Betűméret: A A A

Szabályzattár

A szabályzatok címük alapján abc sorrendben érhetőek el, illetve a keresés mezőbe kulcsszavakat beírva kaphat releváns találatot (pl. “szervezeti” vagy “adatvédelmi” stb.)

Jelmagyarázat a határozat típusokhoz: Kancellári (K); Rektori (R); Szenátusi (Sz); Kancellári és Rektori [továbbiakban: Együttes] (E)  határozat

A Szabályzatok kezelésének rendjéről szóló szabályzat 2.1.1. pont (4) bekezdés alapján az alábbi táblázat tájékoztatást ad a szabályzattárban szereplő egyetemi szabályzatok előkészítőjéről, társelőkészítőjéről, jóváhagyójáról és elfogadójáról.

Egyetemi szabályzatok nyilvántartása

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (11) bekezdése alapján a szabályzatok átfogó vizsgálatát szükség szerint, de legalább három évente el kell végezni. A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság elkészítette és az alábbi táblázatos formában közzétette a felülvizsgálati ütemtervet, amely tartalmazza az egyes egyetemi szabályzatok elfogadási határidejét.

Egyetemi szabályzatok felülvizsgálati határideje

 Szabályzat egységes szerkezetű hatályos szövege Elfogadásról rendelkező határozatHatározat típusa HatályHatályon kívül helyezett határozat(ok) Módosító határozat(ok)
1A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzataE/1/2018. (V.25)E2018.V.25.28/2005. (IV.28.)
109/2006. (XI.30.)
54/2012. (IV.26.)
53/2012. (IV.26.)
3/2015.
E/3/2017. (IV.28.) számú rektori-kancellári határozat
2A Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról hatály: 2019.01.01.K/10/2018.(XII.18.)K2019.I.01.30/2012. (III.29.)
133/2015. (XI.26.)
K/20/2016. (XII.19.)
3Ajándékok elfogadásának rendje, hatály: 2017.X.04K/34/2017.
K2017.X.04.K/4/2016. (I.06.)
K/17/2017. (V.31.)
40/2007. (III. 27.)
4Állatkísérleti Szabályzat, hatály: 2017.IX.30.R/5/2017.
R2017.IX.30.106/b/2013. (IX.26.)
61/2003. (VI.19.)
5Az egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzat, hatály: 2019.IX.19.K/8/2017.(III.30.)K2017.IV.01.Gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályaiK/12/2017. (V.11.)
K/8/2019. (IX.16.)
6Az egyetemi bélyegzőhasználat rendje, hatály: 2017.XII.23.K/46/2017. (XII.22.)K2017.XII.23.K/10/2015. (XI.02.)
Bélyegzőhasználat_1990
7Az Új Nemzeti Kiválósági Program egyetemi eljárásrendje szabályzat
hatály: 2018.12.28.
E/4/2018.(XII.28.) E2018.XII.28.
8Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2017.XI.07.E/7/2017.
(XI.02.)
E2017.XI.07.E/3/2015. (IX.22.)
KS/ELL/69/2013 -
Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013.
9Beszerzési szabályzat, hatály: 2019. III. 13-tólK/4/2018. (VI.04.)K2018.VI.05.11/b/2014. (I.30.)
30/2015. (V.07.)
K/19/2016. (XI. 30.)
K/11/2017. (V.02.)
K/11/2018. (XII.21.)
K/3/2019. (III.08.)
10Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat, hatály: 2017.VII.06.E/5/2017.
(VI.28.)
E2017.VII.06.60/2012. (V.31.)
13/2015. (III.12.)
11Bizonylati SzabályzatK/2/2017.
(I.26.)
K2017.I.26.61/2009. (V.27.)
12Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról, hatály: 2019.VIII.29.134/2015. (XI.26.)SZ2015.XII.02. 162/2015.(XII.17.) sz. szenátusi határozat
42/2000. (V.23.)
59/2005. (IX.29.)
44/2016. (IV.28.)
53/2016. (V.25.)
70/2016 (VI.21.)
122/2017. (X.26.)
6/2018. (I.25.)
61/2018. (V.31.)
126/2018. (X.18.)
167/2018. (XII.20.)
17/2019. (II.21.)
39/2019. (IV.25.)
84/2019. (VIII.29.)
13Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat, hatály: 2018.IX.27.R/6/2017.
R2017.X.17.46/2011. (IV.28.)
20/2004. (III.2.)
R/2/2018. (IX.27.)
14Ellenőrzési nyomvonalak138/2011.
(XII.15.)
E2012.I.01.
15Erasmus+ Szabályzat, hatály: 2017.XI.01.116/2017. (X.26.)SZ2017.XI.01.127/2015. (X.29.)
122/2011.(IX.24.)
16Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2017.VII.14.E/6/2017.
E2017.VII.14.48/2011. (IV.28.)
6/2005. (I. 27.)
17Eszközök és Források Értékelési SzabályzataK/8/2016.
(II.18.)
K2017.VI.01.67/b/2013. (V.30.)K/16/2017. (V. 31.)
18Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09.

Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09._ENG

Etikai Kódex, hatály: 2017. XII. 09._GE
148/2017.
(XI.30.)
SZ2017.XII.09.128/2009. (XII.17.)
75/2005. (XI.24.)
109/2001. (XI.14.)
19Fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzat: 2016.VI.02.50/2015.
(V. 28.)
R2015.V.28.12/2010. (II.25.)66/2016. (V. 25.)
20Gazdálkodási Szabályzat, hatály: 2019.VI.08.52/2019. (V.29.)SZ2019.VI.08.12/b/2014. (I.30.)
56/2017.
(V. 25.)

149/2018. (XI.29.)
21Gépjármű és taxihasználat rendje, hatály: 2017.XII.08.K/19/2017.
(VI.15.)
K2017.VI.17.K/1/2015. (06.18.)
K/2/2015. (VI.19.)
K/43/2017. (XII.07.)
22Hivatali különszolgáltatások díjainak megállapításáról5/1996-97.
(IX.19.)
K1998.III.01.51/1998-99. (XII.17.)
23Honlap szabályzatK/13/2017.
K2017.V.25.KORL/27/2013.
24 Információátadási szabályzat, hatály: 2018.V.07. K/3/2018. (IV.20.)K2018.V..07.
25Informatikai Biztonsági SzabályzatK/9/2016.
(II.29.)
K2016.III.02.
26Informatikai Üzemeltetési és Hálózati SzabályzatK/14/2016.
(VI.24.)
K2016.VII.01. 130/b/2014. (IX.25.)
27Integrált kockázatkezelési szabályzat: 2016.X.15.K/12/2016.
(IV.15.)
K2016.V.01.Kockázatkezelési szabályzat_2006K/18/2016 (X.13.)
28Iratkezelési Szabályzat, hatály: 2018.I.04.K/1/2018 (I.03.)K2018.I.04. 124/2009. (XII.17.)
K/1/2016. (I.04.)
K/13/2016. (V.04.)
K/29/2017. (VIII.15.)
K/1/2017. (I.25.)
29„Jó tanuló-jó sportoló” kitüntető cím adományozási rendjéről, hatály: 2017.XI.01.139/2015. (XI.26.)SZ2015.XII.05. 29/2007. (II.22.)113/2017. (X.26.)
30Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat, hatály: 2019.VI.28.92/2016.
(VI.29.)
SZ2016.VI.30.60/2001. (V.31.)58/2019. (VI.20.)
31Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat, hatály: 2017.XII.15.160/2015.
K2016.I.08. 34/2006. (IV.27.)K/44/2017. (XII.13.)
32Készletgazdálkodási Szabályzat, hatály: 2017. XI. 28-tólK/37/2017. (XI.24.) számú kancellári határozatK2017.XI.28. K/6/2016. (II. 03.) számú kancellári határozat
131/b/2012. (XII.13.)
33Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat, hatály: 2017.IX.27. K/11/2015.
K2015.XI.25. 64/b/2014. (IV.24.)K/31/2017. (IX.26.)
K/3/2017. (I.23.)
34Klinikus Kutatói támogatás eljárásrendjéről szóló szabályzat, hatály: 2017.XI.01.114/2017. (X.26.)SZ2017.XI.01.31/2015. (V.07.)
35Kommunikációs Szabályzat, hatály: 2017.IV.01.

Arculati Kézikönyv

A 250 éves Semmelweis Egyetem Jubileumi Arculati Kézikönyve
E/2/2015.
(IX.09.)
E2015.IX.10. 122/b/2012. (XII.13.)
E/1/2015.(VII.13.)
E/2/2017. (III. 30.)
36Környezetvédelmi szabályzat, hatály: 2017.II.14K/7/2015.
(VIII.31.)
K2015.IX.03. 92/b/2013. (VII.4.)
K/4/2017. (II.10.)
37Kötelezettségvállalási Szabályzat, hatály: 2018.VII.07.K/5/2018. (VII.05.)K2018.VII.07.14/A/B/2015. (III.12.)
K/17/2017. (V.31.)
K/18/2017. (VI.13.)
38Követeléskezelési Szabályzat, hatály: 2018.IX.28.K/8/2018.
(IX.27.)
K2018.IX.28.K/28/2017. (VII. 14.)
K/5/2016. (I.12.)
93/2013. (VII.04.)
39Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata, hatály: 2018.V.29.E/2/2016.
(X.28.)
E2016.XI.03.Gyűjtőköri szabályzat_2015.05.18E/2/2018. (V.28.)
40Külföldi hallgatók által fizetendő díjak és bevételek felhasználásáról szóló szabályzat83/2011.
(VI.30.)
E2012.I.01.
41Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai és annak mellékletei, hatály: 2017.XI.01.137/2015. (XI.26.)SZ2015.XII.02.125/2017. (X.26.)
90/2016. (VI.29.)
131/2016. (XI.24.)
42Lakásgazdálkodási SzabályzatK/5/2019.(VI.14.)K2019.VI.18.K/10/2016.
(III.22.)
43Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat, hatálya: 2018. VIII. 22.K/12/2015. (XI.19.)K2017.VI.01.105/2010. (XI.25.)K/7/2018. (VIII.21.)
K/15/2017. (V.31.)
44Létesítmény-fenntartási Szabályzat, hatály: 2017.X.06.K/36/2017. (X.05.)K2017.X.06. 108/2015. (IX.24.)
55/2010. (V.27.)
45Munkavédelmi Szabályzat, hatály: 2017.X.03.107/2015. (IX.24.)K2015.X.15.20/b/2013. (II.28.)K/33/2017. (IX.29.)
46Műszergazdálkodási Szabályzat: 2016.VIII.02.K/8/2015.
K2015.V.04.77/2010. (VII.01.)
Műszergazdálkodási Szabályzat 2010
K/15/2016. (VIII.01.)
47Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat, hatály: 2017.VIII.01-től

A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság e-mail címére (jog@semmelweis-univ.hu) küldött elektronikus üzenetben intézett kérelemre a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság a kérelmezőnek a szabályzatot elektronikus úton 3 munkanapon belül megküldi.
R/1/2017.
R2017.VIII.01.52/b/2014. (III. 27.)
48Onkológiai Team Szabályzat, hatály: 2019. III. 20.159/2015.
(XII.17.)
R2016.I.04.160/b/2014. (XII.18.)R/1/2019. (III.18.)
49Önköltségszámítási Szabályzat, hatály: 2017.VII.15-tőlK/26/2017. (VII.13.)K2017.VII.15.K/11/2016. (IV.08.)
50Pályázati Szabályzat
E/3/2017. (V.23.) számú rektori-kancellári utasítás a Pályázati Szabályzat egyes rendelkezéseinek részletes szabályozásáról
138/2015.
(XI.26.)
SZ2015.XII.05.31/b/2014. (II.27.)
51Pénzkezelési Szabályzat, hatály: 2019.VI.22.K/6/2019. (VI.21.)K2019.VI.21.69/2012. (V.31.)
9/a/2013. (I.31.)
27/b/2013. (II.28.)
64/b/2014. (IV.24.)
K/14/2017. (V.24.)
K/2/2016. (I.05.)
K/45/2017. (XII.13.)
K/20/2017. (VI.21.)
52Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat, hatály: 2017.VI.29.K/9/2015.
(IX.17.)
K2015.IX.18. 74/2005. (XI.24.)
Politikai Rendezvények a Semmelweis Egyetem területén szabályzat 2005
51/2011. (V.26.)
Rendezvénybiztosítási szabályzat 2011
K/23/2017. (VI.28.)
53Reprezentációs Kiadások Szabályzata, hatály: 2019. III. 02. K/3/2016.
(I.06.)
K2016.I.12. K/2/2019. (II.26.)
54Selejtezési Szabályzat K/3/2015. (VIII.17.)K2015.VIII.25. 73/2008. (VII.26.)K/10/2017 (IV. 28.)
55Semmelweis Egyetem hallgatói számára kiírt rektori pályamunkák, hatály: 2018.VI.06.93/2016.
(VI.29.)
SZ2016.VI.30.71/2006. (IX.28.)151/b/2013. (XI.28.)
83/b/2014. (V.29.)
60/2018. (V.31.)
56Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjával, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételével kapcsolatos eljárás rendjérőlE/1/2016.
(VII.28.)
E2016.VII.28.38/2000. (IV.27.)
57Semmelweis Szimpózium SzabályzatE/4/2017.
E2017.VI.10.149/2014. (XI.24.)
58Sugárvédelmi Szabályzat47/2015.
(V.28.)
E2015.V.28. 95/2010. (X.28.)
Sugárvédelmi Szabályzat 2010
59Szabályzatok kezelésének rendje10/2016.
(I.28.)
SZ2016.II.09.
60Számlarend, hatály: 2017.XII.08.K/6/2017. (II.23.)K2017.III.01.33/2012. (III.29.)
68/a/2013. (V.30)
K/5/2015. (VIII.25.)
K/42/2017. (XII.07.)
61Számlatükör, hatály: 2017.XII.08.K/41/2017. (XII.07.)K2017.XII.08.34/2012. (III.29)
69/a/2013. (V.30)
62/b/2014. (IV.24.)
Számlatükör 2015
K/7/2017. (II.23.)
62Számviteli Politika, hatály: 2019.V.16.K/4/2015. (VIII.17.)K2015.VIII.25. 31/2012. (III.29.)
66/a/2013. (V.30)
63/b/2014. (IV.24)
K/39/2017. (XI.30.)
K/5/2017. (II. 23.)
K/4/2019. (V.14.)
63Szellemi tulajdon kezelési szabályzat75/2019. (VII.02.)SZ2019.VII.11.82/2005.(XII.15.)
64Szervezeti és Működési Szabályzat35/2019. (IV.25.)SZ2019. VIII.1.9/A/2015.
(II.05.)
65Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, hatály: 2018.X.16.43/2016. (IV.28.)K2016.V.07.24/2012. (III.29.)K/9/2018. (X.13.)
K/2/2018. (II.02)
K/35/2017. (X.03.)
K/17/2016. (X.7.)
66Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat, hatály: 2019.VI.28.K/17/2017. (V.31.)K2017.VI.01.81/2011. (VI.30.)
113/2008. (XI. 27.)
KORL/16/2014.
K/6/2018. (VII.05.)
K/40/2017. (XII.04.)
K/24/2017. (VI. 28.)
K/1/2019. (I.29.)
K/7/2019. (VI.26.)
67Szolgáltatási Szabályzat hatály: 2017.VIII.29.
K/30/2017. (VIII. 21.) számú kancellári határozatK2017.VIII.29.60/b/2014.(IV.27.)
K/7/2016. (II. 08.)
68Távközlési Szabályzat K/13/2015.
(XI.30.)
K2015.XII.11.30/b/2014. (II.27.)
69Térítési Díj Szabályzat, hatály: 2018. XII. 12.49/2015.
(V.28.)
E2015.V.28. 69/2005.(X.27.)
161/B/2015. (XII/17.)
67/2016. (V/25.)
E/1/2017. (I.30.)
E/3/2018. (XI.29.)
70Tűzvédelmi Szabályzat, hatály: 2017.XI.30.114/2015.
(X.29.)
K2015.XI.14. 33/2006. (IV.27.)K/38/2017. (XI.28.)
K/14/2015. (XII.21.)
71Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat, hatály: 2017.VII.18-tőlK/27/2017. (VII.14.)K2017.VII.18.K/21/2017. (VI.21.)
K/17/2017. (V.31.)
109/2015. (IX. 24.)
55/2010. (VII.01.)
72Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat, hatály: 2017.IX.28.K/32/2017.
K2017.IX.28.113/2015. (X.29.)
92/2006. (X.26.)
73Váró-, Előjegyzési- és Betegfogadási Listákról szóló szabályzat, hatály: 2018.IX.18.R/1/2018. (IX.14.)R2018.IX.18.68/2016. (V. 25.)
9/2016. (I.28.)
48/2015.(V. 28.)
24/2007. (II.22.)
74Versenyeztetési és Értékesítési Szabályzat, hatály: 2017. VII.14-tőlK/25/2017. (VII.13.)K2017.VII.14.62/2009. (V. 27.)

Egyéb szabályzatok

vissza az egyetem központi honlapjának főoldalára