1.  

Státusz: rendelet
Jogszabály címe: A belügyminiszter 16/2024. (III. 11.) BM rendelete a stratégiai gyógyszerlista kiadásáról
Megjelent: MK 29. szám 2023.03.11.
Hatály: 2024.05.10.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés s)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket rendelem el: 1. § (1) A  magyarországi betegellátás biztonságos fenntartásához szükséges stratégiai gyógyszerhatóanyagok körét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az  1.  mellékletben szereplő gyógyszerhatóanyagokat tartalmazó termékekből a  gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek folyamatosan a  megelőző 12 hónap során értékesített mennyiség 1/12 részét elérő készlettel kell rendelkezniük. (3) A  Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) honlapján közleményben közzéteszi az 1. melléklet szerinti hatóanyaghoz tartozó, magyarországi forgalomban lévő gyógyszereket. Az NNGYK „SH” jelzéssel jelöli a  Magyarországon előállított gyógyszereket, és „S” jelzéssel a  magyarországi gyártóhellyel rendelkező gyártók gyógyszereit. Az NNGYK a közleményben foglaltakat félévente felülvizsgálja, és szükség esetén a közleményt módosítja.

Az 1. számú melléklet tartalmazza részletesen a stratégiai gyógszerhatóanyagokat.