Betűméret: A A A

Szabályzattár

A szabályzatok címük alapján abc sorrendben érhetőek el, illetve a keresés mezőbe kulcsszavakat beírva kaphat releváns találatot (pl. “szervezeti” vagy “adatvédelmi” stb.)

Jelmagyarázat a határozat típusokhoz: Kancellári (K); Rektori (R); Szenátusi (Sz); Kancellári és Rektori [továbbiakban: Együttes] (E)  határozat

A Szabályzatok kezelésének rendjéről szóló szabályzat 2.1.1. pont (4) bekezdés alapján az alábbi táblázat tájékoztatást ad a szabályzattárban szereplő egyetemi szabályzatok előkészítőjéről, társelőkészítőjéről, jóváhagyójáról és elfogadójáról.

Egyetemi szabályzatok nyilvántartása

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (11) bekezdése alapján a szabályzatok átfogó vizsgálatát szükség szerint, de legalább három évente el kell végezni. A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság elkészítette és az alábbi táblázatos formában közzétette a felülvizsgálati ütemtervet, amely tartalmazza az egyes egyetemi szabályzatok elfogadási határidejét.

Egyetemi szabályzatok felülvizsgálati határideje

 Szabályzat egységes szerkezetű hatályos szövege Elfogadásról rendelkező határozatHatározat típusa HatályHatályon kívül helyezett határozat(ok) Módosító határozat(ok)
1A doktoranduszi képzéshez kapcsolódó oktatói munka hallgatói véleményezése rendszerének szabályzata, hatály: 2018.12.11.146/2018.(XI.29.)SZ2018.XII.11.
2A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzataE/1/2018. (V.25)E2018.V.25.28/2005. (IV.28.)
109/2006. (XI.30.)
54/2012. (IV.26.)
53/2012. (IV.26.)
3/2015.
E/3/2017. (IV.28.) számú rektori-kancellári határozat
3A Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról hatály: 2019.01.01.K/10/2018.(XII.18.)K2019.I.01.30/2012. (III.29.)
133/2015. (XI.26.)
K/20/2016. (XII.19.)
4Ajándékok elfogadásának rendje, hatály: 2017.X.04K/34/2017.
K2017.X.04.K/4/2016. (I.06.)
K/17/2017. (V.31.)
40/2007. (III. 27.)
5Állatkísérleti Szabályzat, hatály: 2017.IX.30.R/5/2017.
R2017.IX.30.106/b/2013. (IX.26.)
61/2003. (VI.19.)
6Az egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzat, hatály: 2017.V.11.K/8/2017.(III.30.)K2017.IV.01.Gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályaiK/12/2017. (V.11.)
7Az egyetemi bélyegzőhasználat rendje, hatály: 2017.XII.23.K/46/2017. (XII.22.)K2017.XII.23.K/10/2015. (XI.02.)
Bélyegzőhasználat_1990
8Az Új Nemzeti Kiválósági Program egyetemi eljárásrendje szabályzat
hatály: 2018.12.28.
E/4/2018.(XII.28.) E2018.XII.28.
9Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2017.XI.07.E/7/2017.
(XI.02.)
E2017.XI.07.E/3/2015. (IX.22.)
KS/ELL/69/2013 -
Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013.
10Beszerzési szabályzat, hatály: 2019. III. 13-tólK/4/2018. (VI.04.)K2018.VI.05.11/b/2014. (I.30.)
30/2015. (V.07.)
K/19/2016. (XI. 30.)
K/11/2017. (V.02.)
K/11/2018. (XII.21.)
K/3/2019. (III.08.)
11Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat, hatály: 2017.VII.06.E/5/2017.
(VI.28.)
E2017.VII.06.60/2012. (V.31.)
13/2015. (III.12.)
12Bizonylati SzabályzatK/2/2017.
(I.26.)
K2017.I.26.61/2009. (V.27.)
13Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról, hatály: 2019. V.01.134/2015. (XI.26.)SZ2015.XII.02. 162/2015.(XII.17.) sz. szenátusi határozat
42/2000. (V.23.)
59/2005. (IX.29.)
44/2016. (IV.28.)
53/2016. (V.25.)
70/2016 (VI.21.)
122/2017. (X.26.)
6/2018. (I.25.)
61/2018. (V.31.)
126/2018. (X.18.)
167/2018. (XII.20.)
17/2019. (II.21.)
39/2019. (IV.25.)
14Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat, hatály: 2018.IX.27.R/6/2017.
R2017.X.17.46/2011. (IV.28.)
20/2004. (III.2.)
R/2/2018. (IX.27.)
15Ellenőrzési nyomvonalak138/2011.
(XII.15.)
E2012.I.01.
16Erasmus+ Szabályzat, hatály: 2017.XI.01.116/2017. (X.26.)SZ2017.XI.01.127/2015. (X.29.)
122/2011.(IX.24.)
17Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2017.VII.14.E/6/2017.
E2017.VII.14.48/2011. (IV.28.)
6/2005. (I. 27.)
18Eszközök és Források Értékelési SzabályzataK/8/2016.
(II.18.)
K2017.VI.01.67/b/2013. (V.30.)K/16/2017. (V. 31.)
19Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09.

Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09._ENG

Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09._GE
148/2017.
(XI.30.)
SZ2017.XII.09.128/2009. (XII.17.)
75/2005. (XI.24.)
109/2001. (XI.14.)
20Fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzat: 2016.VI.02.50/2015.
(V. 28.)
R2015.V.28.12/2010. (II.25.)66/2016. (V. 25.)
21Gazdálkodási Szabályzat, hatály: 2019.VI.08.52/2019. (V.29.)SZ2019.VI.08.12/b/2014. (I.30.)
56/2017.
(V. 25.)

149/2018. (XI.29.)
22Gépjármű és taxihasználat rendje, hatály: 2017.XII.08.K/19/2017.
(VI.15.)
K2017.VI.17.K/1/2015. (06.18.)
K/2/2015. (VI.19.)
K/43/2017. (XII.07.)
23Hivatali különszolgáltatások díjainak megállapításáról5/1996-97.
(IX.19.)
K1998.III.01.51/1998-99. (XII.17.)
24Honlap szabályzatK/13/2017.
K2017.V.25.KORL/27/2013.
25 Információátadási szabályzat, hatály: 2018.V.07. K/3/2018. (IV.20.)K2018.V..07.
26Informatikai Biztonsági SzabályzatK/9/2016.
(II.29.)
K2016.III.02.
27Informatikai Üzemeltetési és Hálózati SzabályzatK/14/2016.
(VI.24.)
K2016.VII.01. 130/b/2014. (IX.25.)
28Integrált kockázatkezelési szabályzat: 2016.X.15.K/12/2016.
(IV.15.)
K2016.V.01.Kockázatkezelési szabályzat_2006K/18/2016 (X.13.)
29Iratkezelési Szabályzat, hatály: 2018.I.04.K/1/2018 (I.03.)K2018.I.04. 124/2009. (XII.17.)
K/1/2016. (I.04.)
K/13/2016. (V.04.)
K/29/2017. (VIII.15.)
K/1/2017. (I.25.)
30„Jó tanuló-jó sportoló” kitüntető cím adományozási rendjéről, hatály: 2017.XI.01.139/2015. (XI.26.)SZ2015.XII.05. 29/2007. (II.22.)113/2017. (X.26.)
31Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat, hatály: 2019.VI.28.92/2016.
(VI.29.)
SZ2016.VI.30.60/2001. (V.31.)58/2019. (VI.20.)
32Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat, hatály: 2017.XII.15.160/2015.
K2016.I.08. 34/2006. (IV.27.)K/44/2017. (XII.13.)
33Készletgazdálkodási Szabályzat, hatály: 2017. XI. 28-tólK/37/2017. (XI.24.) számú kancellári határozatK2017.XI.28. K/6/2016. (II. 03.) számú kancellári határozat
131/b/2012. (XII.13.)
34Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat, hatály: 2017.IX.27. K/11/2015.
K2015.XI.25. 64/b/2014. (IV.24.)K/31/2017. (IX.26.)
K/3/2017. (I.23.)
35Klinikus Kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat, hatály: 2017.XI.01.114/2017. (X.26.)SZ2017.XI.01.31/2015. (V.07.)
36Kommunikációs Szabályzat, hatály: 2017.IV.01.
Arculati kézikönyv
E/2/2015.
(IX.09.)
E2015.IX.10. 122/b/2012. (XII.13.)
E/1/2015.(VII.13.)
E/2/2017. (III. 30.)
37Környezetvédelmi szabályzat, hatály: 2017.II.14K/7/2015.
(VIII.31.)
K2015.IX.03. 92/b/2013. (VII.4.)
K/4/2017. (II.10.)
38Kötelezettségvállalási Szabályzat, hatály: 2018.VII.07.K/5/2018. (VII.05.)K2018.VII.07.14/A/B/2015. (III.12.)
K/17/2017. (V.31.)
K/18/2017. (VI.13.)
39Követeléskezelési Szabályzat, hatály: 2018.IX.28.K/8/2018.
(IX.27.)
K2018.IX.28.K/28/2017. (VII. 14.)
K/5/2016. (I.12.)
93/2013. (VII.04.)
40Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata, hatály: 2018.V.29.E/2/2016.
(X.28.)
E2016.XI.03.Gyűjtőköri szabályzat_2015.05.18E/2/2018. (V.28.)
41Külföldi hallgatók által fizetendő díjak és bevételek felhasználásáról szóló szabályzat83/2011.
(VI.30.)
E2012.I.01.
42Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai és annak mellékletei, hatály: 2017.XI.01.137/2015. (XI.26.)SZ2015.XII.02.125/2017. (X.26.)
90/2016. (VI.29.)
131/2016. (XI.24.)
43Lakásgazdálkodási SzabályzatK/5/2019.(VI.14.)K2019.VI.18.K/10/2016.
(III.22.)
44Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat, hatálya: 2018. VIII. 22.K/12/2015. (XI.19.)K2017.VI.01.105/2010. (XI.25.)K/7/2018. (VIII.21.)
K/15/2017. (V.31.)
45Létesítmény-fenntartási Szabályzat, hatály: 2017.X.06.K/36/2017. (X.05.)K2017.X.06. 108/2015. (IX.24.)
55/2010. (V.27.)
46Munkavédelmi Szabályzat, hatály: 2017.X.03.107/2015. (IX.24.)K2015.X.15.20/b/2013. (II.28.)K/33/2017. (IX.29.)
47Műszergazdálkodási Szabályzat: 2016.VIII.02.K/8/2015.
K2015.V.04.77/2010. (VII.01.)
Műszergazdálkodási Szabályzat 2010
K/15/2016. (VIII.01.)
48Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat, hatály: 2017.VIII.01-től

A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság e-mail címére (jog@semmelweis-univ.hu) küldött elektronikus üzenetben intézett kérelemre a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság a kérelmezőnek a szabályzatot elektronikus úton 3 munkanapon belül megküldi.
R/1/2017.
R2017.VIII.01.52/b/2014. (III. 27.)
49Onkológiai Team Szabályzat, hatály: 2019. III. 20.159/2015.
(XII.17.)
R2016.I.04.160/b/2014. (XII.18.)R/1/2019. (III.18.)
50Önköltségszámítási Szabályzat, hatály: 2017.VII.15-tőlK/26/2017. (VII.13.)K2017.VII.15.K/11/2016. (IV.08.)
51Pályázati Szabályzat
E/3/2017. (V.23.) számú rektori-kancellári utasítás a Pályázati Szabályzat egyes rendelkezéseinek részletes szabályozásáról
138/2015.
(XI.26.)
SZ2015.XII.05.31/b/2014. (II.27.)
52Pénzkezelési Szabályzat, hatály: 2019.VI.22.K/6/2019. (VI.21.)K2019.VI.21.69/2012. (V.31.)
9/a/2013. (I.31.)
27/b/2013. (II.28.)
64/b/2014. (IV.24.)
K/14/2017. (V.24.)
K/2/2016. (I.05.)
K/45/2017. (XII.13.)
K/20/2017. (VI.21.)
53Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat, hatály: 2017.VI.29.K/9/2015.
(IX.17.)
K2015.IX.18. 74/2005. (XI.24.)
Politikai Rendezvények a Semmelweis Egyetem területén szabályzat 2005
51/2011. (V.26.)
Rendezvénybiztosítási szabályzat 2011
K/23/2017. (VI.28.)
54Reprezentációs Kiadások Szabályzata, hatály: 2019. III. 02. K/3/2016.
(I.06.)
K2016.I.12. K/2/2019. (II.26.)
55Selejtezési Szabályzat K/3/2015. (VIII.17.)K2015.VIII.25. 73/2008. (VII.26.)K/10/2017 (IV. 28.)
56Semmelweis Egyetem hallgatói számára kiírt rektori pályamunkák, hatály: 2018.VI.06.93/2016.
(VI.29.)
SZ2016.VI.30.71/2006. (IX.28.)151/b/2013. (XI.28.)
83/b/2014. (V.29.)
60/2018. (V.31.)
57Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjával, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételével kapcsolatos eljárás rendjérőlE/1/2016.
(VII.28.)
E2016.VII.28.38/2000. (IV.27.)
58Semmelweis Szimpózium SzabályzatE/4/2017.
E2017.VI.10.149/2014. (XI.24.)
59Sugárvédelmi Szabályzat47/2015.
(V.28.)
E2015.V.28. 95/2010. (X.28.)
Sugárvédelmi Szabályzat 2010
60Szabályzatok kezelésének rendje10/2016.
(I.28.)
SZ2016.II.09.
61Számlarend, hatály: 2017.XII.08.K/6/2017. (II.23.)K2017.III.01.33/2012. (III.29.)
68/a/2013. (V.30)
K/5/2015. (VIII.25.)
K/42/2017. (XII.07.)
62Számlatükör, hatály: 2017.XII.08.K/41/2017. (XII.07.)K2017.XII.08.34/2012. (III.29)
69/a/2013. (V.30)
62/b/2014. (IV.24.)
Számlatükör 2015
K/7/2017. (II.23.)
63Számviteli Politika, hatály: 2019.V.16.K/4/2015. (VIII.17.)K2015.VIII.25. 31/2012. (III.29.)
66/a/2013. (V.30)
63/b/2014. (IV.24)
K/39/2017. (XI.30.)
K/5/2017. (II. 23.)
K/4/2019. (V.14.)
64Szellemi tulajdon kezelési szabályzat82/2005.
(XII.15.)
SZ2006.I.01.
65Szervezeti és Működési Szabályzat9/A/2015.
(II.05.)
SZ2015.II.05.Módosító határozatok
66Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, hatály: 2018.X.16.43/2016. (IV.28.)K2016.V.07.24/2012. (III.29.)K/9/2018. (X.13.)
K/2/2018. (II.02)
K/35/2017. (X.03.)
K/17/2016. (X.7.)
67Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat, hatály: 2019.VI.28.K/17/2017. (V.31.)K2017.VI.01.81/2011. (VI.30.)
113/2008. (XI. 27.)
KORL/16/2014.
K/6/2018. (VII.05.)
K/40/2017. (XII.04.)
K/24/2017. (VI. 28.)
K/1/2019. (I.29.)
K/7/2019. (VI.26.)
68Szolgáltatási Szabályzat hatály: 2017.VIII.29.
K/30/2017. (VIII. 21.) számú kancellári határozatK2017.VIII.29.60/b/2014.(IV.27.)
K/7/2016. (II. 08.)
69Távközlési Szabályzat K/13/2015.
(XI.30.)
K2015.XII.11.30/b/2014. (II.27.)
70Térítési Díj Szabályzat, hatály: 2018. XII. 12.49/2015.
(V.28.)
E2015.V.28. 69/2005.(X.27.)
161/B/2015. (XII/17.)
67/2016. (V/25.)
E/1/2017. (I.30.)
E/3/2018. (XI.29.)
71Tűzvédelmi Szabályzat, hatály: 2017.XI.30.114/2015.
(X.29.)
K2015.XI.14. 33/2006. (IV.27.)K/38/2017. (XI.28.)
K/14/2015. (XII.21.)
72Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat, hatály: 2017.VII.18-tőlK/27/2017. (VII.14.)K2017.VII.18.K/21/2017. (VI.21.)
K/17/2017. (V.31.)
109/2015. (IX. 24.)
55/2010. (VII.01.)
73Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat, hatály: 2017.IX.28.K/32/2017.
K2017.IX.28.113/2015. (X.29.)
92/2006. (X.26.)
74Váró-, Előjegyzési- és Betegfogadási Listákról szóló szabályzat, hatály: 2018.IX.18.R/1/2018. (IX.14.)R2018.IX.18.68/2016. (V. 25.)
9/2016. (I.28.)
48/2015.(V. 28.)
24/2007. (II.22.)
75Versenyeztetési és Értékesítési Szabályzat, hatály: 2017. VII.14-tőlK/25/2017. (VII.13.)K2017.VII.14.62/2009. (V. 27.)

Egyéb szabályzatok

vissza az egyetem központi honlapjának főoldalára