Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszere

A működtetéssel az Egyetem célja az, hogy egy egységes felületet biztosítson a hallgatók és oktatók számára, amelynek használatával könnyen és biztonságosan eljuttathatja a legújabb kutatási eredményeket, legfontosabb ismereteket és információkat felhasználói számára – a Felsőoktatási Törvény előírásainak megfelelően.

Minden hallgató a képzési nyelvének megfelelő kurzusokhoz kap hozzáférést. A hozzáférés feltétele az Egyetem hallgatói számára az adott tantárgy/kurzus NEPTUN tanulmányi rendszerben történő felvétele.
Külső felhasználók egyéni elbírálás alapján kaphatnak jogosultságot.

Az egyes évfolyamok különválasztása érdekében minden tantárgy/kurzus minden szemeszterben új felületet kap. Ennek következtében a hallgató csak azt a felületet látja, amely abban a félévben/szemeszterben lett megnyitva, amikor a NEPTUN tanulmányi rendszerben felvette a tantárgyat.

A nyitó felületen lehetősége van bárkinek az összes kurzus áttekintésére, azonban a tananyagba csak a jogosultsággal rendelkezők léphetnek be, illetve nyithatják ki.

  • Hallgatói jogosultság:A Semmelweis Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló felhasználó, aki a SeKA azonosítással tudja igénybe venni a szolgáltatást.

Hozzáférés korlátozása

Hallgató mindaddig hozzáfér a NEPTUN rendszerben felvett tantárgyakhoz tartozó e-learning felületekhez/kurzusokhoz, amíg a hallgatói jogviszonya fennáll. A megszűnést követően, illetve a diploma megszerzését követően az adatok törlésre, illetve archiválásra kerülnek.

Mit lát belépés után?

Hallgató (személyes nyitóoldal/”Irányítópult”)

A felvett tárgyait, és a felvétel szemeszterét. (Ebből következtetni lehet, hogy mikor vette fel a NEPTUN rendszerben a tárgyat)

Alapjogosultságok a rendszerben:

  • Látja a NEPTUN tanulmányi rendszerben felvett kurzusait/tantárgyait.
  •  A jogosultság érvényessége a hallgatói jogviszony fennállásáig tart.
  • Amit az oktató láthatóvá tesz számára a tananyagból.
  • Saját eredményei.

AZ E-LEARNING RENDSZER ISMERTETŐJE HALLGATÓKNAK

Alaptevékenységek:

Testreszabás:

Üzenetek kezelése: