Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet és Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Társklinikái: kétlépcsős onko-team rendszer a hatékonyabb ellátásért

Az onkológiai betegségek ellátását számos megújulás jellemezte az elmúlt időszakban, az új terápiák megjelenésén és alkalmazásán, illetve a kötelező szűrővizsgálatok elindításán túl olyan ellátásszervezési megoldások is megjelentek, melyek az ellátás eredményességéhez, hatékonyságához nagy mértékben hozzájárulnak. Ilyen a Pécsett megvalósuló kétlépcsős onko-team modell, amely a betegek ellátási tervének felállítását kétlépcsős formában valósítja meg: a sokszakmás onko-teamek terápia irányultságára vonatkozó döntését követően a gyógyszeres- illetve sugárterápiás onkoterápia részletes elemeinek meghatározását egy külön, onkológus és sugárterapiás szakemberek részvételével megvalósuló, onkoterápiás onko-team hatáskörébe rendeli. A modell alkalmazása által elérhető, hogy a szolid daganatos betegséggel diagnosztizált betegek számára szakmailag megalapozottabban történjen a gyógyszer- illetve sugárterápia kiválasztása és elrendelése, miközben a csoportos döntéshozatal által az orvosok is nagyobb biztonságban érezhetik magukat mind szakmai mind jogi szempontból.  A jógyakorlat mindemellett oktatási lehetőséget is nyújt a szakma szereplői számára, és hozzájárulhat az onkológiai terápiák költséghatékony megválasztásához is. Az egészségügyi intézmény számára a kétlépcsős onko-team modell bevezetése a szolid daganatos betegek ellátásának racionalizálását, eredményesebbé és hatékonyabbá tételét is célozza. (Tovább gomb)

A jógyakorlat bemutatása

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet meghatározza a klinikai onkológiai ellátás minimumfeltételeit, melynek keretében előírja, hogy „a daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni”, melynek feladatait és résztvevőit is részletesen szabályozza. A sokszakmás onko-teamek rendszeres ülései rendkívül magas humán erőforrás szükséglettel bírnak, hiszen egyidőben sok szakma megfelelő képzettséggel bíró képviselőinek együttes megjelenését feltételezik. A hazai tapasztalatok alapján a sokszakmás onko-team ülések az esetek magas száma miatt igen hosszúra (akár a munkaidőn túlra is) nyúlnak, résztvevői pedig ennek megfelelően saját osztályuk betegellátási tevékenységéből sokszor teljes napra kiesnek, mely helyi kapacitásproblémákat is generálhat. Mindez a sokszakmás onko-teamek működésének racionalizálását hívta maga után. Ennek egyik, gyakran alkalmazott változata, hogy a betegeket – és ezáltal a résztvevő szakmák szakorvosait is – oly módon csoportosítják, hogy az egy adott sebészi illetve belgyógyászati területhez tartozó esetek kerüljenek egy napra, így az adott sebészi és belgyógyászati szakterület képviselőinek nem kell az őket nem érintő esetek megvitatását végighallgatniuk, a hozzájuk tartozó esetek viszont koncentráltan, egy ülésben egyeztetésre kerülhetnek. A sokszakmás onko-team üléseken azonban még így is kihívást jelent egy adott beteg megfelelő terápiájának teljes részletességgel történő meghatározása. A jelenleg elérhető különböző onkológiai gyógyszer- és/vagy sugárterápiák sokfélesége, illetve az egyes betegek egyedi jellegzetességei ugyanis megnehezítik az egyes onkológiai terápiák típusának, a megfelelő dózisoknak, a rendszerességnek és a különféle terápiák kombinációinak pontos meghatározását. E kérdések megválaszolása a releváns sebészeti és belgyógyászati szakterületek képviselőit nem igazán érinti, onkológiai, sugárterápiabeli vonalon viszont többlet szakmai hátteret igényelhet. Mindez a Pécsi Tudományegyetem esetén az onko-team rendszer kétlépcsőssé tételét vonta maga után, mely esetén a sokszakmás onko-team üléseken elsősorban a terápia irányultságára vonatkozó döntések születnek meg (például műtét, onkoterápia vagy további kivizsgálás szükségessége), míg a részletes és optimális onkológiai kezelések egy második lépcsőben, az úgynevezett onkoterápiás onko-team üléseken kerülnek meghatározásra 6-8, vagy még több, onkológiai kezelésben igen járatos onkológus együttes jelenlétében.

A kétlépcsős onko-team rendszerének kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen – és várhatóan bármely más helyen, ahol bevezetésre kerül – számos eredményt hoz magával. Szakmai szempontból a meghatározásra kerülő részletes onkológiai terápiák szakmai minősége javul. A terápia teamben történő meghatározása csökkenti az egyes onkológusokra háruló pszichés terhelést, mely egyrészt hozzájárul az onkológusok munkával való elégedettségének növekedéséhez, másrészt közvetve szintén javítja a döntések minőségét. Mindez természetesen többlet jogi biztonságot is nyújt az onkológusok számára, hiszen a teamben, illetve több szakember által együttesen meghozott döntések által egyrészt a felelősségvállalás terhe egy személy helyett a team tagjai közt oszlik meg, másrészt az onkoterápiás onko-team a szakmai minőség magasabb fokának garanciáját is nyújtja. Az onkoterápiás onko-team ülések mindezek mellett az oktatásra és a fejlődésre is lehetőséget teremtenek.

A modell költséghatékonyság szempontjából is kedvezően befolyásolja a szolid daganatos betegségek ellátását. Az objektív megközelítés nemcsak a fölösleges kivizsgálási és terápiás eljárások révén okozhat megtakarítást, de azonos eredményeket adó, alternatív terápiás eljárások esetén segít az olcsóbb eljárás kiválasztásában is. A jógyakorlat többlet tárgyi eszköz és humán erőforrás rendelkezésre állását nem igényli. Az onkoterápiás onko-team szervezőjét a sokszakmás onko-team szervezőjétől függetlenül biztosítani kell, de ez a meglévő humán erőforrásból várhatóan megoldható. Jól szervezett esetben mindez a szakemberek munkaidejébe, a szervezeti egységek működési rendjébe beilleszthető. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézetében az onkoterápiás onko-team ülések jelenleg heti két alkalommal 1-1 órás elfoglaltságot jelentenek, melyekre a reggeli viziteket követően kerül sor.

A jógyakorlat teljes leírása 

 Hol érdeklődhet?

Prof. Dr. Mangel László

onkoterapias.intezet@pte.hu