Gyakran ismételt kérdések (GYIK/FAQ)

Betegellátás GYIK

Milyen problémával fordulhatok Önökhöz?

Szakambulanciánk profiljába elsősorban a szorongásos zavarok, ezen belül önértékelési zavarok, szociális szorongás, traumák, poszttraumás betegségek, pánik, depresszió, evészavarok és bizonyos pszichoszomatikus betegségek ezen belül fejfájások és a funkcionális meddőség egyéni pszichoterápiája tartozik. Emellett öngyilkossági kísérletet elkövetett depressziós személyek számára problémamegoldó készségek fejlesztését segítő tréninget tartunk, amely bizonyítottan hatékony, hazánkban, egyenlőre csak nálunk elérhető. 

Profilunkról bővebben itt olvashat. Akut krízisek, öngyilkossági veszélyállapot ellátását nem vállaljuk a pszichoterápiás ellátás tervezett jellege miatt. Ilyen esetben, hívja a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot (116-123) vagy a területileg illetékes pszichiátriai osztályhoz vagy pszichiátriai gondozóhoz forduljon.

 
Az ifightdepression.com az enyhe, vagy középsúlyos depressziós pácienseket szeretné támogatni egy internet alapú, szakember által irányított önsegítő eszközzel. A tüneteken és intő jeleken végighaladva megmutatjuk, hogyan ismerheti fel, hogyan kaphat segítséget és hogyan támogathat egy családtagot, vagy barátot a depresszióval való megküzdésben.
 

Hogyan tudok jelentkezni Önökhöz?

Első időpontot beutalója emailben való elküldésével (klinpszicho.szakamb@semmelweis.hu) tud kérni. Első alkalommal egy felmérő beszélgetés történik, amely alapján eldől, hogy tudjuk-e vállalni a pszichoterápiás kezelését. Az időpontegyeztetéshez már mindenképpen szükséges a beutaló.

Milyen hosszú a várólista?

Legfeljebb 60 napot kell várni az első időpontra.  

Hogyan tudom lemondani az időpontot?

Az időpont lemondása e-mailben vagy telefonon keresztül történhet. Ebben az esetben ismét várólistára kerül, és a következő üres időpontot tudja megkapni.  
Ambulancia: 
+36-1-459-14-93, +36-1-459-15-00/62369

Mi történik az első találkozáskor?

Az első találkozás két részből áll. Először egy kérdőívcsomagot kell kitölteni, majd egy kb. 50 perces beszélgetés során felmérjük az állapotát.   A járványügyi veszélyhelyzet óta a kérdőívkitöltés nem a szakambulancián, hanem online, a jelentkezéskor történik. Az első találkozás így körülbelül 1 órát vesz igénybe.

Miért szükséges a tesztek kitöltése, nem elég ha elmondom, hogy mi a problémám?

A beszélgetés önmagában nem elegendő. A pszichés állapot alapos felméréséhez ma már hozzátartozik objektív mérőeszközök használata is. Olyan ez, mint az orvossal való találkozáskor a laborvizsgálatok. Amennyiben pszichoterápiás ellátásra kerül sor, annak során az állapotváltozás követése érdekében szintén kérdőívek kitöltése lesz szükséges.  

Készüljek-e valamivel az első találkozásra?

Az első találkozásra el kell hozni a szakorvosi beutalót, a TAJ kártyát, valamint amennyiben rendelkezik ilyennel, a korábbi kezeléséről szóló egészségügyi dokumentációt.

Szükséges-e beutaló?

Igen, a Szakambulancián való első találkozás feltétele a szakorvosi beutaló.  

Mitől függ, hogy kezdődik-e pszichoterápia?

Az hogy pszichoterápiás kezelését tudjuk-e vállalni, függ a problémája jellegétől és súlyosságától, valamint attól, hogy a személy alkalmas-e pszichoterápiára. Önismereti célú pszichoterápiát nem tudunk vállalni.  

Gyermekekkel is foglalkoznak?

Szakambulanciánk serdülőrendelésnek is helyet biztosít, amelyre a jelentkezés a felnőtt rendelésekkel megegyezik. A várólista hosszúsága ebben az esetben a felnőttétől eltérő lehet.

Mitől függ, hogy ki lesz a pszichológusom?

Forgórendszerben működünk, a betegség jellegétől és a szakemberek aktuális kapacitásától és szakmai profiljától függően kerülnek elosztásra a betegek.  

Van-e lehetőség gyógyszerfelírásra?

Szakambulanciánkon pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok és pszichológusok dolgoznak, így gyógyszerfelírásra lehetőség nincs. Ilyen ügyben a területileg illetékes pszichiátriai gondozót keresse fel.  

Jelentkezhetek-e a Szakambulanciára, ha jelenleg pszichoterápiás kezelés alatt állok?

A pszichoterápia alapfeltétele egy bizalomteljes, személyes kapcsolat, amit veszélyeztet, ha párhuzamosan két helyre jár. Ezért a szakmai alapelvek közé tartozik, hogy egyszerre csak egy pszichoterápiás kezelésben lehet részt venni.  Szakmai irányelv, hogy a páciens legutolsó pszichoterápiás kezelésének lezárását követően leghamarabb 6 hónap múlva kerülhet ismét terápiába. Azon páciensek pedig, akik az első interjú alkalmával is még pszichoterápiában vannak, nem részesülhetnek Tanszékünkön pszichoterápiás ellátásban (majd csak az adott terápia lezárását követően 6 hónappal).

Oktatás GYIK

Ki jelentkezhet a képzésre?

A szakképzésre való jelentkezés elsődleges feltétele MA vagy MSc fokozatú, vagy osztatlan képzésben szerzett pszichológus diploma és klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai munkahelyen betöltött állás.

A további jelentkezéshez szükséges követelményekről a felvételi tájékoztatóban→ olvashat.

Minden esetben költségtérítéses-e a képzés?

A költségtérítéses képzésen kívül központi gyakornoki és rezidensi pályázati lehetőségek is elérhetők korlátozott számban. Ezekről tájékozódhat a Klinikai Pszichológia Tanszék honlapján→ és a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Osztályán→.

Hogyan lehet a képzésre jelentkezni?

Szakképzés minden év őszi félévében indul. A felvételi eljárás kiírása az adott év júniusában történik. Amennyiben a jelentkező a feltételeknek megfelel és a jelentkezési lapot a kötelező dokumentumokkal együtt a jelentkezési határidőig leadta, úgy az adott év szeptemberében szóbeli felvételi beszélgetésre kerül sor, ahol a jelentkező rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről szeretnénk tájékozódni. A beszélgetés után két héten belül tájékoztatjuk a jelentkezőt a felvételi eredményéről. 

A jelentkezés önmagában nem jelent automatikus felvételt a túljelentkezés miatt.

Hányan jelentkeznek átlagosan a szakképzésre?

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kb. háromszoros a túljelentkezés.

Mit tegyek, ha a jelentkezési határidőre nem tudom az összes felvételi dokumentumot beküldeni?

A határidőn túl érkező jelentkezést, pótló dokumentumokat nem tudjuk elfogadni. A képzés meghirdetése és a jelentkezési határidő közötti pár hónap tapasztalataink szerint elegendő idő arra, hogy a szükséges dokumentumokat a jelentkezők beszerezzék.

Ha egy korábbi évben jelentkeztem, de nem nyertem felvételt, úgy felhasználhatom-e az akkor leadott dokumentumaim, vagy új felvételi anyagot kell benyújtanom?

Amennyiben újra szeretne jelentkezni, új felvételi anyagot kell beadnia.

Ha félidejű állásban, vagy önkéntesként dolgozom, jelentkezhetek-e a szakképzésre?

Önkéntesként nem lehet jelentkezni. Ez a lehetőség 2010-ben megszűnt. [(ld. 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 21.§ (4)].

Amennyiben az állás klinikai és/vagy mentálhigiéniai munkakörben van, úgy a félidejű, 18 órás munkaidőben betöltött állás is megfelelő feltétele a jelentkezésnek. Ebben az esetben azonban a szakvizsgát időarányosan később lehet letenni (ld. 22/2012. EMMI rendelet).

Miért fontos az, hogy hol dolgozom?

Mert klinikai pszichológiai tudást a klinikumban lehet elsajátítani.

Külföldön szerzett pszichológus diplomával jelentkezhetek-e a szakképzésre?

Igen, amennyiben a diploma honosítva van. A külföldön szerzett diplomák elismertetését a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ végzi.

Részt vehetek-e egyidejűleg doktori képzésben és a klinikai szakpszichológusi szakképzésben?

2012. szeptember 14. óta jogilag van erre lehetőség, azonban  az Egyetem saját hatáskörében dönthet arról, hogy engedélyezi-e. Doktori képzésben ugyanúgy, mint félidejű állás esetén, a hallgató a szakvizsgát időarányosan később teheti le (ld. 22/2012. EMMI rendelet 11.§.(3)). A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a két képzésben való egyidejű részvétel olyan megterhelést jelent, ami miatt a hallgatók nagyrésze általában valamelyiket abbahagyja.

Mi történik, ha gyereket vállalok?

Mivel fontos, hogy a hallgató a képzés teljes ideje alatt gyakorlatban legyen, így GYES alatt halasztani kell.

A 150 óra sajátélményű önismeret teljesítése a jelentkezés feltétele-e?

A 150 óra önismeret a szakvizsgára bocsátás feltétele, így a felvételinél nem szükséges igazolni.

Mindenképpen szükséges-e a pszichodiagnosztikai (MAWI, MMPI, Rorschach) alapjártasság?

Igen.

Mikor kell eldöntenem, hogy felnőtt vagy gyerek szakirányon szeretnék-e tanulni?

Amikor állást keres, illetve amikor beiratkozik a képzésre.

A fentiekben olyan kérdések találhatók, amelyek gyakran felmerülnek a szakképzés iránt érdeklődők vagy jelentkezők körében. A lista nem tér ki minden lehetséges területre, de próbál Önnek segíteni abban, hogy a legyakrabban előforduló kérdésekre választ kapjon.

Amennyiben olyan kérdése van, amely itt nem szerepel, tájékozódhat az Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék honlapján található leírásból, a felvételi tájékoztatóból, a tanulmányi és vizsgaszabályzatból, illetve a szakképzésre vonatkozó 22/2012.(IX.14.) EMMI rendeletből.

Bővebben a képzés törvényi szabályozásról az alábbi jogszabályokban olvashat:

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakirányú szakképzés Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (továbbiakban: Egyetem) Klinikai Pszichológiai Tanszékének szervezésében zajlik.

A képzési idő 48 hó, amelyet a 22/2012.(IX.14) EMMI rendelet és a rezidensképzésre vonatkozó 162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet, a 16/2010.(IV.15.) EüM. rendelet szabályoz. A szakképzés szakoklevélben rögzített szakirányú végzettséget nyújt, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. törvénnyel módosított 1992. évi XXXIII. törvény 63. §. 5. bekezdése érvényes.

A 16//2010 (IV. 15) EüM rendelet 9. §. kimondja: „A szakképzés időtartama a szakképzési követelménynek megfelelően legalább három, de legfeljebb hét év, amit a Kr. szerinti jelölt a választott szaknak megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölt el”.

10. § (1) „A szakképzési idő igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartama alatt legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölti.”

(3) „A szakképzési idő teljesítéseként legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszony is elismerhető, ha a klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló jogszabály a szakképzésnek vagy egyes elemeinek a részmunkaidőben történő teljesítését lehetővé teszi. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, amennyi az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szakképzési idő igazolásához szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges.

A 217/2010 (VII.22.) Kormány rendelet 3. §. „A szakgyakorlati idő szülés, baleset, tíz éven aluli gyermek ápolása, gondozása miatt munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszak […] valamint a PhD tanulmányok, illetve egyéb ösztöndíjjal támogatott tudományos munka időtartamára megszakítható.”

A szakképzésre a jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból, ezt a 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) szabályozza: „A jelölt […] a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti képzési feltételek teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet önkéntes segítői jogviszonyban nem végezhet.”

Szakképzés