Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

Szent Imre Kórház: rendszerszintű adatgyűjtés, statisztikai elemzések és dekubitusz team felállítása a jól mérhető, kedvező eredmények eléréséért

A kórházi körülmények között szerzett nyomási fekélyek kialakulása évről-évre csökkenő tendenciát mutat a Szent Imre Kórházban, ez az intézet számítógépes adataiból nyert statisztika alapján nyomon követhető, de egyéb összefüggésekre is rá lehet világítani a rendszerszinten összegyűlt információkból. Létrejött az osztályokon dolgozó ápolónők munkáját támogató dekubitusz team, ezzel csökkent az osztályos nővérek leterheltsége is. A team munkájának és a dokumentálásnak köszönhetően mérhetők a sebek állapotára vonatkozó eredmények, az esetszám és a szerzett nyomási fekélyek aránya. A kötszer felhasználás optimalizálódott, nincs szükség kötszer pótkeret igénylésére. Az egységes szempontoknak köszönhetően a nyomási fekélyek miatt kialakult sebek hatékonyabban kezelhetők, a fertőzés kialakulása hatékonyabban megelőzhető. 

A jógyakorlat bemutatása

A Szent Imre Kórházban a következő adatokat gyűjtik: I.-II.-III.-IV. fokú nyomási fekélyek arányát, a hozott és szerzett nyomási fekélyek arányát és a nyomási fekélyek és egyéb sebek arányát. A gyűjtött adatokra épülő statisztika kimutatta, hogy az alacsonyabb stádium beosztású nyomási fekélyekből nem alakult ki magasabb stádiumú, illetve a III. és IV. stádiumú nyomási fekélyek száma is csökkent. Az egységes szempontoknak köszönhetően a nyomási fekélyek miatt kialakult sebek hatékonyabban kezelhetők, a fertőzés kialakulása megelőzhető. További segítséget jelent az intézményben a “Nyomási fekély (felfekvés, decubitus) megelőzése” és “A nyomási fekély (felfekvés) miatt kialakult seb kezelése, ápolása” szakmai eljárás egységes használata.

Amióta a team rendelkezik a kötszerekkel és ők osztják szét az osztályokon, nincs szükség kötszer pótkeret igénylésére és minden beteg a megfelelő kötszerrel van ellátva. Extra kiadásokkal járhat az intelligens kötszerek, antidecubitor matracok, kényelmi segédeszközök beszerzése, viszont a kezdeti ráfordítások a későbbiekben várhatóan megtérülnek, mert a szisztematikus és szervezett prevenciós munkának köszönhetően csökkenhet a magasabb stádiumú nyomási fekély kialakulása.

A felfekvés kialakulásának rizikó tényezőinek és kockázatainak felmérése minden esetben az arra rendszeresített formanyomtatvány alapján történik. Amennyiben a beteg állapota megengedi, őt is bevonják a megelőzési terv kialakításának és végrehajtásának folyamatába.

Ha a beteget magas kockázati csoportba sorolták és meglévő nyomási fekélye is van, az ápolónak jelentenie kell a decubitus koordinátor felé. ( Az Intézményben a team jelenleg három főből áll: egy sebész szakorvos és két ápoló. ) A team felméri a kialakult nyomási fekély stádiumát és két naponta ellenőrzi a seb állapotát, valamint kötszerekkel látja el a beteget. Kialakult nyomási fekély esetén az előírt, elvégzett kezelés mellett a prevenciós technikákat is alkalmazzák.

A folyamatokat időközönként újra kell értékelni, szükség szerint az ápolási tervet módosítani kell. A beteg távozásakor az ápolási zárójelentés részét képezi a „Sebgyógyulást értékelő lap”, amin a seb méretét, állapotát, a kezelés típusát, gyakoriságát, az ajánlott kötszereket és segédeszközöket tüntetik fel.

A nyomási fekélyek ellátásának sikere a megfelelő kezelési módszerek megválasztásától is függ. A nyomási fekélyek gyógyulása hosszú időt vesz igénybe, ezért a betegek nem mindig maradnak a teljes gyógyulásukig a kórházban: otthonukba vagy szociális intézményekbe kerülnek. Az ellátás folyamatosságának biztosításához szervezett és szabályozott kommunikációs rendszer szükséges.

Hol érdeklődhet?

Csiszár Tímea

decubitus@szentimrekorhaz.hu