Összesen: 192 cikk
 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Informatikai Üzemeltetési és Hálózati Szabályzat
elfogadó határozat száma: K/14/2020. (VII.29.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. augusztus 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/informatikai-uzemeltetesi-es-halozati-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: A Semmelweis Egyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje
elfogadó határozat száma: K/13/2020. (VII.29.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 31.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/az-egyetemi-belyegzohasznalat-rendje/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Gépjármű- és taxihasználat rendjéről szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: K/12/2020. (VII.29.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 31.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/gepjarmu-es-taxihasznalat-rendje/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Reprezentációs kiadások szabályzata
elfogadó határozat száma: K/11/2020. (VII.30.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 31.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/reprezentacios-kiadasok-szabalyzata/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Létesítményfejlesztési Szabályzat
elfogadó határozat száma: K/9/2020. (VII.28.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 30.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/letesitmeny-fenntartasi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat elfogadó határozat száma: 110/2020. (VII.07.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2020. július 17. elérési út: A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság e-mail címére (jog@semmelweis-univ.hu) küldött elektronikus üzenetben intézett kérelemre a Jogi és …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Váró-, Előjegyzési, Regisztrációs és Betegfogadási listákról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 109/2020. (VII.07.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 17.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/varo-elojegyzesi-es-betegfogadasi-listakrol-szolo-szabalyzat-2/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

    

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: A Központi Könyvtár Gyűjtőköri szabályzata
elfogadó határozat száma: 107/2020. (VII.07.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 17.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/gyujtokori-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
elfogadó határozat száma: 106/2020. (VII.07.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. július 17.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szellemi-tulajdon-kezelesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
87/2020 (VI.25.)
92/2020 (VI.25.)
93/2020 (VI.25.)
99/2020 (VI.25.)
102/2020 (VI.25.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 

 

E/15/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki: 1. § Az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) 2019. augusztus 1. és 2021. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelete egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 130. szám  2020.VI.2. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VI.3. vagy 2020.X.1. Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul: – A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet – A földgáz rendszerhasználati díjak, …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzat
elfogadó határozat száma: K/8/2020. (VI.08.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. június 17.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/katasztrofavedelmi-es-polgari-vedelmi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
63/2020. (V.5.)
64/2020. (V.5.)
65/2020. (V.5.)
66/2020. (V.5.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 120. szám  2020.V.25. Hatály: 2020.V.26. A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a következő 8/A.§ -sal egészül ki: Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti …

Összesen: 192 cikk