Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:

Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 54/2023. (VI.29.)

Hatálybalépés napja: 2023. július 11.

 

1. Rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzat

Rövid összefoglaló: A modellváltásból fakadóan a szabályzat átalakítása az új működési, szervezeti és finanszírozási feltételekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: Rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzat

 

2. Arculati kézikönyv

Rövid összefoglaló: technikai módosításra került a díszdiplomára vonatkozó rész, kiegészült a „minta” szövegrésszel, azért, hogy a Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság évente felülvizsgálhassa és szükség esetén pontosítsa a díszdiploma szövegét.

A tartalom megtekinthető: Arculati kézikönyv

 

3. Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat

Rövid összefoglaló: módosításra került a belföldi- és a külföldi kiküldetések rendjére vonatkozó rendelkezések, valamint a munkába járás és munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok. Egyrészt a folyamatok egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz a módosítás, másrészt a vármegye bérlettel kapcsolatos jogszabályi módosítási változások átvezetése történt.

A tartalom megtekinthető: Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat

 

4. Semmelweis Szimpózium szabályzat

Rövid összefoglaló: a szervezeti egységek neveinek pontosítása (Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ), a feladatkörök elhatárolása (szervezési és szakmai előkészítő feladatok tekintetében), a pénzügyi fedezet meghatározása (KFI Alapban biztosítva, szponzori támogatás bevonásával), az ellenőrzési nyomvonal pontosítása (rendezvényszervezési feladatok körében), valamint formai megfeleltetésre került az egyetemi szabályzatokkal összhangban.

A tartalom megtekinthető: Semmelweis Szimpózium szabályzat

 

5. Helyiséggazdálkodási és értékesítése szabályzat

Rövid összefoglaló: A szabályzat kiegészült új 2.1.5.7. Fizetési kedvezmény igénybevétele ponttal, amely rögzíti, hogy kérelmére, a 90 napot meghaladó hasznosítási szerződések esetében a bérlő fizetési kedvezményben részesülhet, amennyiben önhibáján kívül felmerülő, objektív körülmények (pl. koronavírus-járvány) következtében gazdálkodási tevékenységet a bérleményben átmenetileg nem tudott (nem tud) végezni vagy nem a bérleti szerződésben rögzített feltételek szerint. Továbbá a 2.3. Ingatlan értékesítése pont (3)-(4) bekezdése módosításra, valamint pontosításra kerül, tekintettel a már gyakorlatban is működő eljárásrendre.

A tartalom megtekinthető: Helyiséggazdálkodási és értékesítése szabályzat

 

6. Felelős szervezetirányítási szabályzat III. Könyv Panaszok, bejelentések, betegpanaszok kezelésének eljárásrendje

Rövid összefoglaló: A szabályzat módosítására a 2.1. A panasz vagy bejelentés benyújtása pont (2) bekezdésében, valamint 4.1. A panasz vagy bejelentés benyújtása pont (2) bekezdésében megadott e-mail elérhetőség változására tekintettel került sor.

A tartalom megtekinthető: Felelős szervezetirányítási szabályzat III. Könyv Panaszok, bejelentések, betegpanaszok kezelésének eljárásrendje

 

7. Kommunikációs és honlap szabályzat I. Könyv Kommunikációs szabályzat

Rövid összefoglaló: A szabályzat kiegészítésre került új 5. ponttal, mely rögzíti az oktatási, kutatási vagy a funkcionális feladatot ellátó szervezeti egységek által – az egyetemi elektronikus levelezőrendszer használatával, egyetemi e-mail címmel rendelkezők részére – küldendő, az Egyetem működésével kapcsolatos információt tartalmazó (ide nem értve a vezetői vagy testületi választásokkal kapcsolatos, belső dokumentumban szabályozott eljárásokhoz kapcsolódó, vagy az érdekképviseleti szervezetek tevékenységével kapcsolatos) elektronikus levelek eljárásrendjével.

A tartalom megtekinthető: Kommunikációs és honlap szabályzat I. Könyv Kommunikációs szabályzat

 

8. Kötelezettségvállalási szabályzat

Rövid összefoglaló: A szabályzatban pontosításra került a 4. Átmeneti rendelkezések 4.3. pont, a hatályon kívül helyezett rendelkezések. Érintettség okán a következő szabályzatok kerültek módosításra: Beszerzési szabályzat, Szolgáltatási szabályzat II. Könyv Logisztikai szabályzat.

A tartalom megtekinthető:    

Kötelezettségvállalási szabályzat

Beszerzési szabályzat

Szolgáltatási szabályzat II. Könyv Logisztikai szabályzat

 

9. Szabályozó dokumentumok készítésének rendje

Rövid összefoglaló: Több szabályzat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 4/2023. (II.9.) számú szenátusi határozat 2.§-ára, továbbá a Szabályzatok könyve IV. üteméről szóló 107/2022. (XII.19.) számú szenátusi határozatra való tekintettel a Szabályozó dokumentumok készítésének rendje című szabályzat 1. számú melléklet „Az Egyetem szabályzatainak felsorolása” II. Működéshez kapcsolódó szabályzatok, III. Munkavállalói juttatások, térítések szabályzati, VI.   Betegellátás működési köréhez kapcsolódó szabályzatok, VIII. Egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályzatok alatti felsorolás módosult.

A tartalom megtekinthető: Szabályozó dokumentumok készítésének rendje

 

10. Felelős szervezetirányítási szabályzat IV. Könyv Összeférhetetlenségi szabályzat

Rövid összefoglaló: Az összeférhetetlenségi szabályzat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. IX. tv. (KEKVA tv.) 15.§ (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi rendelkezését alapul véve, azonban ezen szabályozási tárgykört a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel is kiterjesztve részletesen rögzíti az összeférhetetlenség esetköreit. A KEKVA tv. módosítása megalapozta és elindította azt a folyamatot, amelynek eredményeként felülvizsgálatra kerültek az Egyetem szabályozó dokumentumaiban meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó különböző esetkörök és ezeknek egységes alapelvek mellett megvalósuló újraszabályozására került sor jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadásával.

Érintettség okán a következő szabályzatok kerültek módosításra: Adatvédelmi és közzétételi szabályzat I. Könyv Adatvédelmi szabályzat, Belső Ellenőrzési Kézikönyv, Beszerzési Szabályzat, Erasmus+ szabályzat, Esélyegyenlőségi szabályzat, Gazdasági társaságról szóló szabályzat, Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat, Számviteli politika III. könyv Pénzkezelési szabályzat.

A tartalom megtekinthető:    

Felelős szervezetirányítási szabályzat IV. Könyv Összeférhetetlenségi szabályzat

Adatvédelmi és közzétételi szabályzat I. Könyv Adatvédelmi szabályzat

Belső Ellenőrzési Kézikönyv

Beszerzési Szabályzat

Erasmus+ szabályzat

Esélyegyenlőségi szabályzat

Gazdasági társaságról szóló szabályzat

Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat

Számviteli politika III. könyv Pénzkezelési szabályzat

 

Megtekintem a Szabályzattárat!

Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a JIF NEWS Hírlevélre!

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság