SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
FELVÉTELT HIRDET

felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés

2024/2025. tanév első évfolyamára

A szakképzés integratív szemléletű, kognitív – hangsúlyú, a bizonyítottan hatékony gyógyítás elveinek megfelelően. A képzés időtartama 4 év (8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején, a gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel is. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen, ill. munkakörben kell eltöltenie (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet).

A rezidensi (államilag támogatott) szakpszichológus szakképzésre kizárólag az egyes egyetemek oktatói utánpótlásának biztosítására szolgáló keretszám (162/2015 (VI.30) Kormány rendelet 17.§ (2) bekezdés) terhére jelentkezhetnek pszichológus végzettséggel rendelkezők.

A rezidensi és a költségtérítéses képzések felvételi felhívása az alábbi fülekre kattintva olvasható:

Rezidensi (támogatott) szakképzés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

rezidensi (államilag támogatott szakképzési) helyekre a klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia területén

A Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék pályázatot hirdet rezidensi álláshelyek betöltésére klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus szakképzésben.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik szakmai pályafutásukat egyetemi környezetben képzelik el, részben klinikai gyógyító munkát végezve, részben kutatói és oktatói tevékenységet folytatva. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik egyetemi tanulmányaikat kimagasló eredménnyel végzik, és már az egyetemi évek alatt is érdeklődést mutatnak mind a kutatás (TDK, OTDK), mind a betegellátás (önkéntesség klinikai környezetben) iránt, valamint elhivatottnak érzik magukat komplex ismeretek elsajátítására az egyetemi oktatás, kutatás és betegellátás területén.

A klinikai szakpszichológus rezidens foglalkoztatását és szakképzését az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) finanszírozza, munkahelye és egyben szakképző helye a Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszéke. A rezidens szakképzése a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ (SZTOK) felügyeletével történik a Semmelweis Egyetemen, szakgyakorlatát a Klinikai Pszichológia Tanszék képzőhely irányításával folytatja.

Betölthető rezidensi helyek száma: maximum 3 fő

A pályázathoz csatolni kell a következőket:

 • rezidens pályázati űrlap (számítógépen kitöltött)
 • rezidens felvételi űrlap (számítógépen kitöltött)
 • fényképes, részletes önéletrajz a mellékelt minta szerint
 • motivációs levél
 • pszichológus diploma másolata (BA és MA / MSc vagy osztatlan); külföldön szerzett végzettség esetén a honosítási határozat másolata
 • szakmaspecifikus tárgyak igazolása (leckekönyvben kiemelve a vonatkozó részeket)
 • többletpontok igazolását alátámasztó dokumentumok másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata

Előnyt jelent: szakmai tapasztalat, illetve befejezett vagy folyamatban lévő doktori tanulmányok, amelyről az igazoló dokumentáció (hallgatói jogviszony igazolás, végzettséget igazoló dokumentum másolata) csatolása szükséges.

A pályázatot nyomtatott és elektronikus formában a Klinikai Pszichológia Tanszék számára kell eljuttatni:

 • nyomtatott formában a Tanszék címére: 1091 Budapest, Üllői út 25. I. em.
 • elektronikus formában: egyetlen pdf fájlban (Név_ rezidens felvételi) a Tanszék e-mail címére megküldve: pszichotanszek@semmelweis.hu

A megadott határidő után beérkezett és a hiányos pályázatokat pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. 06. 14. péntek 12 óra

Felvételi: várhatóan 2024. július első hete, a pontos időpontról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.

Felvételi: A felvételi eljárás két lépcsőben zajlik. A beküldött jelentkezési anyagok alapján a legmagasabb pontszámot elérő jelentkezők kerülhetnek be a második fordulóra, és szóbeli felvételin vesznek részt. A szóbeli felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. 
A felvételi személyes jelenléttel zajlik a kiértesített időpontokban. Online felvételire nincs lehetőség.

A rezidensi helyekre pályázók emellett beadhatják jelentkezésüket a költségtérítéses klinikai szakpszichológus szakképzésre is. További információért kérjük, tájékozódjon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerrel kapcsolatos, jelenleg érvényes rendeletekből (162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet, a 22/2012. EMMI (IX.14) rendelet, 16/2010.(V.15.) EüM, 2020. évi C. törvény a 530/2020. (XI.28.) Kormányrendelet – valamint a KPT honlapján a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból.

 

Költségtérítéses szakképzés

SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
FELVÉTELT HIRDET
felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés
2023/2024. tanév első évfolyamára

A szakképzés integratív szemléletű, kognitív – hangsúlyú, a bizonyítottan hatékony gyógyítás elveinek megfelelően. A képzés időtartama 4 év (8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején, a gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel is. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen, ill. munkakörben kell eltöltenie (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet).  

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:

 • Jelentkezési lap (számítógépen kitöltött)
 • Felvételi űrlap (számítógépen kitöltött)
 • Munkáltató hozzájárulása, javaslata (jelentkezési lapon!)
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről. A felvételi beszélgetés alapja a motivációs levél.
 • Klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása
 • Munkaköri leírás, rögzített klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai szakfeladatokkal
 • BA és MA / MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével (mindkét diploma másolata csatolandó)

További tudnivalók:

 • A felvételi eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik már rendelkeznek min. 1 év szakmai tapasztalattal, az egyetemi képzés során teljesítettek két szemeszter pszichodiagnosztikai stúdiumot, és a MAWI, illetve Rorschach tesztekben szerzett alapfokú jártasságot igazolni tudják a leckekönyvi bejegyzés másolatának benyújtásával.
 • Jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján.
 • Önismeret a felvételhez nem szükséges. 150 óra önismeretet a 4 év során kell teljesíteni, melyből az első 50 óra a hatodik félév végéig teljesítendő.
 • A szakképzés önköltséges, díja 260 000 Ft / félév

Hiányosan vagy megkésve, a megadott határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21. hétfő, 12:00

A pályázatot mind nyomtatott, mind elektronikus formában a Klinikai Pszichológia Tanszék számára kell eljuttatni:

 • nyomtatott formában a Tanszék címére: 1091 Budapest, Üllői út 25. I. em.
 • elektronikus formában: egyetlen pdf fájlban a Tanszék e-mail címére megküldve: pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu

Felvételi beszélgetés várható ideje: 2023. augusztus 28-i héten, amelyről a pályázók emailben kapnak értesítést. 

Postázási cím: Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék (1091 Budapest, Üllői út 25. I. em.
Telefon: +36 1 459 1500/ 62361
E- mail cím: pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu

Letölthető dokumentumok:
Szakképzés felépítése
Tandíj tájékoztató