Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár: újraélesztési team, hívószám kialakítása és az újraélesztés oktatása

A Karolina Kórház és rendelőintézet a BELLA akkreditációs programnak köszönhetően – melyhez 2014 év végén csatlakoztak – 2015-ben egy, a korábbinál hatékonyabban működő, a betegbiztonság szempontjait maximálisan figyelembe vevő újraélesztési rendszert alakított ki.

A jógyakorlat bemutatása

Az új szisztéma bevezetését egy alapos és körültekintő állapotfelmérés előzte meg. „Újraélesztési csapata” már korábban is működött, de külön riasztási rendszere nem volt a kórháznak. Alapos mérlegelés után a kórház vezetői úgy döntöttek, hogy a jövőben is az intenzív osztály adja az újraélesztési csapathoz a személyi és tárgyi feltételeket. Felmérték a már meglévő és szükséges eszközöket, pótolták a hiányosságokat. Újragondolták a riasztási rendszert is; a telephelyek és a technikai adottságok okán azóta két hívószám működik az intézetben, az egyik helyen egy könnyen megjegyezhető egyirányú segélyhívószámot léptették életbe, a másik épületegységben pedig a mentők riasztására szolgáló, 104-es hívószám maradt, tekintettel az újraélesztési csapat elérhetőségének távolságára illetve a mentőszolgálat közelségére. Minden telefonkészülék mellett megtalálható a vészhelyzet esetén szükséges információ, az aktuális hívószám és a protokoll alapján elvégzendő teendők leírása is.

Ez a szemlélet új megközelítést is igényelt, új szakmai protokoll, újraélesztési szabályzat lépett hatályba, melyet a gyakorlatban tapasztalt nehézségek, problémák alapján időről-időre módosítottak. Induláskor a dolgozók képzését első körben egy külső cég végezte – speciális tematika alapján az orvosok, az ápolók és nem egészségügyi végzettségű dolgozók számára –, az első két évben intézményi szintű alapoktatást tartottak. A részvétel kötelező volt, a regisztrációt egy elektronikus felület segítette. Egy oktatási napon maximum 50 dolgozó vehetett részt, egy óra elmélet és egy óra gyakorlati oktatás folyt. Később, 2018-ban egy új oktatási rendszert alakítottak ki, hogy még inkább alkalmazkodjanak a betegellátáshoz, illetve a dolgozóik igényeihez. Azóta osztályértekezletek keretén belül, az intézmény által foglalkoztatott szakoktató szűk körben tartja az elméleti és gyakorlati oktatást. Ezen túlmenően a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon az osztályvezető főorvos tart évente egyszer elméleti és gyakorlati oktatást az osztályon dolgozók számára. Ezen túl a minőségirányítás kétévente szervez az intenzív, sürgősségi és a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály számára külső szakemberek által tartott, emelt szintű, szinten tartó oktatást.  Az új belépők oktatását a minőségirányítással foglalkozó munkatárs végzi, egy írásos dokumentum és szóbeli tájékoztatás segíti az információk elsajátítását.  

Az intenzív osztály vezetői elkészítették az újraélesztések nyomonkövetésére vonatkozó nyilvántartásukat, melyben minden egyes újraélesztést dokumentálnak (ki, mikor, melyik osztály, szervezeti egység hívta őket, felhasznált anyagok, végkimenet).

A kórház vezetői – akik elkötelezettek a minőségügyi folyamatok iránt – hiszik és vallják: egy olyan fontos folyamatot fejlesztettek, mely a lehető legmagasabb szintű betegbiztonságot szolgálja. Hosszú évek óta panasz, peres ügy ezen nemkívánatos esemény miatt nem fordult elő, a dolgozók hozzáállása sokat változott, a betegbiztonsági szemlélet intézetbeli meghonosítását ez az új minőségügyi eljárásrend is segített elmélyíteni. 

Hol érdeklődhet?

A jógyakorlatról érdeklődni lehet Szikora Eszter, minőségirányítási munkatársnál; 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. Tel: (06) 96 574 -753