Betűméret: A A A

PhD hallgatók névsora

Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Mentális Egészségtudomány Program

Ph.D. hallgatók névsora – 2021. február

Hallgató Témavezető Téma Státusz

Ösztöndíjas hallgatók

Cserép Melinda
Dr. Szumska Irena
Korai kezdetű evészavarok abszolvált PhD hallgató
Demeter Anna Dr. Túry Ferenc Külső megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatások és az evészavarok kapcsolata abszolvált PhD hallgató
Gedeonné Dallos Rita Bernadett
Dr. Ádám Szilvia
A demens betegeket gondozó családtagok terhelődése, elsődleges és másodlagos (objektív és szubjektív) stressztényezők vizsgálata
ösztöndíjas elsőéves
Dr. Hal Melinda Dr. Purebl György A fejfájás pszichológiai tényezői abszolvált PhD hallgató
Horváth Csenge
Dr. Bódizs Róbert
Az alvási EEG teljesítményspektrumának hatványfüggvényekkel való parametrizálása, mint az alvás-ébrenlét szabályozás modellálásának új útja
ösztöndíjas elsőéves
Kasek Roland
Dr. Lázár Imre
A teljesítmény egyéni és társas vonatkozásainak vizsgálata
ösztöndíjas elsőéves
Koncz Zsuzsa
Dr. Győrffy Zsuzsa; konzulens: Dr. habil. Mátrai Zoltán
Az emlőrákban megbetegedett nők perioperatív pszichoszociális jellemzőinek és igényeinek vizsgálata egy átfogó rehabilitációs program kidolgozásához
ösztöndíjas harmadéves
Leindler Milán Dr. Túry Ferenc Testképvizsgálatok abszolvált PhD hallgató
Dr. Papp Anikó
Dr. Szűcs Anna
Neurodegeneratív betegségek klinikai jellemzői
ösztöndíjas harmadéves
Pölczman Lea
Dr. Girasek Edmond
Tüdődaganattal rendelkező betegek megküzdési mechanizmusainak, distressz-szintjének és észlelt tüneteinek vizsgálata az életminőségük figyelembevételével
ösztöndíjas elsőéves
Radó Nóra
Dr. Győrffy Zsuzsa
Diversity in Digital Technology
ösztöndíjas másodéves (keresztféléves)
Dr. Szél Zsuzsanna Dr. Győrffy Zsuzsa A kisebbségi stressz kérdése a magyarországi orvosok és orvostanhallgatók körében ösztöndíjas harmadéves
házi védés:
2021.06.16.
Dr. Szigeti Judith Mária
Dr. Purebl György /konzulens:
Dr. Ujma Péter
A stressz, életmód, alvás, cirkadián ritmus és a pszichoszociális támogatás összefüggései az asszisztált reprodukció sikerével
ösztöndíjas harmadéves
Szita Bernadett
Dr. Ujma Péter
Vonások és nappali események hatása az alvási EEG-re
ösztöndíjas elsőéves
Varga Anna Dr. Purebl György A komputerizalt kognitív viselkedésterápia (cCBT) hatékonyságvizsgálata a depresszió enyhébb formáinak kezelésében ösztöndíjas harmadéves
Zsák Éva Dr. Hegedűs Katalin A perinatális veszteségek és intrauterin magzati halálozások aktuális szakmai  gyakorlatának, valamint a szakemberekre gyakorolt hatásainak vizsgálata ösztöndíjas
harmadéves
házi védés:
2021.06.23.

Önköltséges hallgatók

Lengyel Ingrid Krisztina Dr. Kovács József A betegfelvilágosítás mint betegjog az alapellátásban abszolvált PhD hallgató
Házi védés:
2021.04.07.
Földesi Enikő

 

Dr. Hegedűs Katalin/Dr. Hauser Péter
Az orvosi kommunikáció sajátosságai a palliációra történő áttérés kapcsán a gyermekonkológia területén
harmadéves, önköltséges (keresztféléves)
Galiger-Dobos Kitty Dr. Túry Ferenc A hagyományos női szerep elutasítása anorexiás betegeknél önköltséges másodéves
Dr. Kordáné dr. Horváth Orsolya
Dr. Hegedűs Katalin A hospice-palliatív ellátással kapcsolatos ismeretek felmérése a magyar onkológusok körében és ennek hatása az előrehaladott daganatos betegek életvégi terápiájára önköltséges harmadéves (keresztféléves)
Dr. Kulin Dániel Dr. Győrffy Zsuzsa Hordozható egészség – az mHealth elterjedtségének vizsgálata hazánkban önköltséges másodéves
Dr. Mittly Veronika
Dr. Purebl György
Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában önköltséges harmadéves
Dr. Molnár László Dr. Zana Ágnes Multidiszciplináris teamek vizsgálata a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban önköltséges harmadéves
Svraka Tamásné Dr. Ádám Szilvia A matematikai szorongás pszichoszociális és szocioökonómiai tényezőinek következményes-összefüggés vizsgálata és prevalenciájának feltérképezése Magyarországon. önköltséges harmadéves (keresztfélév)
Tímár Sára Dr. Kovács József/ Dr. Doner Helga Tímár Sára témája: Oktatás hatékonyságának vizsgálata az oktatásban használt informatikai
eszközök segítségével
abszolvált PhD hallgató
Dr. Tóth-Vajna Gergely Dr. Túry Ferenc, Dr. Balog Piroska Az alsóvégtagi perifériás érbetegség pszichoszomatikus aspektusainak vizsgálata országos véletlenszerű mintavétel alapján abszolvált PhD hallgató
Dr. Velkey Kinga Dr. Hegedűs Katalin A magyar tizenévesek kapcsolata a haldoklás, a halál és az elmúlás témájával önköltséges másodéves (keresztfélév)
Vincze Ágnes Dr. Stauder Adrienne Az adherencia pszichoszociális meghatározói 2-es típusú diabétesszel élők körében abszolvált PhD hallgató

Egyéni fokozatszerző

Sándor Imola Ibolya Dr. Győrffy Zsuzsa A bonctermi gyakorlatok szerepe az orvostanhallgatók pályaszocializációjában egyéni fokozatszerző
Házi védés:
2021.03.31.
Dr. Bogár Nikolett
Dr. Túry Ferenc
Evészavarok kialakulásának kockázati tényezői a divatmodellek körében
egyéni fokozatszerző

Fokozatszerző hallgatók

Bóna Enikő
Dr. Túry Ferenc
Orthorexia nervosa a fitneszközösségben fokozatszerző
Házi védés:
2021.02.27.
Dukay-Szabó Szilvia Dr. Túry Ferenc Az evészavarok és a terhesség kapcsolata fokozatszerző
Házi védés: 2016.06.07.
Dr. Major János
Dr. Ádám Szilvia
Krónikus hasi fájdalom epidemiológiája gyermekekben fokozatszerző
Házi védés:
2020.10.16.
Nistor Anikó Mária Dr. Ádám Szilvia Health and Organisation among European University Physicians (HOUPE) Egészség és szervezet az európai egyetemi orvosok körében. fokozatszerző
Nistor Katalin Dr. Stauder Adrienne Munkahelyi pszichoszociális kockázat-értékelés és a kockázatcsökkentés lehtőségei fokozatszerző
Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne
Dr. Hegedűs Katalin
Súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota fokozatszerző
Házivédés: 2020.09.02.
Dr. Simoncsics Eszter
Dr. Stauder Adrienne
A krónikus deréktáji fájdalom kialakulásának biopszichoszociális okai és terápiás lehetőségeinek értékelése kognitív és viselkedésterápia szemlélettel fokozatszerző
Szepes Mária Dr. Balog Piroska A házastársi kapcsolat minőségének hatása a gyermekek egészségi állapotára fokozatszerző
Zörgő Szilvia Dr. Zana Ágnes A hagyományos kínai gyógyászat és az allopatikus gyógyászat magyarázó modellének összehasonlítása fokozatszerző
Házi védés: 2019.06.12.
Nyilvános védés: 2020.05.22.

Halasztó hallgatók

Csóka Szilvia Dr. Bódizs Róbert A kötődés alváslélektani vonatkozásai fokozatszerző
Horváth N. Orsolya Dr. Purebl György Pszichiátriai betegségek és bőrgyógyászati kórképek komorbiditása ösztöndíjas
másodéves
Komsa Ildikó Dr. Kovács József/Dr. Bárdos György A betegtájékoztatás és a pozitív szuggesztió kapcsolata abszolvált PhD hallgató
Mezei Ágnes Dr. Túry Ferenc Online segítségnyújtás evészavarokban abszolvált PhD hallgató
Sipőcz Diána Gizella Dr. Tóth Pál Péter, Dr. Hegedűs Katalin Vallásosság az életvégi szakaszban önköltséges
elsőéves
Szakadát Sára Dr. Bódizs Róbert The sleeping, dreaming and thinking child: Connecting neurophysiological maturation, emotional and cognitive development ösztöndíjas másodéves