1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A nemzetgazdasági miniszter 11/2024. (IV. 8.) NGM rendelete a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
Megjelent: MK 42. szám 2023.04.08.
Hatály: 2025.01.01.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2025. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) 2025. május 17. szombat munkanap, 2025. május 2. péntek pihenőnap;

b) 2025. október 18. szombat munkanap, 2025. október 24. péntek pihenőnap;

c) 2025. december 13. szombat munkanap, 2025. december 24. szerda pihenőnap.

3. § Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2026. január 1-jén hatályát veszti.