Betűméret: A A A

PhD hallgatók névsora

Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Mentális Egészségtudomány Program

Ph.D. hallgatók névsora – 2022. február

Hallgató Témavezető Téma Státusz

ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK

Elsőéves hallgatók

Bálint Eszter Dr. Purebl György Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában: Az ember-ló interakció pszichofiziológiai háttere ló-asszisztált helyzetekben ösztöndíjas elsőéves
Forgács-Kristóf Katalin Dr. Ádám Szilvia A krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak a vizsgálata. Az énhatékonyság és a mozgás rendszerességének javítása krónikus fájdalommal élő gyermekeknél. ösztöndíjas elsőéves
Kurucz Salome Dr. Czeglédi Edit Az elhízás pszichológiai és viselkedés korrelátumai és intervenciós lehetőségei ösztöndíjas elsőéves
Vojnits Blanka Dr. Bódizs Róbert Alvás és ébrenléti EEG regisztrátumok és szelektívfigyelmi folyamatok változásainak vizsgálata gyermekek esetében ösztöndíjas elsőéves

Másodéves hallgatók

Gedeonné Dallos Rita Bernadett Dr. Ádám Szilvia A demens betegeket gondozó családtagok terhelődése, elsődleges és másodlagos (objektív és szubjektív) stressztényezők vizsgálata ösztöndíjas másodéves
Horváth Csenge Dr. Bódizs Róbert Az alvási EEG teljesítményspektrumának hatványfüggvényekkel való parametrizálása, mint az alvás-ébrenlét szabályozás modellálásának új útja ösztöndíjas másodéves
Kasek Roland Dr. Lázár Imre A teljesítmény egyéni és társas vonatkozásainak vizsgálata ösztöndíjas másodéves
Pölczman Lea Dr. Girasek Edmond Kortárs Mentorprogram a Semmelweis Egyetemen: a hallgatói támogatás új módja ösztöndíjas másodéves
Radó Nóra Dr. Győrffy Zsuzsa Diversity in Digital Technology ösztöndíjas másodéves (keresztféléves)
Szita Bernadett Dr. Ujma Péter Vonások és nappali események hatása az alvási EEG-re ösztöndíjas másodéves
Vivian Correa Dr. Szűcs Anna The phenomenology of sleep disorders, especially parasomnia, based on internet databases ösztöndíjas másodéves

Negyedéves hallgatók

Koncz Zsuzsa Dr. Győrffy Zsuzsa; konzulens: Dr. habil. Mátrai Zoltán Az emlőrákban megbetegedett nők perioperatív pszichoszociális jellemzőinek és igényeinek vizsgálata egy átfogó rehabilitációs program kidolgozásához ösztöndíjas negyedéves
Dr. Papp Anikó Dr. Szűcs Anna Neurodegeneratív betegségek klinikai jellemzői ösztöndíjas negyedéves
Dr. Szigeti Judith Mária Dr. Purebl György /konzulens:
Dr. Ujma Péter
A stressz, életmód, alvás, cirkadián ritmus és a pszichoszociális támogatás összefüggései az asszisztált reprodukció sikerével ösztöndíjas negyedéves
Varga Anna Dr. Purebl György A komputerizalt kognitív viselkedésterápia (cCBT) hatékonyságvizsgálata a depresszió enyhébb formáinak kezelésében ösztöndíjas negyedéves

Abszolvált hallgatók

Cserép Melinda Dr. Szumska Irena Korai kezdetű evészavarok abszolvált PhD hallgató
Demeter Anna Dr. Túry Ferenc Külső megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatások és az evészavarok kapcsolata abszolvált PhD hallgató
Dr. Hal Melinda Dr. Purebl György A fejfájás pszichológiai tényezői abszolvált PhD hallgató
Dr. Tóth-Vajna Gergely Dr. Balog Piroska Az alsóvégtagi perifériás érbetegség pszichoszomatikus aspektusainak vizsgálata országos véletlenszerű mintavétel alapján Házi védés: 2021.10.27.
Nyilvános védés:
2022.06.24.
Leindler Milán Dr. Túry Ferenc Testképvizsgálatok abszolvált PhD hallgató

 

ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK

Elsőéves hallgatók

Dr. Bódi Bernadett Dr. Zana Ágnes Az intenzív osztályos dolgozók érzelmi állapota és morális attitűdje a COVID-19 járvány időszakában elsőéves önköltséges
Szimon Petra Dr. Zana Ágnes Coping stratégiák szerepe a végesség tudata és az élet értelmessége dimenzióiban  – Az élet értelme, a halálfélelem és a pszichológiai immunkompetencia összefüggései pre-és post Covid-19 elsőéves önköltséges
Dr. Eörsi Dániel Dr. Ádám Szilvia Serdülők szexuális biztonságra vonatkozó attitűdje és szexuális egészségmagatartása egy középiskolai egészségnevelő program fényében elsőéves önköltséges (keresztféléves)
Vona Gábor Dr. Hegedűs Katalin A kulturális élet és a halálszorongás kapcsolatának vizsgálata a koronavírus-járvány alatt a Terror Management Theory (TMT) alapján elsőéves önköltséges (keresztféléves)

Másodéves hallgató

Sipőcz Diána Gizella Dr. Tóth Pál Péter, Dr. Hegedűs Katalin Vallásosság az életvégi szakaszban másodéves önköltséges

Harmadéves hallgatók

Földesi Enikő

 

Dr. Hegedűs Katalin/Dr. Hauser Péter Az orvosi kommunikáció sajátosságai a palliációra történő áttérés kapcsán a gyermekonkológia területén harmadéves önköltséges (keresztféléves)
Dr. Kordáné dr. Horváth Orsolya Dr. Hegedűs Katalin A hospice-palliatív ellátással kapcsolatos ismeretek felmérése a magyar onkológusok körében és ennek hatása az előrehaladott daganatos betegek életvégi terápiájára harmadéves önköltséges
Svraka Bernadett Dr. Ádám Szilvia A matematikai szorongás pszichoszociális és szocioökonómiai tényezőinek következményes-összefüggés vizsgálata és prevalenciájának feltérképezése Magyarországon. harmadéves önköltséges  (keresztfélév)

Negyedéves hallgatók

Dr. Mittly Veronika Dr. Purebl György Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában negyedéves önköltséges
Dr. Molnár László Dr. Zana Ágnes Multidiszciplináris teamek vizsgálata a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban negyedéves önköltséges

 

 EGYÉNI FOKOZATSZERZŐ HALLGATÓK

Bogár Nikolett Dr. Túry Ferenc Evészavarok kialakulásának kockázati tényezői a divatmodellek körében egyéni fokozatszerző
Dukay-Szabó Szilvia Dr. Túry Ferenc Az evészavarok és a terhesség összefüggései egyéni fokozatszerző
Házi védés: 2021.12.01.
Őri Dorottya Dr. Győrffy Zsuzsa Pszichiáterek mentális betegséggel élőkhöz való hozzáállása nemzetközi és hazai vizsgálatok alapján egyéni fokozatszerző
Sándor Imola Ibolya Dr. Győrffy Zsuzsa A bonctermi gyakorlatok szerepe az orvostanhallgatók pályaszocializációjában egyéni fokozatszerző
Házi védés:
2021.03.31.
Nyilvános védés:
2022.01.27.

 

FOKOZATSZERZŐ HALLGATÓK

Bóna Enikő Dr. Túry Ferenc Orthorexia nervosa a fitneszközösségben Házi védés:
2021.02.27.
Nyilvános védés: 2021.12.20.
Lengyel Ingrid Dr. Kovács József A betegfelvilágosítás mint betegjog az alapellátásban Házi védés:
2021.04.07.
Nyilvános védés: 2022. március 3.
Dr. Major János Dr. Ádám Szilvia Krónikus hasi fájdalom epidemiológiája gyermekekben Házi védés:
2020.10.16.
Nyilvános védés: 2021.10.26.
Dr. Simoncsics Eszter Dr. Stauder Adrienne A krónikus deréktáji fájdalom kialakulásának biopszichoszociális okai és terápiás lehetőségeinek értékelése kognitív és viselkedésterápia szemlélettel Házi védés:
2022.06.14.
Dr. Szél Zsuzsanna Dr. Győrffy Zsuzsa A kisebbségi stressz kérdése a magyarországi orvosok és orvostanhallgatók körében Házi védés:
2021.06.16.
Zsák Éva Dr. Hegedűs Katalin A perinatális veszteségek és intrauterin magzati halálozások aktuális szakmai  gyakorlatának, valamint a szakemberekre gyakorolt hatásainak vizsgálata Házi védés:
2021.06.23.
Nyilvános védés: 2022. március 7.

 

HALASZTÓ HALLGATÓK

Galiger-Dobos Kitty Dr. Túry Ferenc A hagyományos női szerep elutasítása anorexiás betegeknél másodéves
önköltséges
Horváth N. Orsolya Dr. Purebl György Pszichiátriai betegségek és bőrgyógyászati kórképek komorbiditása ösztöndíjas
másodéves
Mezei Ágnes Dr. Túry Ferenc Online segítségnyújtás evészavarokban abszolvált PhD hallgató
Nistor Anikó Mária Dr. Ádám Szilvia Health and Organisation among European University Physicians (HOUPE) Egészség és szervezet az európai egyetemi orvosok körében.
Vincze Ágnes Dr. Stauder Adrienne Az adherencia pszichoszociális meghatározói 2-es típusú diabétesszel élők körében abszolvált PhD hallgató