Összesen: 192 cikk


Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról
elfogadó határozat száma: 38/2020. (II.27.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. március 7.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyetemi-kituntetesek-dijak-adomanyozasarol-valamint-az-allami-kituntetesek-felterjesztesi-eljarasarol-szolo-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

   

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról Megjelent:  MK 20. szám  2020. 02. 07. Hatály: 2020. 02. 08. A rendelet szabályai között megtalálhatóak többek között a szakképzés ingyenességére, az akkreditált vizsgaközpontokra valamint a szakképző intézmény tevékenységére vonatkozó szabályok. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 13/2020. (II. 7.) Korm. …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Szabályozó dokumentumok készítésének rendje
módosító határozat száma: 24/2020. (II.18.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. február 20.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szabalyozo-dokumentumok-keszitesenek-rendje/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról
módosító határozat száma: 129/2019. (XI.28.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2019. december 3.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyetemi-kituntetesek-dijak-adomanyozasarol-valamint-az-allami-kituntetesek-felterjesztesi-eljarasarol-szolo-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 14. szám  2020. 01. 30. Hatály: 2020. 02. 01. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása módosul: 7. § (3), (3a): (3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
132/2019. (XII.12.)
137/2019. (XII.12.)
138/2019. (XII.12.)
149/2019. (XII.20.)
1/2020. (I.3.)
 
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 199. szám  2019. 12. 11. Hatály: 2019. 12. 19. Módosul a rendelet 1. és 2. számú …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelete az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 178. szám  2019. 11. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően, 2019. 11. 15.; 2019. 01. 01. és 2020. 02. 01. Átfogó módosítás. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozata a XX. Emberi …

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve:
Szervezeti és Működési Szabályzat I.5. Rész – Az egyetemi szervezeti egységek felsorolása és az organogram
módosító szenátusi határozat száma: 1/2020. (I.3.)
 hatálybalépés napja: 2020. január 7.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

K/4/2019. (XII.09.) számú kancellári utasítás  a Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetésével kapcsolatosan elhelyezésre kerülő iratokból történő adatkikérés rendjéről A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész. 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellár Általános Helyetteseként az alábbi utasítást adom ki: 1.§ (1) A Semmelweis …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve:
Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések
módosító szenátusi határozatok száma:
131/2019. (XI.28.)
hatálybalépés napja: 2019. december 4.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
102/2019. (IX.26.)
110/2019. (X.24.)
112/2019. (X.24.)
118/2019. (X.24.)
119/2019. (X.24.)
hatálybalépés napja: 2019. november 5.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTÁJÉKOZTATÓ a Semmelweis Egyetem dékánjai részére A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata módosításához kapcsolódó egyes feladatokról és határidőkről a Kari Tanács és az Intézeti Tanács összetételének felülvizsgálatával összefüggésben   A Semmelweis Egyetem Szenátusának 110/2019. (X.24.) számú határozatával (továbbiakban: szenátusi határozat) elfogadott a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes módosított rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról az alábbi …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Közalkalmazotti Szabályzat
elfogadó határozat száma: 113/2019. (X.24.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2019. november 5.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/kozalkalmazotti-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Könyvtárhasználati Szabályzat
elfogadó határozat száma: 124/2019. (X.24.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2019. november 5.
elérési út:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/konyvtarhasznalati-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelete az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 167. szám 2019. 10. 14. Hatály: 2019.10. 19. új: 2.§ (1a); 22. § (1) f), (5a): 2.§ (1a) Az  egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és …Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Hivatali különszolgáltatások díjainak megállapításáról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: K/9/2019. (X.16.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2019. október 29.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/hivatali-kulonszolgaltatasok-dijainak-megallapitasarol/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Összesen: 192 cikk