Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

Örömmel hirdetjük, hogy 2021-ben ismét indítjuk a Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzésünket.

Jelentkezési határidő: 2021.03.31.

A képzés célja lelkészek, szerzetesek, hitoktatók, diakónusok, lelkigondozók továbbképzése elméleti, készségfejlesztő és önismereti területeken.

A képzésben résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy

  • jobban felismerjék és megértsék a segítségre szoruló emberek és csoportok problémáit,
  • segítsék őket lelki fejlődésükben,
  • támogassák őket erőforrásaik megtalálásában, és kísérjék ők et spirituális útjukon.

A megszerzett tudásanyag a már gyakorolt hivatás (lelkipásztori, egyéb egyházi, közösségvezetői, stb.) végzéséhez ad olyan elméleti és gyakorlati mentálhigiénés ismereteket, melyek jól hasznosíthatók az emberek, közösségek lélektani és spirituális kísérésében.

A képzésünket ajánljuk azoknak, akik

  • lelkipásztori munkájukban szeretnék szakszerűbben segíteni a hozzájuk forduló, életproblémákkal küzdő embereket,
  • egyházi szolgálatokban, hitoktatásban, közösségekben vesznek részt, és szeretnének munkájukra jobban rálátni, fejlődni az emberi kapcsolat ok megértésében és kezelésében,
  • szeretnék rendszerezni, újragondolni gyakorlati tapasztalataik alapján a már megszerzett elméleti ismereteiket.

Az alábbi kisfilmben oktatók és hallgatók beszélnek a képzésről. 

 


Ebből a filmből még több információt kaphattok:


A jelentkezés feltételei: felsőfokú hitéleti végzettség (teológus, hittanár, vallástanár stb.).

A képzés időtartama és költsége: 4 félév 160 000 Ft/félév + a 2 intenzív képzési hét ellátási költségei (étkezés, szállás).

Jelenléti kötelezettség: A képzés havi két nap kontaktórával jár (csütörtök-péntek), valamint két intenzív heti gyakorlat is részét képezi.

Képzésünk ökumenikus együttműködésben valósul meg, együttműködő partnerek:

  • Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet
  • Evangélikus Hittudományi Egyetem
  • Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Képzésünk ajánlói:

Több felekezet püspökének személyes ajánlásával hirdetjük.

További részletek: az alábbi szórólapon és a honlapon találhatóak.

https://semmelweis.hu/mental/szakiranyu-kepzesek/lelkigondozoi-kepzes/felvetel-a-kepzesre/

Kérjük, adja tovább érdeklődő ismerőseinek is a hírt!