Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat: újraélesztés, sürgősségi ellátás a járóbetegellátásban

A vészhelyzet megoldásának gyorsasága, a szakmai hozzáértés mellett megköveteli a szervezettséget, felkészültséget, jó kommunikációt. Minőségi szempontú elvárás az életben maradás esélyén túl a megfelelő, lehető legjobb életminőség visszanyerése, amely közvetett célja a jógyakorlatnak. Fontos az időtényező, a helyszín, az újraélesztési team szakmai tudása, felkészültsége, a megfelelő technikai háttér biztosítása. Ezt az összetett kihívást csak összehangolt együttműködéssel lehet elérni. Ezek riadóláncszerű együttműködése vezethet eredményes sürgősségi helyzet felismeréséhez, súlyos állapot kezeléséhez az újraélesztés megelőzése céljából. Amennyiben mégis bekövetkezik, a reanimáció szakszerű megkezdése a feladat. A kooperációnak hatékonynak, kreatívnak kell lennie a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Az ellátás eredményességét mutatja a halálozás, a szövődmények, maradandó károsodás, a kórházi ellátás csökkenése. A fekvő betegellátás-rehabilitáció kapcsán csökken a kezelési, ápolási költség. Egy megfelelően szervezett, szabályozott, alkalmazott, kommunikált sürgősségi betegellátás biztosítja a betegbiztonság növekedését, a páciens bizalmának és biztonságtudatának növekedését.

A jógyakorlat bemutatása

A főváros VI. kerületében 36 ezer lakos él, részben a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat feladata, hogy szakmai szempontból a lehető legmagasabb szinten garantálja a rászorulók járóbeteg ellátását. A szakrendelőkben naponta átlagosan félezer beteg jelenik meg, az ellátásukról valamivel több, mint 170 egészségügyi dolgozó gondoskodik – a kísérőkkel, hozzátartozókkal, külső munkatársakkal együtt – naponta potenciálisan 750-800 ember lehet érintett az újraélesztésben. Egy kórháztól független, sürgősségi ellátóhellyel nem rendelkező, sokszakmás járóbeteg ellátó intézményben működik egy olyan újraélesztésre kiképzett team, akik a rendszeres reanimációs gyakorlati jártasságon kívül rendelkeznek az elvárható tárgyi feltételekkel, eszközökkel is. A járóbeteg ellátás jellegéből adódóan ritkán kerül sor életmentésre, akut ellátásra nem vagyunk felkészülve, mégis erre kell törekedni.
A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat „Újraélesztési és Sürgősségi Szabályzata” egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza az újraélesztés, sürgősségi, váratlan események, haláleset eljárásrendjét az intézményen belül, továbbá azon kívül, utcán és a közvetlen közterületen. Az ellátás menetét tartalmazó információkat egy folyamatábra segítségével mutatják be.
Az újraélesztési (reanimációs) team tájékoztatására a telefonos elérhetőséget tartalmazó dokumentumot kötelező minden szakrendelőben, továbbá emeletenként, a folyosón található betegtájékoztató táblákra jól látható helyen kifüggeszteni. Riasztásra vonatkozó szimulációs gyakorlatokat legalább évente egy alkalommal végeznek, melynek előkészítését és gyakorlati kivitelezését a kardiológiai szakrendelés vezető főorvosa koordinálja. Az újraélesztési eseményt követően az orvos igazgató gondoskodik a nemkívánatos események jelentési rendszerébe (NEVES) a jelentést megtenni. Valamennyi, az intézet területén előforduló újraélesztést és szimulációs gyakorlatot követően a tevékenységet, annak körülményeit az újraélesztésben, valamint a szimulációs gyakorlatban, és az éles helyzetben közreműködő munkatársakkal együtt az orvos igazgató és a kardiológiai szakrendelés vezető főorvosa értékelik és az elemzés során feltárt esetleges hibák jellegétől függően meghatározzák a megelőzésre, javításra vonatkozó intézkedéseket. Az adott hónap ügyeleti és reanimációs beosztását az orvos igazgató készíti el és hónap végén közzéteszi az intraneten, valamint a belső levelezési rendszerben valamennyi munkatárs felé.

Mi kell a program megvalósításához?

A jógyakorlat bevezetéséhez szükséges idő 6 hónap, amely a kiindulási állapottól függően változhat. A szükséges eszközök beszerzésén túl többletfeladatokat jelent a munkatársak számára.

Hol érdeklődhet?

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat, igazgatosag@tesz.co.hu, orvos igazgató.