Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. augusztus 1.
352918 Összes oltás

Kedves Doktorandusz!

Üdvözlünk a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának (DÖK) oldalán. Az önálló DÖK 2013-ban alakult meg Egyetemünkön, azóta pedig lelkes csapattal törekszik a doktoranduszok minél messzemenőbb segítésére, a doktori képzés fejlesztésére, jobbítására.  Tevékenységünk egy négyes feladatrendszeren keresztül fogalmazható meg:

 • Érdekképviselet: képviseljük a doktoranduszok érdekeit a tudományági doktori iskolákban (TDI), a Doktori Iskola állandó bizottságaiban, az Egyetemi Doktori Tanácsban (EDT), és az Egyetem Szenátusában is. Alapvető célunk a doktoranduszokat érintő problémák gyors és hatékony megoldása, közös érdekeink szakmai alapokon nyugvó képviselete.
 • Tudományszervezés: kiemelt feladataink közé tartozik a tudományszervezés, a tudományos közélet és közösségépítés. Részt veszünk konferenciák, workshopok és kerekasztalok szervezésében, segítjük doktoranduszainkat tudományos karrierépítésükben.
 • Támogatások biztosítása: szociális, kutatási, lakhatási és konferenciarészvételi támogatások
 • Kommunikáció: rendszeres információcsere a NEPTUN rendszeren és Facebook csoporton keresztül

A tanév során az alábbi, kiemelt témákkal foglalkoztunk:

 • megreformált, a doktoranduszok érdekeit szolgáló szabályzat megfogalmazása és elfogadása
 • az Alumnival közös projekt keretében a karrier-tanácsadás elindítása
 • a 250. jubileumi tanévben a PhD Tudományos Napok szervezésében való aktív részvétel
 • számos hallgatónak segítettünk egyedi kérdések megoldásában
 • tőlünk telhetően támogattuk a Doktori Iskola és Doktori Hivatal működését;

A közeljövőben több megoldandó kérdésben szeretnénk előrelépést elérni:

 • szeptemberben is kerüljön a jövőben kiutalásra a havi ösztöndíj
 • adminisztráció teljesen legyen elektronikus
 • magas minőségű, kisebb lakásszerű kollégiumi férőhelyek biztosítása dedikáltan a PhD hallgatók számára
 • a témavezetők jutalmazási rendszerében jelenjen meg a témavezetettek anonim véleménye, így motiválva a témavezetőket a magas minőségű mentorálásra
 • DOSZ és a jogszabályalkotók doktoranduszokra vonatkozó változtatásainak gyors és effektív kommunikációja az érintettek részére
 • rendszeres doktorandusz hírlevél
 • egy online felület kialakítása, ahol a doktoranduszoknak rálátása van egymás kutatási témáira, így segítve a tudományos kooperációk megalapozását

Munkánk és tevékenységünk rendkívül szerteágazó, ezért javasoljuk, hogy bármilyen, Téged érintő problémával, kérdéssel, javaslattal fordulj hozzánk bizalommal.

Elérhetőségünk: dok@phd.semmelweis-univ.hu

A tudományági doktori iskolád képviselőinek elérhetősége pedig itt található: https://semmelweis.hu/phd/hallgatoknak/dhok/jeloltek-2018/
Doktorandusz Önkormányzat, 2020