A Tanszék graduális, posztgraduális, illetve szakmai továbbképző tevékenységet is folytat. A  graduális képzés keretében részt veszünk a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával közösen a „Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban” kötelező kurzus oktatásában. Kötelezően választható tantárgyak: „Az öngyilkossági veszélyállapot felismerése és megelőzése” és „Az orvosi hivatás kritikus helyzetei és a velük való megküzdés” kurzusok. Szabadon választható tantárgy a Neurológiai Klinikával közösen meghirdetett: „A fájdalom bio-pszicho-szociális összefüggései a mindennapi orvoslásban” kurzus. A Tanszék képzőhelyként részt vesz az ELTE magyar és angol nyelvű pszichológus képzésében graduális szinten.

A Tanszék legfontosabb oktatási feladata a posztgraduális klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológus szakképzés. A képzés integratív szemléletű, kognitív hangsúlyú, a klinikai pszichológia mai fejlettségé­nek megfelelően olyan korszerű tudást kínál, amely magába foglalja a kognitív – viselkedésterápiás, pszicho­dina­mikus és rendszerszemléletű pszichoterápiás szemléletet. A jelöltek elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésben részesülnek, megismerkednek a klinikai pszichológia alkalmazási lehetőségeivel a medicina különböző területein. A képzés időtartama: 4 év.

A Tanszék munkatársai az „Egészségtudományok” Doktori Iskola képzésében témavezetőként és kurzusvezetőként egyaránt részt vesznek.

A Tanszék emellett klinikai pszichológiai és mentálhigiénés témakörben továbbképző tevékenységet is folytat a folyamatos szakorvosképzés keretében. Kötelező szinten tartó tanfolyamokat, kezdő és haladó szintű kognitív terápiás tanfolyamokat tartunk a következő témákban: a személyiségzavarok kezelése, asszertív/szociális készségfejlesztő tréning, problémamegoldó tréning, testsúlycsökkentő tréning, meta­kog­nitív és mindfulness módszerek