Betűméret: A A A

Szabályzattár

A szabályzatok címük alapján abc sorrendben érhetőek el, illetve a keresés mezőbe kulcsszavakat beírva kaphat releváns találatot (pl. “szervezeti” vagy “adatvédelmi” stb.)

Jelmagyarázat a határozat típusokhoz: Kancellári (K); Rektori (R); Szenátusi (Sz); Kancellári és Rektori [továbbiakban: Együttes] (E)  határozat

 Szabályzat egységes szerkezetű hatályos szövege Elfogadásáról rendelkező határozatHatározat típusa HatályHatályon kívül helyezett határozat(ok) Módosító határozat(ok)
1Adatvédelmi szabályzat109/2006. (XI. 30.)2011. szeptember 29.101/2011. (IX.29.)
2Ajándékok elfogadásának rendjeK/4/2016. (I.06.)K2016. január 12. Ajándékok elfogadásának rendje_2007
3Az egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzatK/8/2017. (III. 30.)K2017. április 1.Gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai
4Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről szóló szabályzat81/2011. (VI. 30.)2011. június 30.
5Állatvédelmi Szabályzat61/2003. (VI. 19.)2013. szeptember 26.106/b/2013.(IX.26.)
6Belső Ellenőrzési KézikönyvE/3/2015. (IX.22.) E2015. szeptember 24. Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013 - KS/ELL/69/2013
7A béren kívüli – és béren kívüli juttatásnak nem minősülő – juttatásokról _20170101K/20/2016. (XII.19.)K2017. január 01.30/2012. (III.29.)
133/2015. (XI.16.)
8Beszerzési szabályzat
Beszerzési formanyomtatványok
K/19/2016. (XI.30.)K2016. december 01.11/b/2014. (I.30.)
30/2015. (V.07.)
9Betegazonosító rendszer használatáról28/2005. (IV.28.)2005. április 28.
10Az egyetemi bélyegzőhasználat rendjérőlK/10/2015. (XI.02.)K2015. november 04. . Bélyegzőhasználat_1990
11Biobank Hálózat Működési Rendje13/2015. (III. 12.)Sz2015. március 24. 60/2012. (V.31.)
12Bizonylati SzabályzatK/2/2017. (I.26.)K2017. január 26.61/2009. (V.27.)
13Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjával, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételével kapcsolatos eljárás rendjérőlE/1/2016. (VII.28.)R és K2016. július 28.38/2000. (IV. 27.)
14Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról - 2016.06.22.134/2015. (XI.26.)Sz2015. december 2. 44/2016. (IV.28.)
53/2016. (V.25.)
70/2016 (VI.21.)
15Ellenőrzési nyomvonalak138/2011. (XII.15.)2012. január 1.
16ERASMUS+ Szabályzat127/2015. (X.29.)Sz2015. november 14.122/2011.(IX.24.)
17Esélyegyenlőségi terv48/2011.( IV. 28.)2011. április 28.
18Eszközök és Források Értékelési SzabályzataK/8/2016. (II.18.) K2016. február 23.67/b/2013. (V.30.)

19Etikai Kódex

109/2001. (XI. 14.)2009. december 17. 75/2005. (XI.24.)
128/2009. (XII.17.)
20A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról és tanulmányaik folytatásának elősegítéséről szóló szabályzat6/2005. (I. 27)2005. január 27.
21Gazdálkodási Szabályzat121/2007. (XI. 29.)2014. január 30.141/2011 (XII.15.)
12/b/2014 (I.30.)
22Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje<a K/2/2015. (VI.19.) K2015. július 01.
23Gyűjtőköri Szabályzat - 2016.11.03.E/2/2016. (X.28.)E2016. november 03.
gyűjtőköri szabályzat_2015.05.18
24Fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzat - 2016.06.02.50/2015. (V. 28.)Sz2015. május 28.12/2010. (II.25.)66/2016. (V. 25.)
25A hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának rendjéről szóló szabályzat113/2008. (XI. 27.)2008. november 27.
26Semmelweis Egyetem hallgatói számára kiírt rektori pályamunkák93/2016. (VI.29.)Sz2016. június 30.71/2006. (IX.28.)151/b/2013. (XI.28.)
83/b/2014. (V.29.)
27Hivatali különszolgáltatások díjainak megállapításáról5/1996-97. (IX.19.)51/1998-99. (XII.17.)
28Halottkezelési szabályzat6/2002. (I.31.)2014. március 27.52/b/2014.(III.27.)
29Informatikai Biztonsági SzabályzatK/9/2016. (II.29.) K2016. március 02.
30Informatikai Üzemeltetési és Hálózati SzabályzatK/14/2016. (VI.24.) K2016. július 01. 130/b/2014. (IX.25.)
31Integrált kockázatkezelési szabályzat_2016.10.15.K/12/2016. (IV.15.)K2016. május 1.Kockázatkezelési szabályzat_2006K/18/2016 (X.13.)
32Iratkezelési Szabályzat_20170127K/1/2016. (I.04.)K2016. január 05. Iratkezelési szabályzat_v1K/13/2016. (V.04.)
K/1/2017. (I.25.)
33"Jó tanuló - Jó sportoló" kitüntető cím adományozási rendje139/2015. (XI.26.)Sz2015. december 5. 29/2007. (II.22.)
34Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat92/2016. (VI.29.)Sz2016. június 30.60/2001. (V.31.)
35Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat160/2015. (XII.17.) Sz2016. január 08. Polgári védelmi szabályzat
36Készletgazdálkodási SzabályzatK/6/2016. (II.03.)K2016. február 09.131/b/2012. (XII.13.)
37Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat_20170126K/11/2015. (XI.23.) K2015. november 25. 64/b/2014. (IV.24.)K/3/2017. (I.23.)
38A Semmelweis Klinikus Kutató Ösztöndíj feltételrendszerének szabályzata31/2015. (V.07.)Sz2015. május 7.
39Kommunikációs Szabályzat_2017.04.01
Arculati kézikönyv
E/2/2015. (IX.09.) E2015. szeptember 10. 122/b/2012. (XII.13.)
E/1/2015.(VII.13.)
E/2/2017. (III. 30.)
40Környezetvédelmi szabályzat_20170214K/7/2015. (VIII.31.) K2015. szeptember 03. 92/b/2013. (VII.4.)
K/4/2017. (II.10.)
41Kötelezettségvállalási Szabályzat_2015.12.04.14/A/B/2015. (III.12.)Sz2015. március 18. 18/b/2013. (II.28.)140/2015. (XI.26.)
42Követeléskezelési SzabályzatK/5/2016. (I.12.) K2016. január 15. Követeléskezelési Szabályzat_2013
43Közérdekű adatmegismerési igények intézésének rendjéről54/2012. (IV.26.)2012. április 26.
44Közérdekű adatok közzétételének rendjéről53/2012. (IV.26.)2012. április 26.
45Külföldi hallgatók által fizetendő díjak és bevételek felhasználásáról szóló szabályzat83/2011. (VI. 30.)
2012. január 1.
46Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai_20161203137/2015. (XI.26.) Sz2015. december 2.90/2016. (VI.29.)
131/2016. (XI.24.)
47Lakásgazdálkodási SzabályzatK/10/2016. (III.22.) K2016. március 25. Lakásgazdálkodási Szabályzat_2002
48Leltározási és Leltárkezelési SzabályzatK/12/2015. (XI.19.) K2015. november 25.105/2010. (XI.25.)
49Létesítmény-fenntartási Szabályzat108/2015. (IX.24.) Sz2015. október 15. 55/2010. (VII.01.) sz. szenátusi határozat és annak módosításai
50Munkavédelmi Szabályzat107/2015. (IX. 24.)Sz2015. október 15.Munkavédelmi Szabályzat_2013
51Műszergazdálkodási Szabályzat - 2016.08.02.K/8/2015. (V.04.)K2015. május 4.77/2010. (VII.01.)
Műszergazdálkodási Szabályzat 2010
K/15/2016. (VIII.01.)
52Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat eljárásrendje_2017030923/2016. (II.25.)Sz2016. március 12.Köztársasági ösztöndíj pályázat eljárásrendje_20079/2017. (II.23.)
53Neptun Szabályzat20/2004. (III. 2.)
2011. április 28.46/2011. (IV.28.)
54Onkológiai Team Szabályzat159/2015. (XII.17.)
Sz2016. január 4.160/b/2014. (XII.18.)
55Önköltség számítás rendjeK/11/2016. (IV.08.)K2016. április 9. Önköltségszámítás rendje_2012
56Pályázati Szabályzat 138/2015. (XI.26.)Sz2015. december 5.31/b/2014. (II.27.)
57Pénzkezelési SzabályzatK/2/2016. (I.05.)
K2016. január 12. 69/2012. (V.31.)
9/a/2013. (I.31.)
27/b/2013. (II.28.)
Pénzkezelési Szabályzat_2014

58Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat - 2016.07.28.
2. sz. melléklet
K/9/2015. (IX.17.)K2015. szeptember 18. 74/2005. (XI.24.)
Politikai Rendezvények a Semmelweis Egyetem területén szabályzat 2005
51/2011. (V.26.)
Rendezvénybiztosítási szabályzat 2011
K/16/2016. (VII.27.)
59Reprezentációs Kiadások SzabályzataK/3/2015. (I.06.)K2016. január 12.
60Selejtezési SzabályzatK/3/2015. (VIII.17.) K2015. augusztus 25. 73/2008. (VII.26.)
61Semmelweis Innovációs Díj adományozásának rendje162/2015. (XII.17.) Sz2016. január 08.
62Sugárvédelmi Szabályzat
ÁNTSZ határozat
47/2015. (V.28.)Sz2015. május 28. 95/2010. (X.28.)
Sugárvédelmi Szabályzat 2010
63Semmelweis Symposium Szabályzat149/2014. (XI.24.)2014. november 25.
64Szabályzatok kezelésének rendje10/2016. (I.28.) Sz2016. február 09.
65SzámlatükörK/7/2017. (II. 23.)K2017. március 1. 34/2012. (III.29)
69/a/2013. (V.30)
62/b/2014. (IV.24.)
Számlatükör 2015
66SzámlarendK/6/2017. (II. 23.)K2017. március 1.33/2012. (III.29.)
68/a/2013. (V.30)
61/b/2014. (IV.24)
Számlarend 2015
67Számviteli Politika_2017_03_01K/4/2015. (VIII.17.) K2015. augusztus 25. 31/2012. (III.29.)
66/a/2013. (V.30)
63/b/2014. (IV.24)
K/5/2017. (II. 23.)
68Szellemi tulajdon kezelési szabályzat82/2005. (XII. 15.)2006. január 1.
69Szervezeti és Működési Szabályzat_2017.02.01.9/A/2015. (II. 05.)Sz2015. február 5.98/2011. (IX.29.)
109/2011. (X.27.)
116/2011. (XI.24.)
117/2011. (XI.24.)
118/2011. (XI.24.)
119/2011. (XI.24.)
120/2011. (XI.24.)
121/2011. (XI.24.)
127/2011. (XII.15.)
129/2011. (XII.15.)41/2008. (IV.17.) 44/2012. (IV.26.)
11/2012. (II.23.)
58/2012 (V.31.)
60/2012 (V.31.)
73/2012. (VI.28.)
81/2012. (VI.28.)
85/2012. (VI.28.)
96/b/2012. (IX.27.)
101/b/2012. (IX.27.)
102/b/2012. (IX.27.)
103/b/2012. (IX.27.)
106/b/2012. (X.18.)
115/b/2012.(XI.29.)
119/b/2012.(XI.29.)
121/b/2012.(XII.13.)
124/b/2012.(XII.13.)
125/b/2012.(XII.13.)
126/b/2012.(XII.13.)
127/b/2012.(XII.13.)
128/b/2012.(XII.13.)
11/a/2013. (I.31.)
11/b/2013. (I.31.)
14/b/2013. (II.28.)
21/b/2013. (II.28.)
34/b/2013. (III.28.)
38/b/2013. (IV.25.)
45/b/2013. (IV.25.)
63/b/2013. (V.30.)
65/b/2013. (V.30.)
70/b/2013. (V.30.)
71/b/2013. (V.30.)
76/2013. (VI.17.)
81/b/2013. (VI.27.)
85/b/2013. (VI.27.)
90/b/2013.(VII.4.)
91/b/2013.(VII.4.)
99/b/2013.(VII.17.)
116/b/2013.(IX.26.)
117/b/2013.(IX.26.)
134/b/2013.(X.31.)
135/b/2013.(X.31.)
136/b/2013.(X.31.)
137/b/2013.(X.31.)
142/b/2013.(X.31.)
146/b/2013.(XI.28.)
152/b/2013.(XI.28.)
153/b/2013.(XI.28.)
154/b/2013.(XI.28.)
6/b/2014.(I.30.)
8/b/2014.(I.30.)
9/b/2014.(I.30.)
15/b/2014.(I.30.)
29/b/2014.(I.30.)
49/b/2014.(III.27.)
53/b/2014.(III.27.)
72/b/2014.(V.29.)
97/b/2014.(VI.26.)
101/b/2014.(VI.26.)
103/b/2014.(VI.26.)
104/b/2014.(VI.26.)
106/b/2014.(VI.26.)
9/b/2015.(II.05.)
10/2015.(II.05.)
27/2015.(V.07.)
34/2015.(V.07.)
85/2015.(VI.29.)
86/2015.(VI.29.)
87/2015.(VI.29.)
90/B/2015.(IX.24.)
92/B/2015.(IX.24.)
93/B/2015.(IX.24.)
97/2015.(IX.24.)
99/B/2015.(IX.24.)
100/B/2015.(IX.24.)
112/B/2015.(X.29.)
120/B/2015.(X.29.)
140/B/2015.(XI.26.)
141/A/B/2015.(XII.17.)
2/A/B/2016.(I.28.)
24/A/B/2016.(II.25.)
34/2016.(III.30.)
37/2016.(IV.28.)
51/2016.(V.25.)
91/2016.(VI.29.)
103/2016.(IX.01.)
108./2016 (IX.29.)
110/2016. (IX.29.)_Doktori szabályzat
115/2016 (X.27.)
116/2016 (X.27.)
127/2016 (X.27.)
3/2017. (I.26.)
6/2017. (I.26.)
70Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje_2016.10.08.43/2016. (IV.28.)Sz és K2016. május 7.Szabálytalanságkezelés_2012K/17/2016. (X.7.)
71Szolgáltatási Szabályzat
K/7/2016. (II.08.)
K2016. február 08.60/b/2014.(IV.27.)
72Taxiszolgáltatás Igénybevételi Szabályzat K/1/2015. (06.18.) K2015. július 01.
73Távközlési Szabályzat K/13/2015. (XI.30.)K2015. december 11.30/b/2014. (II.27.)
74Térítési Díj Szabályzat_20170301
Térítési Díjak_20170301
49/2015. (V.28.)Sz és E2015. május 28. 69/2005.(X.27.)
161/B/2015. (XII/17.)
67/2016. (V/25.)
E/1/2017. (I.30.)
75Tűzvédelmi Szabályzat114/2015. (X. 29.)Sz2015. november 14. 33/2006. (IV.27.)K/14/2015. (XII.21.) kancellári határozat
76Vagyongazdálkodási Szabályzat109/2015. (IX. 25.)Sz2015. október 15.55/2010. (VII.1.) sz. szenátusi határozat és annak módosításai
77Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat113/2015. (IX. 22.)Sz2015. november 14. 92/2006.(X.26.)
78Váró-, Előjegyzési- és Betegfogadási Listákról szóló szabályzat - 2016.06.02.48/2015. (V. 28.)Sz2015. május 28.24/2007. (II.22.)9/2016. (I.28.)
68/2016. (V. 25.)
79Versenyeztetési Szabályzat62/2009. (V. 27.)2009. június 1.

vissza az egyetem központi honlapjának főoldalára