Oktatás

Olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy keretei között kompetens módon, széles alapokon nyugvó tudással vesznek részt a betegellátásban. A klinikai pszichológia oktatása elképzelhetetlen gyakorlat nélkül, ezért a Tanszék egyik célja magas szakmai színvonalú ambuláns pszichoterápiás ellátás működtetése, amely megjeleníti a módszerek sokszínűségét, elsőbbséget adva a modern, bizonyítékokon alapulóan hatékony és költséghatékony eljárásoknak („center of excellence”), mivel ezek jelentős mértékben alulreprezentáltak a hazai egészségügyben. A Szakambulancia egyben a képzésre felvettek egyik gyakorlóhelye. További információ: Oktatás →

Gyógyítás

Ambuláns pszichoterápiás ellátás működtetése szoros együttműködésben az Egyetem Klinikáival. A Szakambulancia gyógyító tevékenysége a felnőtt pszichoterápiás ellátás és serdülőrendelés, amelyek országos szinten is hiányt pótolnak. A Szakambulancia keretein belül egyéni- és csoportterápiák érhetők el a bizonyítékon alapuló gyógyítás szellemében: kognitív viselkedésterápiák, szupportív, relaxációs, mindfulness alapú, metakognitív, továbbá rendszerszemléletű családterápiák. További információ: Betegellátás és szakmai profilok →

Kutatás

Olyan klinikusok képzése, akik képesek vizsgálatokkal, hatékonysági mutatókkal alátámasztani tevékenységüket, továbbá a klinikai pszichológia fejlődését színvonalas kutatásokkal elősegíteni. További információ: Kutatás →