Betűméret: A A A

Szabályzattár

A szabályzatok címük alapján abc sorrendben érhetőek el, illetve a keresés mezőbe kulcsszavakat beírva kaphat releváns találatot (pl. “szervezeti” vagy “adatvédelmi” stb.)

Jelmagyarázat a határozat típusokhoz: Kancellári (K); Rektori (R); Szenátusi (Sz); Kancellári és Rektori [továbbiakban: Együttes] (E)  határozat

A Szabályzatok kezelésének rendjéről szóló szabályzat 2.1.1. pont (4) bekezdés alapján az alábbi táblázat tájékoztatást ad a szabályzattárban szereplő egyetemi szabályzatok előkészítőjéről, társelőkészítőjéről, jóváhagyójáról és elfogadójáról.

Egyetemi szabályzatok nyilvántartása

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (11) bekezdése alapján a szabályzatok átfogó vizsgálatát szükség szerint, de legalább három évente el kell végezni. A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság elkészítette és az alábbi táblázatos formában közzétette a felülvizsgálati ütemtervet, amely tartalmazza az egyes egyetemi szabályzatok elfogadási határidejét.

Egyetemi szabályzatok felülvizsgálati határideje

 Szabályzat egységes szerkezetű hatályos szövege Elfogadásról rendelkező határozatHatározat típusa HatályHatályon kívül helyezett határozat(ok) Módosító határozat(ok)
1Ajándékok elfogadásának rendje, hatály: 2017.X.04K/34/2017.
(X.03.)
K2017.X.04.K/4/2016. (I.06.)
K/17/2017. (V.31.)
40/2007. (III. 27.)
2A Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról hatály: 2019.01.01.K/10/2018.(XII.18.)K2019.I.01.30/2012. (III.29.)
133/2015. (XI.26.)
K/20/2016. (XII.19.)
3A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzataE/1/2018. (V.25)E2018.V.25.28/2005. (IV.28.)
109/2006. (XI.30.)
54/2012. (IV.26.)
53/2012. (IV.26.)
3/2015.
E/3/2017. (IV.28.) számú rektori-kancellári határozat
4Klinikus Kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat, hatály: 2017.XI.01.114/2017. (X.26.)Sz2017.XI.01.31/2015. (V.07.)
5Az egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzat, hatály: 2017.V.11.K/8/2017.(III.30.)K2017.IV.01.Gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályaiK/12/2017. (V.11.)
6Az egyetemi bélyegzőhasználat rendje, hatály: 2017.XII.23.K/46/2017. (XII.22.)K2017.XII.23.K/10/2015. (XI.02.)
Bélyegzőhasználat_1990
7Állatkísérleti Szabályzat, hatály: 2017.IX.30.R/5/2017.
(IX.28.)
R2017.IX.30.106/b/2013. (IX.26.)
61/2003. (VI.19.)
8Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2017.XI.07.E/7/2017.
(XI.02.)
E2017.XI.07.E/3/2015. (IX.22.)
KS/ELL/69/2013 -
Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013.
9Beszerzési szabályzat, hatály: 2019. I. 12-tőlK/4/2018. (VI.04.)K2018.VI.05.11/b/2014. (I.30.)
30/2015. (V.07.)
K/19/2016. (XI. 30.)
K/11/2017. (V.02.)
K/11/2018. (XII.21.)
10Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat, hatály: 2017.VII.06.E/5/2017.
(VI.28.)
E2017.VII.06.60/2012. (V.31.)
13/2015. (III.12.)
11Bizonylati SzabályzatK/2/2017.
(I.26.)
K2017.I.26.61/2009. (V.27.)
12Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról, hatály: 2018.X27.134/2015. (XI.26.)Sz2015.XII.02. 162/2015.(XII.17.) sz. szenátusi határozat
42/2000. (V.23.)
59/2005. (IX.29.)
44/2016. (IV.28.)
53/2016. (V.25.)
70/2016 (VI.21.)
122/2017. (X.26.)
6/2018. (I.25.)
61/2018. (V.31.)
126/2018. (X.18.)
13Ellenőrzési nyomvonalak138/2011.
(XII.15.)
E2012.I.01.
14Erasmus+ Szabályzat, hatály: 2017.XI.01.116/2017. (X.26.)Sz 2017.XI.01.127/2015. (X.29.)
122/2011.(IX.24.)
15Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2017.VII.14.E/6/2017.
(VII.12.)
E2017.VII.14.48/2011. (IV.28.)
6/2005. (I. 27.)
16Eszközök és Források Értékelési SzabályzataK/8/2016.
(II.18.)
K2017.VI.01.67/b/2013. (V.30.)K/16/2017. (V. 31.)
17Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09.

Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09._ENG

Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09._GE
148/2017.
(XI.30.)
SZ2017.XII.09.128/2009. (XII.17.)
75/2005. (XI.24.)
109/2001. (XI.14.)
18Fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzat: 2016.VI.02.50/2015.
(V. 28.)
R2015.V.28.12/2010. (II.25.)66/2016. (V. 25.)
19Gazdálkodási Szabályzat, hatály: 2018.XII.11.149/2018. (XI.29.)SZ2018.XII.11.12/b/2014. (I.30.)
56/2017.
(V. 25.)
20Gépjármű és taxihasználat rendje, hatály: 2017.XII.08.K/19/2017.
(VI.15.)
K2017.VI.17.K/1/2015. (06.18.)
K/2/2015. (VI.19.)
K/43/2017. (XII.07.)
21Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata, hatály: 2018.V.29.E/2/2016.
(X.28.)
E2016.XI.03.
Gyűjtőköri szabályzat_2015.05.18E/2/2018. (V.28.)
22Hivatali különszolgáltatások díjainak megállapításáról5/1996-97.
(IX.19.)
K1998.III.01.51/1998-99. (XII.17.)
23Honlap szabályzatK/13/2017.
(V.23.)
K2017.V.25.KORL/27/2013.
24 Információátadási szabályzat, hatály: 2018.V.07. K/3/2018. (IV.20.)K2018.V..07.
25Informatikai Biztonsági SzabályzatK/9/2016.
(II.29.)
K2016.III.02.
26Informatikai Üzemeltetési és Hálózati SzabályzatK/14/2016.
(VI.24.)
K2016.VII.01. 130/b/2014. (IX.25.)
27Integrált kockázatkezelési szabályzat: 2016.X.15.K/12/2016.
(IV.15.)
K2016.V.01.Kockázatkezelési szabályzat_2006K/18/2016 (X.13.)
28Iratkezelési Szabályzat, hatály: 2018.I.04.K/1/2018 (I.03.)K2018.I.04. 124/2009. (XII.17.)
K/1/2016. (I.04.)
K/13/2016. (V.04.)
K/29/2017. (VIII.15.)
K/1/2017. (I.25.)
29„Jó tanuló-jó sportoló” kitüntető cím adományozási rendjéről, hatály: 2017.XI.01.139/2015. (XI.26.)Sz2015.XII.05. 29/2007. (II.22.)113/2017. (X.26.)
30Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat92/2016.
(VI.29.)
Sz2016.VI.30.60/2001. (V.31.)
31Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat, hatály: 2017.XII.15.160/2015.
(XII.17.)
K2016.I.08. 34/2006. (IV.27.)K/44/2017. (XII.13.)
32Készletgazdálkodási Szabályzat, hatály: 2017. XI. 28-tólK/37/2017. (XI.24.) számú kancellári határozatK2017.XI.28
K/6/2016. (II. 03.) számú kancellári határozat
131/b/2012. (XII.13.)
33Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat, hatály: 2017.IX.27. K/11/2015.
(XI.23.)
K2015.XI.25. 64/b/2014. (IV.24.)K/31/2017. (IX.26.)
K/3/2017. (I.23.)
34Kommunikációs Szabályzat, hatály: 2017.IV.01.
Arculati kézikönyv
E/2/2015.
(IX.09.)
E2015.IX.10. 122/b/2012. (XII.13.)
E/1/2015.(VII.13.)
E/2/2017. (III. 30.)
35Környezetvédelmi szabályzat, hatály: 2017.II.14K/7/2015.
(VIII.31.)
K2015.IX.03. 92/b/2013. (VII.4.)
K/4/2017. (II.10.)
36Kötelezettségvállalási Szabályzat, hatály: 2018.VII.07.K/5/2018. (VII.05.)K2018.VII.07.14/A/B/2015. (III.12.)
K/17/2017. (V.31.)
K/18/2017. (VI.13.)
37Követeléskezelési Szabályzat, hatály: 2018.IX.28.K/8/2018.
(IX.27.)
K2018.IX.28.K/28/2017. (VII. 14.)
K/5/2016. (I.12.)
93/2013. (VII.04.)
38Külföldi hallgatók által fizetendő díjak és bevételek felhasználásáról szóló szabályzat83/2011.
(VI.30.)
E2012.I.01.
39Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai és annak mellékletei, hatály: 2017.XI.01.137/2015. (XI.26.)Sz2015.XII.02.125/2017. (X.26.)
90/2016. (VI.29.)
131/2016. (XI.24.)
40Lakásgazdálkodási SzabályzatK/10/2016.
(III.22.)
K2016.III.25.
41Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat, hatálya: 2018. VIII. 22.K/12/2015. (XI.19.)K2017.VI.01.105/2010. (XI.25.)K/7/2018. (VIII.21.)
K/15/2017. (V.31.)
42Létesítmény-fenntartási Szabályzat, hatály: 2017.X.06.K/36/2017. (X.05.)K 2017.X.06. 108/2015. (IX.24.)
55/2010. (V.27.)
43Munkavédelmi Szabályzat, hatály: 2017.X.03.107/2015. (IX.24.)K2015.X.15.20/b/2013. (II.28.)K/33/2017. (IX.29.)
44Műszergazdálkodási Szabályzat: 2016.VIII.02.K/8/2015.
(V.04.)
K2015.V.04.77/2010. (VII.01.)
Műszergazdálkodási Szabályzat 2010
K/15/2016. (VIII.01.)
45Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat eljárásrendje, hatály: 2017.III.09.23/2016.
(II.25.)
Sz2016.III.12.Köztársasági ösztöndíj pályázat eljárásrendje_20079/2017. (II.23.)
46Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat, hatály: 2018.IX.27.R/6/2017.
(X.09.)
R2017.X.17.46/2011. (IV.28.)
20/2004. (III.2.)
R/2/2018. (IX.27.)
47Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat, hatály: 2017.VIII.01-től

A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság e-mail címére (jog@semmelweis-univ.hu) küldött elektronikus üzenetben intézett kérelemre a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság a kérelmezőnek a szabályzatot elektronikus úton 3 munkanapon belül megküldi.
R/1/2017.
(VII.24.)
R2017.VIII.01.52/b/2014. (III. 27.)
6/2002 (I. 31.)
48Onkológiai Team Szabályzat159/2015.
(XII.17.)
R2016.I.04.160/b/2014. (XII.18.)
49Önköltségszámítási Szabályzat, hatály: 2017.VII.15-tőlK/26/2017. (VII.13.)K2017.VII.15.K/11/2016. (IV.08.)
50Pályázati Szabályzat
E/3/2017. (V.23.) számú rektori-kancellári utasítás a Pályázati Szabályzat egyes rendelkezéseinek részletes szabályozásáról
138/2015.
(XI.26.)
Sz2015.XII.05.31/b/2014. (II.27.)
51Pénzkezelési Szabályzat, hatály: 2017.XII.15.K/2/2016.
(I.05.)
K2016.I.12. 69/2012. (V.31.)
9/a/2013. (I.31.)
27/b/2013. (II.28.)
64/b/2014. (IV.24.)
K/14/2017. (V.24.)
K/45/2017. (XII.13.)
K/20/2017. (VI.21.)
52Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat, hatály: 2017.VI.29.K/9/2015.
(IX.17.)
K2015.IX.18. 74/2005. (XI.24.)
Politikai Rendezvények a Semmelweis Egyetem területén szabályzat 2005
51/2011. (V.26.)
Rendezvénybiztosítási szabályzat 2011
K/23/2017. (VI.28.)
53Reprezentációs Kiadások SzabályzataK/3/2016.
(I.06.)
K2016.I.12.
54Semmelweis Egyetem hallgatói számára kiírt rektori pályamunkák, hatály: 2018.VI.06.93/2016.
(VI.29.)
Sz2016.VI.30.71/2006. (IX.28.)151/b/2013. (XI.28.)
83/b/2014. (V.29.)
60/2018. (V.31.)
55Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjával, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételével kapcsolatos eljárás rendjérőlE/1/2016.
(VII.28.)
E2016.VII.28.38/2000. (IV.27.)
56Selejtezési Szabályzat K/3/2015. (VIII.17.)K2015.VIII.25. 73/2008. (VII.26.)K/10/2017 (IV. 28.)
57Sugárvédelmi Szabályzat47/2015.
(V.28.)
E2015.V.28. 95/2010. (X.28.)
Sugárvédelmi Szabályzat 2010
58Semmelweis Szimpózium SzabályzatE/4/2017.
(VI.07.)
E2017.VI.10.149/2014. (XI.24.)
59Szabályzatok kezelésének rendje10/2016.
(I.28.)
Sz2016.II.09.
60Számlatükör, hatály: 2017.XII.08.K/41/2017. (XII.07.)K2017.XII.08.34/2012. (III.29)
69/a/2013. (V.30)
62/b/2014. (IV.24.)
Számlatükör 2015
K/7/2017. (II.23.)
61Számlarend, hatály: 2017.XII.08.K/6/2017. (II.23.)K2017.III.01.33/2012. (III.29.)
68/a/2013. (V.30)
K/5/2015. (VIII.25.)
K/42/2017. (XII.07.)
62Számviteli Politika, hatály: 2017.XII.02.K/4/2015. (VIII.17.)K2015.VIII.25. 31/2012. (III.29.)
66/a/2013. (V.30)
63/b/2014. (IV.24)
K/39/2017. (XI.30.)
K/5/2017. (II. 23.)
63Szellemi tulajdon kezelési szabályzat82/2005.
(XII.15.)
SZ2006.I.01.
64Szervezeti és Működési Szabályzat és melléklete9/A/2015.
(II.05.)
Sz2015.II.05.98/2011. (IX.29.)
109/2011. (X.27.)
116/2011. (XI.24.)
117/2011. (XI.24.)
118/2011. (XI.24.)
119/2011. (XI.24.)
120/2011. (XI.24.)
121/2011. (XI.24.)
127/2011. (XII.15.)
129/2011. (XII.15.)
41/2008. (IV.17.)
44/2012. (IV.26.)
11/2012. (II.23.)
58/2012 (V.31.)
60/2012 (V.31.)
73/2012. (VI.28.)
81/2012. (VI.28.)
85/2012. (VI.28.)
96/b/2012. (IX.27.)
101/b/2012. (IX.27.)
102/b/2012. (IX.27.)
103/b/2012. (IX.27.)
106/b/2012. (X.18.)
115/b/2012.(XI.29.)
119/b/2012.(XI.29.)
121/b/2012.(XII.13.)
124/b/2012.(XII.13.)
125/b/2012.(XII.13.)
126/b/2012.(XII.13.)
127/b/2012.(XII.13.)
128/b/2012.(XII.13.)
11/a/2013. (I.31.)
11/b/2013. (I.31.)
14/b/2013. (II.28.)
21/b/2013. (II.28.)
34/b/2013. (III.28.)
38/b/2013. (IV.25.)
45/b/2013. (IV.25.)
63/b/2013. (V.30.)
65/b/2013. (V.30.)
70/b/2013. (V.30.)
71/b/2013. (V.30.)
76/2013. (VI.17.)
81/b/2013. (VI.27.)
85/b/2013. (VI.27.)
90/b/2013.(VII.4.)
91/b/2013.(VII.4.)
99/b/2013.(VII.17.)
116/b/2013.(IX.26.)
117/b/2013.(IX.26.)
134/b/2013.(X.31.)
135/b/2013.(X.31.)
136/b/2013.(X.31.)
137/b/2013.(X.31.)
142/b/2013.(X.31.)
146/b/2013.(XI.28.)
152/b/2013.(XI.28.)
153/b/2013.(XI.28.)
154/b/2013.(XI.28.)
6/b/2014.(I.30.)
8/b/2014.(I.30.)
9/b/2014.(I.30.)
15/b/2014.(I.30.)
29/b/2014.(I.30.)
49/b/2014.(III.27.)
53/b/2014.(III.27.)
72/b/2014.(V.29.)
97/b/2014.(VI.26.)
101/b/2014.(VI.26.)
103/b/2014.(VI.26.)
104/b/2014.(VI.26.)
106/b/2014.(VI.26.)
9/b/2015.(II.05.)
10/2015.(II.05.)
27/2015.(V.07.)
34/2015.(V.07.)
85/2015.(VI.29.)
86/2015.(VI.29.)
87/2015.(VI.29.)
90/B/2015.(IX.24.)
92/B/2015.(IX.24.)
93/B/2015.(IX.24.)
97/2015.(IX.24.)
99/B/2015.(IX.24.)
100/B/2015.(IX.24.)
112/B/2015.(X.29.)
120/B/2015.(X.29.)
140/B/2015.(XI.26.)
141/A/B/2015.(XII.17.)
2/A/B/2016.(I.28.)
24/A/B/2016.(II.25.)
34/2016.(III.30.)
37/2016.(IV.28.)
51/2016.(V.25.)
91/2016.(VI.29.)
103/2016.(IX.01.)
108./2016 (IX.29.)
110/2016. (IX.29.)_Doktori szabályzat
115/2016 (X.27.)
116/2016 (X.27.)
127/2016 (X.27.)
3/2017. (I.26.)
6/2017. (I.26.)
65Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, hatály: 2018.X.16.43/2016. (IV.28.)K2016.V.07.24/2012. (III.29.)K/9/2018. (X.13.)
K/2/2018. (II.02)
K/35/2017. (X.03.)
K/17/2016. (X.7.)
66Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat, hatály: 2018.VII.07.K/17/2017. (V.31.)K2017.VI.01.81/2011. (VI.30.)
113/2008. (XI. 27.)
KORL/16/2014.
K/6/2018. (VII.05.)
K/40/2017. (XII.04.)
K/24/2017. (VI. 28.)
67Szolgáltatási Szabályzat hatály: 2017.VIII.29.
K/30/2017. (VIII. 21.) számú kancellári határozatK2017.VIII.29.60/b/2014.(IV.27.)
K/7/2016. (II. 08.)
68Távközlési Szabályzat K/13/2015.
(XI.30.)
K2015.XII.11.30/b/2014. (II.27.)
69Térítési Díj Szabályzat, hatály: 2018. XII. 12.49/2015.
(V.28.)
E2015.V.28. 69/2005.(X.27.)
161/B/2015. (XII/17.)
67/2016. (V/25.)
E/1/2017. (I.30.)
E/3/2018. (XI.29.)
70Tűzvédelmi Szabályzat, hatály: 2017.XI.30.114/2015.
(X.29.)
K2015.XI.14. 33/2006. (IV.27.)K/38/2017. (XI.28.)
K/14/2015. (XII.21.)
71Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat, hatály: 2017.VII.18-tőlK/27/2017. (VII.14.)K2017.VII.18.K/21/2017. (VI.21.)
K/17/2017. (V.31.)
109/2015. (IX. 24.)
55/2010. (VII.01.)
72Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat, hatály: 2017.IX.28.K/32/2017.
(IX.26.)
K2017.IX.28.113/2015. (X.29.)
92/2006. (X.26.)
73Váró-, Előjegyzési- és Betegfogadási Listákról szóló szabályzat, hatály: 2018.IX.18.R/1/2018. (IX.14.)R2018.IX.18.68/2016. (V. 25.)
9/2016. (I.28.)
48/2015.(V. 28.)
24/2007. (II.22.)
74Versenyeztetési és Értékesítési Szabályzat, hatály: 2017. VII.14-tőlK/25/2017. (VII.13.)K2017.VII.14.62/2009. (V. 27.)
75Az Új Nemzeti Kiválósági Program egyetemi eljárásrendje szabályzat
hatály: 2018.12.28.
E/4/2018.(XII.28.) E2018.XII.28.
76A doktoranduszi képzéshez kapcsolódó oktatói munka hallgatói véleményezése rendszerének szabályzata, hatály: 2018.12.11.146/2018.(XI.29.)Sz2018.XII.11.

vissza az egyetem központi honlapjának főoldalára