A 2022/23. őszi félév előadásai:

2021/2022. őszi félév előadásai

Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra: A szuicid  veszélyeztettség felismerése és diagnosztikus jegyei

Dr. Stefanik Krisztina: Az autizmus spektrumzavarok pszichodiagnosztikája (ADI, ADOS)

Fekete Olívia: Gondolkodási zavarok  pszichodiagnosztikája

Fekete Olívia: Emlékezeti zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Borbély Csaba: A percepciós zavarok,  a figyelemzavarok, és orientációs zavarok pszichodiagnosztikája

Lukics-Kiss Ildikó :Részképességzavarok vizsgálata

Dr. Vizin Gabriella: A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella Személyiségzavarok kognitív szempontú diagnosztikája

Dr. Vizin Gabriella: Kutatásmódszertan

Dr. Vizin Gabriella. Szexuális zavarok pszichodiagnosztikus vizsgálata

Dr. Páli Judit: IQ vizsgálatok: MAWI. WAIS, intelligencia profil elemzés

Dr. Rózsa Sándor: Az MMPI alkalmazása a klinikai pszichodiagnosztikában

Mihocsa Ildikó: Pszichiátriai kórképek. Rorschach jegyei I.

Mihocsa Ildikó: Pszichiátriai kórképek. Rorsach jegyei II. Értelmezési támpontok

Németh Margit: Gyermekpszichodiagnosztika

 

2020/2021. tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma. A terápiás kapcsolat

Dr. Farkas Mária – A serdülők pszichodinamikus treápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalítikus gyermekterápia (játékterápia)

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia mint irányzat, rendszerszemléleti alapfogalmak

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Dr. Túry Ferenc –  A milánói iskolaói iskola

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok kezelésében

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – A strukturális családterápia

Dr. Barát Katalin – A stratégiás családterápia

Dr. Budavári Ágota – Áttétel – viszontáttétel kérdései a pszichodinamikus terápiában

Dr. Németh Rita – A pszichoterápiák jogi szabályozási kérdései

Dr. Csigó Katalin – Rövid dinamikus pszichoterápia. A Kernberg-féle pszichoanalítikus terápia – hallgatóknak címre küldve

Dr. Hámori Eszter – Mentalizációs deficit a klinikai zavarokban

Dr. Vizin Gabriella – Csoportterápiák: elmélet, modellek és hatásmechanizmus

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2020/2021. őszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei(SCID-II) 

Dr. Vizin Gabriella – Kutatás a klinikumban. Alapvető módszerek – kutatásszervezés

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Rózsa Sándor – Az MMPI alkalmazása a klinikai pszichodiagnosztikában

Dr. Páli Judit – Az intelligencia mérése

Dr. Fekete Olívia – Az emlékezési zavarok pszichodiagnosztikája

Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra – A szuicid veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika 

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Németh Krisztina – Az autizmus spektrumzavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – A dinamikus szemléletű diagnosztika alapjai, a dinamikus diagnosztikai rendszerek

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei 

Dr. Szombathelyi Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

 

2019/2020. tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma. A terápiás kapcsolat

Dr. Vizin Gabriella -Csoportterápiák

Dr. Farkas Mária –  Serdülők pszichodinamikus terápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalítikus gyermekterápia (játékterápia)

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia, mint irányzat

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Prof. Dr. Túry Ferenc – A milánói iskola

Prof. Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok és az alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – Strukturális családterápia

Dr. Barát Katalin – Stratégiás családterápia

Dr. Budavári Ágota – A terápiás kapcsolat, (indulat)áttétel, viszontáttétel

Dr. Csigó Katalin – Rövid dinamikus pszichoterápia

Dr. Hámori Eszter – Mentalizációs deficit a klinikai zavarokban

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2019/2020. őszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella – Kutatásmódszertan

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika 

Dr. Rózsa Sándor – Az MMPI alkalmazása a klinikai pszichodiagnosztikában

Dr. Páli Judit – Az intelligencia mérése

Dr. Fekete Olívia – Az emlékezési zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Fekete Olívia – A gondolkodási zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Fekete Olívia – A szuicid veszélyeztetettségfelismerése és diagnosztikus jegyei

Németh Krisztina – Az autizmus spektrumzavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – A dinamikus szemléletű diagnosztika alapjai

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei 

Dr. Szombathelyi Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

 

2018/2019. tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma – terápiás kapcsolat

Dr. Farkas Mária – Serdülők dinamikus terápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalitikus gyermekterápia

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia, mint irányzat. Rendszerszemléleti alapfogalmak

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Dr. Túry Ferenc – A milánói iskola

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok és alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – Stratégiás családterápia

Dr. Barát Katalin – Struktuális családterápia

Dr. Budavári Ágota – Áttétel-viszontáttétel kérdései a pszichodinamikus terápiában

Dr. Németh Rita – A pszichoterápia jogi szabályozása

Dr. Vizin Gabriella – Csoportterápiák

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2018/2019. őszi félév előadásai:

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella – Kutatásmódszertan

Dr. Vizin Gabriella – Személyiségzavarok diagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – Pszichodinamikus szemlélet dg. tesztekben

Kanizsai-Nagy Ildikó – Az autizmus spektrum zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika

Kárpáti Judit – Gondolkodás és emlékezet zavarok

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei

Mihocsa Ildikó – Rorschach értelmezési támpontok

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Dr. Páli Judit – Az IQ mérése és az emberi intelligencia

Dr. Szombathelyi  Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

Ajtay Gyöngyi – A szuicid veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei