Betűméret: A A A

Választható tantárgy TDK hallgatók részére

„Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz” című választható tantárgy
2019/2020 tanévtől

Az előadások minden csütörtökön 16:30 órai kezdettel kerülnek megtartásra az I. sz. Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Üllői út 78.) nagy előadótermében. Az előadások 45 percesek. Első alkalom 2019.09.12.

A Semmelweis Egyetemen 2019/2020-as tanévtől a TDT kezdeményezésére indul a „Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz” című választható tantárgy. Célunk az, hogy a TDK hallgatók megismerjék a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető tárgyakat.

A tárgy betekintést ad TDK munkát kezdő/végző hallgatók számára a tudományos diákköri munkához szükséges módszertani, biostatisztikai, kutatásszervezési, bioetikai ismeretekbe, továbbá a kurzus az előadói képességek kifejlesztésére is törekvéseket tesz.

A tárgy feladata, hogy a TDK munka megkezdése előtt, vagy egy már megkezdett TDK munka során ezen ismeretekkel felvértezze a hallgatót.

Bevezetés a tudományos diákköri munkába

1.hét: Bevezetés a tudományos diákköri munkába. Múlt és jelen. Az információ feldolgozás menete és buktatói.
Dr. Szijártó Attila egyetemi docens
I.sz. Sebészeti Klinika
egyetemi docens, igazgató helyettes

2.hét: Kutatások tervezése, alap és elméleti kutatások a XXI században. Főbb irányvonalak.
Prof. Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár
Élettani Intézet
egyetemi tanár, MTA doktora

3.hét: Állatkísérletekkel kapcsolatos ismertek
Dr. Szabó Györgyi egyetemi adjunktus
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
egyetemi adjunktus, intézetvezető helyettes

4.hét: Klinikai kutatások, evidenciák. Transzlációs kutatások.
Dr. Párniczky Andrea MD, PhD
Pécsi Tudományegyetem, Transzlációs Medicina Intézet

5.hét: Kutatások bioetikai kérdései.
Prof. Dr. Kovács József egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet
egyetemi tanár, igazgató

6.hét: Biostatisztikai bevezető
Prof. Dr. Prohászka Zoltán egyetemi tanár
III. Sz. Belgyógyászati Klinika

7.hét: Biostatisztika a napi gyakorlatban
Dr. Pósfai Balázs
Magyar Tudományos Akadémia, Kísértleti orvostudományi Intézet

8.hét: Biostatisztika haladóknak
Dr. Kökény Gábor egyetemi docens
Kórélettani Intézet
egyetem docens, PhD

9.hét: Adatbázisok kezelése, big data jelentősége.
Dr. Szócska Miklós egyetemi docens
Egészségügyi Menedzserképző Központ
igazgató, egyetemi docens

10.hét: Irodalomkutatás
Szulka Péter
SE Egyetemi Könyvtár
igazgató

11.hét: Rektori pályázatok, szakdolgozatok, publikációk, tudományos művek készítése
Dr. Fülöp András
I.sz. Sebészeti Klinika
szakorvos jelölt, PhD

12-13. hét: Előadói készségek, technikák
Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó
Alkalmazott pszichológiai Tanszék

14.hét: Kurzus zárása, összefoglaló, tesztírás
Dr. Szijártó Attila egyetemi docens
I.sz. Sebészeti Klinika
egyetemi docens, igazgató helyettes