1.  

Státusz: rendelet
Jogszabály címe: A köztársasági elnök 46/2024. (III. 19.) KE határozata Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
Megjelent: MK 34. szám 2023.03.19.

Széchényi díj:

Tímár József patológus, az orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár részére, Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a  daganatok áttétképzésének molekuláris alapjait feltáró kutatásai és az  azokra alapozott új terápiák kifejlesztése terén egyedülálló szakmai tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés adományozása

Berkes István ortopéd és sportorvos, a  Semmelweis Egyetem és a  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem professor emeritusa, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének volt tagja részére, a sportegészségügy területén öt  évtizede nagy odaadással végzett gyógyítómunkája, különösen az  artroszkópiás műtéti eljárás hazai bevezetésében betöltött szerepe, valamint példaadó oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként.

Bősze Péter, az  orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos tanácsadója, a  Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága és a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság volt alapító és örökös tiszteletbeli elnöke, az Európai Nőgyógyászati Onkológiai Társaság volt elnöke részére, a nőgyógyászati onkológia terén végzett kutató-, oktató- és gyógyítómunkája, a  magyar orvosi szaknyelv megújítását elősegítő tevékenysége elismeréseként,

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés adományozása

Bősze Péter, az  orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos tanácsadója, a  Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága és a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság volt alapító és örökös tiszteletbeli elnöke, az Európai Nőgyógyászati Onkológiai Társaság volt elnöke részére, a nőgyógyászati onkológia terén végzett kutató-, oktató- és gyógyítómunkája, a  magyar orvosi szaknyelv megújítását elősegítő tevékenysége elismeréseként,

Ferdinandy Péter orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem rektorhelyettese, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a  Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke részére, a hazai gyógyszerkutatás és -fejlesztés terén elért kimagasló eredményei, egyetemi oktatói munkája, valamint jelentős publikációs és szerteágazó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Király László szívsebész, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Gyermekszívsebészeti Osztályának vezetője, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Yong Loo Lin Orvostudományi Kara Sebészeti Osztályának egyetemi docense, a  Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense részére, a magyar–szingapúri tudományos kapcsolatok fejlesztését elősegítő tevékenysége, valamint nemzetközileg is nagyra értékelt példaértékű szívsebészi pályafutása elismeréseként,

Müller Veronika pulmonológus, klinikai onkológus, infektológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Pulmonológiai Klinikájának igazgatója részére, a tüdőgyógyászat területén példaértékű hivatástudattal végzett gyógyítómunkája, különösen a  tüdőspecifikus infektológiai esetek széles körű ellátását szolgáló vezetői tevékenysége, kivételes helytállása elismeréseként,

Bartha Károly klinikai főorvos, a  Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának volt dékánhelyettese, egyetemi docense, a Magyar Preventív Fogászati Társaság alapító elnöke részére, több mint három  évtizedes, kiváló oktatói és vezetői munkája, különösen a  graduális és posztgraduális képzés fejlesztésében betöltött fontos szerepe elismeréseként,

Hirschberg Andor, az Észak-budai Szent János Centrumkórház orvosigazgató-helyettese, Fül-, Orr-, Gége és Szájsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, a  Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára, a  Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesületének vezetőségi és elnökségi tagja, a  FülOrr- Gégegyógyászat folyóirat főszerkesztője részére, kiemelkedő színvonalú szakmai munkája, egyetemi oktatói, vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Görbe Anikó, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi docense, operatív igazgatóhelyettese részére, kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, valamint az  egyetem doktori képzésében vállalt aktív szerepe elismeréseként.