Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

2021/2022 őszi félév előadásai:

 

2020/2021 tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma. A terápiás kapcsolat

Dr. Farkas Mária – A serdülők pszichodinamikus treápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalítikus gyermekterápia (játékterápia)

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia mint irányzat, rendszerszemléleti alapfogalmak

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Dr. Túry Ferenc –  A milánói iskolaói iskola

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok kezelésében

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – A strukturális családterápia

Dr. Barát Katalin – A stratégiás családterápia

Dr. Budavári Ágota – Áttétel – viszontáttétel kérdései a pszichodinamikus terápiában

Dr. Németh Rita – A pszichoterápiák jogi szabályozási kérdései

Dr. Csigó Katalin – Rövid dinamikus pszichoterápia. A Kernberg-féle pszichoanalítikus terápia – hallgatóknak címre küldve

Dr. Hámori Eszter – Mentalizációs deficit a klinikai zavarokban

Dr. Vizin Gabriella – Csoportterápiák: elmélet, modellek és hatásmechanizmus

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2020/2021 őszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei(SCID-II) 

Dr. Vizin Gabriella – Kutatás a klinikumban. Alapvető módszerek – kutatásszervezés

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Rózsa Sándor – Az MMPI alkalmazása a klinikai pszichodiagnosztikában

Dr. Páli Judit – Az intelligencia mérése

Dr. Fekete Olívia – Az emlékezési zavarok pszichodiagnosztikája

Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra – A szuicid veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika 

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Németh Krisztina – Az autizmus spektrumzavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – A dinamikus szemléletű diagnosztika alapjai, a dinamikus diagnosztikai rendszerek

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei 

Dr. Szombathelyi Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

 

2019/2020 tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma. A terápiás kapcsolat

Dr. Vizin Gabriella -Csoportterápiák

Dr. Farkas Mária –  Serdülők pszichodinamikus terápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalítikus gyermekterápia (játékterápia)

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia, mint irányzat

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Prof. Dr. Túry Ferenc – A milánói iskola

Prof. Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok és az alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – Strukturális családterápia

Dr. Barát Katalin – Stratégiás családterápia

Dr. Budavári Ágota – A terápiás kapcsolat, (indulat)áttétel, viszontáttétel

Dr. Csigó Katalin – Rövid dinamikus pszichoterápia

Dr. Hámori Eszter – Mentalizációs deficit a klinikai zavarokban

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2019/2020 őszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella – Kutatásmódszertan

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika 

Dr. Rózsa Sándor – Az MMPI alkalmazása a klinikai pszichodiagnosztikában

Dr. Páli Judit – Az intelligencia mérése

Dr. Fekete Olívia – Az emlékezési zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Fekete Olívia – A gondolkodási zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Fekete Olívia – A szuicid veszélyeztetettségfelismerése és diagnosztikus jegyei

Németh Krisztina – Az autizmus spektrumzavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – A dinamikus szemléletű diagnosztika alapjai

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei 

Dr. Szombathelyi Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

 

2018/2019 tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma – terápiás kapcsolat

Dr. Farkas Mária – Serdülők dinamikus terápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalitikus gyermekterápia

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia, mint irányzat. Rendszerszemléleti alapfogalmak

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Dr. Túry Ferenc – A milánói iskola

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok és alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – Stratégiás családterápia

Dr. Barát Katalin – Struktuális családterápia

Dr. Budavári Ágota – Áttétel-viszontáttétel kérdései a pszichodinamikus terápiában

Dr. Németh Rita – A pszichoterápia jogi szabályozása

Dr. Vizin Gabriella – Csoportterápiák

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2018/2019 őszi félév előadásai:

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella – Kutatásmódszertan

Dr. Vizin Gabriella – Személyiségzavarok diagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – Pszichodinamikus szemlélet dg. tesztekben

Kanizsai-Nagy Ildikó – Az autizmus spektrum zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika

Kárpáti Judit – Gondolkodás és emlékezet zavarok

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei

Mihocsa Ildikó – Rorschach értelmezési támpontok

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Dr. Páli Judit – Az IQ mérése és az emberi intelligencia

Dr. Szombathelyi  Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

Ajtay Gyöngyi – A szuicid veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei

 

2017/2018 tavaszi félév előadásai:

Vizin Gabriella: Csoportterápiák

Hámori Eszter: Mentalizációs deficit

Mihocsa Ildikó: A Kernbergi analízis

Németh Rita: Pszichoterápia jogi szabályozása

Budavári Ágota: Terápiás kapcsolat áttétel

Komlósi Piroska: Életciklusváltások a családban

Komlósi Piroska: A dinamikus családterápia

Komlósi Piroska: A családterápia mint irányzat_Rendszerszemlélet

Komlósi Piroska: A rendszerszemlélet

Túry Ferenc: Milánói iskola

Túry Ferenc: Evészavarok családterápia

Túry Ferenc: Alkoholizmus családterápiája

Mihocsa Ildikó: A depresszió pszichodinamikus terápiája

Farkas Mária: Serdülők dinamikus terápiája

Kovács József: A pszichoterápia etikai kérdései

 

A 2017/2018 tanév őszi félév előadásai:

Dr. Perczel-Forintos Dóra – A személyiségvizsgálat és explorációs módszerei

Dr. Perczel-Forintos Dóra – A szuicid  veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei

Antal-Uram Dóra: Kutatásmódszertan

Kárpáti Judit – Az emlékezet és a gondolkodás pszichodiagnosztikája

K.Németh Margit: Részképesség zavar, tanulási zavar diagnosztikája