Tisztelt Munkatársak!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:

1. Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat

Rövid összefoglaló:

a) jogszabályi változások megfeleltetésre kerültek, a miniszteri kitüntetéseket, azok adományozásának eljárásrendjét tartalmazó jogszabály megváltozott (a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelete helyébe a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet, a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelete helyébe pedig a 2/2023. (III.8.) KIM rendelet lépett),

b) az oktatási-kutatási szervezeti egység véleménynyilvánítása során [lásd SZMSZ I.1 rész 127. § (1) bekezdés c) pont] a módosítás eredményeképpen lehetővé válik, hogy a munkavállalói fórum helyett – a szervezeti egység vezetőjének döntése alapján – egy legalább 3 tagból álló ad hoc bizottság járjon el,

c) pontosításra került a szabályzat 1.2. pontja, valamint az 1.4.2 pont (15) bekezdése (Semmelweis Egyetem Kiváló Szakképző Iskolai „Pedagógusa” helyett „Oktatója” elnevezésre utalás).

A tartalom megtekinthető: Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat

Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 112/2023. (XI.30.)

Hatálybalépés napja: 2023. december 08.

 

Megtekintem a Szabályzattárat!

Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a JIF NEWS Hírlevélre!

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság