Tisztelt Munkatársak!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:

1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések

Rövid összefoglaló: A módosítás egyrészt a két országos intézet (OMII és OMINT) jogszabályban megjelölt telephelyeinek szakellátásának Semmelweis Egyetem általi átvétele kapcsán szükséges szervezeti változásokat jeleníti meg. A módosítás a hatályos jogszabályoknak és az egyetemi szabályzatoknak megfelelően rendezi a középfokú duális képzéssel kapcsolatos feladat- és hatásköröket.

A tartalom megtekinthető: I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések

Módosító szenátusi határozat: 10/2024. (II.29.), 11/2024. (II.29.)

Hatálybalépés napja: 2024. március 1., 2024.március 9.

2.) I.7. rész – A tulajdonosi/alapítói joggyakorlással érintett gazdálkodó szervezetek

Rövid összefoglaló: Az I.7. részben a gazdálkodó szervezetek felsorolása kiegészült a Semmelweis BC22 Kft.-vel, továbbá a Semmelweis Kiadó és Média Kft. névváltozása került átvezetésre.

A tartalom megtekinthető: I.7. rész – A tulajdonosi/alapítói joggyakorlással érintett gazdálkodó szervezetek

Módosító szenátusi határozat: 11/2024. (II.29.)

Hatálybalépés napja: 2024. március 9.

3.) III.4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat

Rövid összefoglaló: A módosítás az ÁOK dékánja által pályázat keretében kiosztható tudományos ösztöndíj összegének emelését tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: III.4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 11/2024. (II.29.)

Hatálybalépés napja: 2024. március 9.

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság