Összesen: 192 cikk
  

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelete az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről Megjelent:  MK 113. szám  2020.V.18. Hatály: 2020.V.30. Átfogó rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről. A rendszert többek között az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú rendszerelemeket üzemeltetők vehetik igénybe. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. …

  

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról  Megjelent:  MK 98. szám  2020.V.4. Hatály: 2020.V.5-től a veszélyhelyzet megszűnéséig A …

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 10/2020. (IV. 27.) BM rendelete az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 88. szám  2020.IV.27. Hatály: 2020.IV.28. Kivéve egyes rendelkezések: 2020.V.1. Átfogó, tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabály-módosítás. 2.   Státusz: új  Jogszabály címe: A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat
elfogadó határozat száma: K/3/2020. (IV.29.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. május 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/kikuldetesi-es-utazasi-koltsegteritesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  HÉ 21. szám  2020.IV.20. A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a 2020. március 04. napjától 2023. március 04. napjáig terjedő időszakra …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Egyes, a hallgatók részére jutalomdíjjal járó pályázatokról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 56/2020. (IV.14.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 21.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/Egyes_a_hallgatok_reszere_jutalomdijjal_jaro_-palyazatokrol_hatalyos_2020_04_21.pdf 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 55/2020. (IV.14.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 21.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyseges-felsooktatasi-tanulmanyi-rendszer-neptun-eftr-mukodesi-rendjerol-szolo-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: 54/2020. (IV.14.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 21.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/jubileumi-diszoklevelek-adomanyozasarol-szolo-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

   

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról Megjelent:  MK 69. szám  2020.IV.9. Hatály: 2020.IV.10. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és …

 

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről  Megjelent:  MK 62. szám  2020.IV.1. Hatály: 2020.IV.2-ától a veszélyhelyzet megszűnéséig A rendelet megerősít több, a veszélyhelyzet kapcsán a rendkívüli jogrend keretében hozott rendelkezést, valamint kiegészíti azokat. 2.§-3.§(1)-(2), 4.§ (1) A külföldről érkező nem …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről Megjelent:  MK 39. szám  2020.III.11. Hatály: 2020.III.11. 15 óra A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
25/2020. (II.27.)
26/2020. (II.27.)
27/2020. (II.27.)
31/2020. (II.27.)
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat, III.3. rész Doktori Szabályzat
elfogadó határozat száma: 28/2020. (II.27.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. április 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Összesen: 192 cikk