Tisztelt Munkatársak!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:

I. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 113/2023. (XII.13.)

Hatálybalépés napja: 2023. december 21.

1. Beszerzési szabályzat

Rövid összefoglaló: A modellváltásból fakadóan a szabályzat átalakítása az új működési, szervezeti és finanszírozási feltételekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: Beszerzési szabályzat

2. Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat

Rövid összefoglaló: A modellváltásból fakadóan a szabályzat átalakítása az új működési, szervezeti és finanszírozási feltételekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat

3. Iratkezelési és elektronikus ügyintézési szabályzat Könyv Iratkezelési szabályzat

Rövid összefoglaló: jogtechnikai és a folyamatszabályozás változásait lekövető módosításra, kiegészítésre került sor.

A tartalom megtekinthető: Iratkezelési és elektronikus ügyintézési szabályzat I. Könyv Iratkezelési szabályzat

4. Felelős szervezetirányítási szabályzat II. Könyv Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

Rövid összefoglaló: a hatályos panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően az Egyetem belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről döntött, melye a szabályzatban is rögzítésre került.

A tartalom megtekinthető: Felelős szervezetirányítási szabályzat II. Könyv Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

5. Gazdasági társaságokról szóló szabályzat

Rövid összefoglaló: módosításra került a féléves és az éves beszámolók benyújtásának határideje, továbbá az Felelős szervezetirányírási szabályzat IV. Könyv Összeférhetetlenségi szabályzat hatálybalépésével a változások lekövetésre kerültek, továbbá jogtechnikai módosításokra is sor került.

A tartalom megtekinthető: Gazdasági társaságokról szóló szabályzat

6. Adatvédelmi és közzétételi szabályzat II. Könyv Közzétételi szabályzat

Rövid összefoglaló: pontosításra és módosításra került a szabályzat 2. számú melléklete.

A tartalom megtekinthető: Adatvédelmi és közzétételi szabályzat II. Könyv Közzétételi szabályzat

7. Információbiztonsági szabályzat

Rövid összefoglaló: pontosításra, valamint kiegészítésre került a jogviszony megszűnését követően a kilépő munkavállaló egyetemi elektronikus levelező címéhez történő hozzáférés időtartamára vonatkozó rendelkezések, továbbá az információbiztonsági felelős kijelölése.

A tartalom megtekinthető: Információbiztonsági szabályzat

8. Etikai kódex

Rövid összefoglaló: kiegészítésre került az Etika kódex hatálya, miszerint az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szembeni szakmai-etikai eljárásban – a 318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet előírásai alapján – első fokon az Egészségügyi Tudományos Tanács területileg illetékes Vármegyei Etikai Bizottság tagjaiból esetileg létrehozott Vármegyei Etikai Tanács jár el.

A tartalom megtekinthető: Etikai kódex

9. Egészségügyi térítési díj szabályzat

Rövid összefoglaló: kiegészítésre kerül a mellékletek listája.

A tartalom megtekinthető: Egészségügyi térítési díj szabályzat

10. Szabályozó dokumentumok készítésének rendje

Rövid összefoglaló: a Szabályozó dokumentumok készítésének rendje című szabályzat 1. számú melléklet „Az Egyetem szabályzatainak felsorolása” V. Kutatási, pályázati tevékenységekhez kapcsolódó szabályzatok alatti felsorolás módosult.

A tartalom megtekinthető: Szabályozó dokumentumok készítésének rendje

II. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 114/2023. (XII.13.)

Hatálybalépés napja: 2023. december 21.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat

Rövid összefoglaló: átfogó, jogi szempontú és a korábbi fegyelmi és kártérítési eljárások tapasztalataira épülő felülvizsgálata alapján a többségében 2019-ben elfogadott szabályok több rész tekintetében megújításra kerültek, amelynek eredményeként új szabályzatként történő elfogadásra került sor.

A tartalom megtekinthető: Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat

2. Követeléskezelési szabályzat

Rövid összefoglaló: átfogó megújítására a behajtási folyamat hatékonyabbá tétele érdekében tett javaslatot az előterjesztés, amelynek keretében a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Perképviselti Igazgatóság permegelőző feladatai között 2023. január 1-től teljeskörűen ellátja a kintlévőségek követeléskezelésének jogi feladatait. A követeléskezelési eljárás folyamat egyszerűsítését és hatékonyabbá tételét az intézményi folyamat tapasztalatai és a 12297/KSELL/2023. számú a magyar hallgatói befizetések folyamatának ellenőrzésére vonatkozó belső ellenőrzési jelentés megállapításai is indokolják. Ennek alapján a szabályzat a követeléskezelés folyamatának az eredményesség érdekében a redundanciák feloldásával az eljárás optimalizálását tűzi ki célul a szervezeti egységek pontos feladatának megjelölésével, valamint a szabályzat mellékletét képező hallgatókra vonatkozó fizetési felszólítás minta módosításával.

A tartalom megtekinthető: Követeléskezelési Szabályzat

3. Munkahelyi biztonságszervezési szabályzat V. Könyv Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat

Rövid összefoglaló: a szabályzat módosítását az Egyetemen bevezetett okos parkoló rendszer indokolta, amivel a parkolók kihasználtsága és a használók jogosultságának ellenőrzése egyszerebbű és digitális alapúvá válik. A módosítások célja a parkolási rend betartásának elősegítése, amivel biztosítható az egészségügyi ellátásban dolgozó munkavállalók részére fenntartott parkolóhelyek használata és igénybevétele.

A tartalom megtekinthető: Munkahelyi biztonságszervezési szabályzat V. Könyv Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat

4. Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat

Rövid összefoglaló: a szabályzat módosításában a 2.2.3. Elszámolható és el nem számolható költségek pontban pontosításokra került sor.

A tartalom megtekinthető: Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat

5. Szerződéskötési szabályzat

Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 113/2023. (XII.13.) és 114/2023. (XII.13.)

Hatálybalépés napja: 2023. december 21.

Rövid összefoglaló:

  • a Beszerzési szabályzat felülvizsgálatát követően pontosításra, valamint módosításra kerül a szerződéseket illetően a hatáskörök megállapítása, a 2.6.2. Megfelelőségi vizsgálat, a 2.6.3. A jogi szignózás és a jogi ellenjegyzés szabályai pont, továbbá a jelzett módosítások okán az ellenőrzési nyomvonal, valamint az 5. Átmeneti rendelkezések pont hatályon kívül helyezésre került.
  • átfogó megújítására a behajtási folyamat hatékonyabbá tétele érdekében tett javaslatot az előterjesztés, amelynek keretében a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Perképviselti Igazgatóság permegelőző feladatai között 2023. január 1-től teljeskörűen ellátja a kintlévőségek követeléskezelésének jogi feladatait. A követeléskezelési eljárás folyamat egyszerűsítését és hatékonyabbá tételét az intézményi folyamat tapasztalatai és a 12297/KSELL/2023. számú a magyar hallgatói befizetések folyamatának ellenőrzésére vonatkozó belső ellenőrzési jelentés megállapításai is indokolják. Ennek alapján a szabályzat a követeléskezelés folyamatának az eredményesség érdekében a redundanciák feloldásával az eljárás optimalizálását tűzi ki célul a szervezeti egységek pontos feladatának megjelölésével, valamint a szabályzat mellékletét képező hallgatókra vonatkozó fizetési felszólítás minta módosításával.

A tartalom megtekinthető: Szerződéskötési szabályzat

 

 

Megtekintem a Szabályzattárat!

Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a JIF NEWS Hírlevélre!

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság