1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2024. (V. 21.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről
Megjelent: MK 57. szám 2023.05.21.
Hatály: 2024.05.22.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 7,25%.

2. § (1) Ez a rendelet 2024. május 22-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 11/2024. (IV. 23.) MNB rendelet.