Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
FELVÉTELT HIRDET

felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés

2021/2022. tanév első évfolyamára

A szakképzés integratív szemléletű, kognitív – hangsúlyú, a bizonyítottan hatékony gyógyítás elveinek megfelelően. A képzés időtartama 4 év (8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején, a gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel is. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen, ill. munkakörben kell eltöltenie (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet).

A rezidensi (államilag támogatott) szakpszichológus szakképzésre kizárólag az egyes egyetemek oktatói utánpótlásának biztosítására szolgáló keretszám (162/2015 (VI.30) Kormány rendelet 17.§ (2) bekezdés) terhére jelentkezhetnek pszichológus végzettséggel rendelkezők.

A rezidensi és a költségtérítéses képzések felvételi felhívása az alábbi fülekre kattintva olvasható:

 

Költségtérítéses szakképzés

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezéshez csatolandók költségtérítéses képzés esetén:

 • Klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása
 • Munkáltató hozzájárulása, javaslata (jelentkezési lapon!)
 • Munkaköri leírás, rögzített klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai szakfeladatokkal
 • BA és MA / MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével (mindkét diploma másolata csatolandó)
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap (szerkeszthető (.docx))
 • Felvételi űrlap (szerkeszthető (.doc), .pdf)
 • Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről. A felvételi beszélgetés alapja a motivációs levél.

További tudnivalók:

 • A felvételi eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik már rendelkeznek min. 1 év szakmai tapasztalattal, az egyetemi képzés során teljesítettek két szemeszter pszichodiagnosztikai stúdiumot, és a MAWI, illetve Rorschach tesztekben szerzett alapfokú jártasságot igazolni tudják a leckekönyvi bejegyzés másolatának benyújtásával.
 • Jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján.
 • Önismeret a felvételhez nem szükséges. 150 óra önismeretet a 4 év során kell teljesíteni, melyből az első 50 óra a hatodik félév végéig teljesítendő.
 • A szakképzés önköltséges, díja 230 000 Ft / félév

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20. péntek, 12:00

Felvételi beszélgetés várható ideje: 2021. szeptember első fele, melyről a pályázók e-mailben kapnak értesítést. A letölthető Jelentkezési lapot és a Felvételi űrlapot kitöltve, eredeti aláírással az összes további csatolandó dokumentummal egyetlen fájlba illesztve elektronikusan, valamint nyomtatott formában is juttassák el a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékre. Csak hiánytalan pályázati anyagot benyújtó jelentkezőket hívunk be felvételi beszélgetésre.

Postázási cím: Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék – 1091 Budapest, Üllői u. 25. I. em.

Telefon: 06 (1) 459-1500/62 361

E-mail cím: pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu

Kapcsolattartó: Horváth Dóra oktatásszervező

 

Letölthető dokumentumok:

Felvételi hirdetés

Jelentkezési lap: szerkeszthető (.docx)

Felvételi űrlap: szerkeszthető (.doc), .pdf

Szakképzés felépítése 2021

Tandíj tájékoztató 2021-2022. tanévre

Rezidensi (támogatott) szakképzés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

rezidensi (támogatott szakképzési) helyekre a klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia területén

A Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék pályázatot hirdet rezidensi álláshelyek betöltésére klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus szakképzésben.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik szakmai pályafutásukat egyetemi környezetben képzelik el, részben klinikai gyógyító munkát végezve, részben kutatói és oktatói tevékenységet folytatva. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik egyetemi tanulmányaikat kimagasló eredménnyel végzik, és már az egyetemi évek alatt is érdeklődést mutatnak mind a kutatás (TDK, OTDK), mind a betegellátás (önkéntesség klinikai környezetben) iránt, valamint elhivatottnak érzik magukat komplex ismeretek elsajátítására az egyetemi oktatás, kutatás és betegellátás területén.

A klinikai szakpszichológus rezidens foglalkoztatását és szakképzését az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) finanszírozza, munkahelye és egyben szakképző helye a Semmelweis Egyetem AOK Klinikai Pszichológia Tanszéke. A rezidens szakképzése a SZTOK felügyeletével történik a Semmelweis Egyetemen, szakgyakorlatát a Klinikai Pszichológia Tanszék képzőhely irányításával folytatja.

Betölthető rezidensi helyek száma: 
5 fő klinikai szakpszichológus rezidens jelölt

A pályázat részei:

 • pszichológus diploma másolata (MA / MSc vagy osztatlan)
 • külföldön szerzett végzettség honosítási határozatának másolata
 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz (születési adatok, középiskola, stb ) a mellékelt minta szerint
 • motivációs levél

 

Jelentkezési határidő: 2021. július 2. 12:00

A pályázatot a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóságához kell beküldeni – az összes dokumentumot egyetlen fájlba illesztve elektronikusan küldjék el a következő e-mail címekre: 

szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu  

pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu  

valamint nyomtatott formában is juttassák el a 1091 Budapest, Üllői út 25. I. emeleti címünkre.

Hiányosan vagy megkésve, a megadott határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Felvételi: az Egyetemen a rezidens felvételire a pályázatok beérkezése után kerül sor, melynek pontos időpontjáról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.

A rezidensi helyekre pályázók emellett beadhatják jelentkezésüket a költségtérítéses klinikai szakpszichológus szakképzésre is. További információkért kérjük, tájékozódjon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerrel kapcsolatos, jelenleg érvényes rendeletekből (162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet, a 22/2012. EMMI (IX.14) rendelet, 16/2010.(V.15.) EüM, 2020. évi C. törvény a 530/2020. (XI.28.) Kormányrendelet – valamint a KPT honlapján a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból.