Prospektus

Gyakorló Általános Iskolánkban elsősorban központi idegrendszeri eredetű (cerebral paresis, spina bifida, stb.) mozgássérült, tanköteles gyermekek nevelése-oktatása folyik. 

A II. világháború után Pető András orvos-professzor dolgozta ki az úgynevezett konduktív pedagógia elméletét és gyakorlatát, amely egyedülállóan hatékony módszerévé fejlődött a cerebral paretikus gyermekek habilitációjának, rehabilitációjának. Pedagógiánk legfőbb célja, hogy tanítványaink életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően képessé váljanak a tevékeny életmódra, önálló életvezetésre. Alapelvünk, hogy az ehhez szükséges képességekre a gyermekek csoportos foglalkozások keretében aktív tanuláson keresztül tegyenek szert. A mozgástanulás szerves része a nevelési- oktatási folyamatnak. Az észlelés-érzékelés és a kognitív funkciókkal együtt speciális integrált foglalkozásokon (feladatsorok) naponta tanulják a hely és helyzetváltoztatás különböző módjait. A tanultakat azután egy jól szervezett napirend során, életkoruknak megfelelő, célszerű tevékenységeken keresztül, változatos módokon gyakorolják. Az észlelés- mozgás, az értelem, az érzelmi-akarati élet funkcióit, egyidejű, komplex fejlesztését, a tevékenységek irányítását ugyanaz a pedagógus – a konduktor – végzi az egész nap során, egységes szemléletű munkacsoportokban dolgozva egy-egy gyerekközösségben. A különböző funkciók tanulása ily módon folyamatosan biztosított az egész nap során, akár a tanítási órákról, akár a szabadidős programokról vagy az önellátási teendőkről legyen is szó.

Iskolánk a nemzetközileg is ismert és elismert konduktív pedagógia módszerével történő habilitációs – rehabilitációs fejlesztés mellett közoktatási feladatot is ellát: a tanköteles korú mozgássérült, 1 – 8. osztályos ép intellektusú, illetve tanulásban akadályozott 1 – 8. osztályos gyermekek iskolarendszerű nevelése-oktatása része a magyar közoktatásnak. Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptantervre alapozva fogalmazza meg céljainkat, feladatainkat.