Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata: Betegoktatás fejlesztése járóbeteg szakrendelőben

 A járóbeteg szakrendelő a betegellátás szempontjából egy speciális helyszín, mivel igen magas az orvos-beteg találkozások száma, ebből adódóan rövid az egy betegre jutó ellátási idő. A páciens felkészületlenségéből, ismeret hiányából adódó váratlan események miatt nő a visszarendelések száma, az újabb felkészülés többletköltséget, többlet munkaidőt ró az egészségügyi szolgáltatóra. A soron kívüli megjelenések további következménye, hogy nő a várakozási idő, mely betegelégedetlenséghez vezet, illetve az ellátók körében is feszültséget, túlterhelést eredményez. A tájékozatlan páciens terápiás beállítása nehézkessé válik, romlik az eredményessége, vagy felesleges terápiás változtatást von maga után, rosszabb esetben a beteget magasabb progresszivitású helyre kell szállítani, ami további többlet kiadásokat ró az egészségügyi ellátó rendszerre, az egészségügyi szolgáltatóra és a betegre is. A betegoktatás célja a tájékozatlanságból adódó visszarendelések, költségek és várakozási idő csökkentése, a beteg és a hozzátartozók bizalmának elnyerése, az együttműködés elérése. Ennek köszönhetően  valósulhat meg a beteg aktív részvétele a szakorvos által meghatározott gyógyító tevékenységben, a további egészségkárosodások megelőzésében és a megfelelő otthoni felkészülésben a különböző vizsgálatokra. A kockázatok csökkentése érdekében a betegoktatásnak szabályozott folyamatnak kell lennie, tervszerűen kell végezni, fontos a felkészülés. Az elégtelen betegoktatás számos nemkívánatos eseményt eredményezhet. 

A jógyakorlat bemutatása

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 2014-ben részt vett az akkreditációs standardok tesztelési programjában. A “Betegek oktatása és képzése” című standard elvárások bevezetése kapcsán kezdtek el foglalkozni hatékonyabban a betegoktatás témakörével. A betegoktatás intézeti szintű kialakításának első lépése a vezetői döntés volt a bevezetés/fejlesztés szükségességéről. A téma-felelős személy munkacsoportot (5-6 fő) hozott létre a betegoktatás fejlesztése érdekében. A csapat tagjai elkötelezett, képzett és a betegoktatás terén is gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik különböző szakterületek képviselői. A munkacsoport főbb feladatai közé tartozott a betegoktatás aktuális helyzetének intézeti szintű felmérése, az oktatással szembeni külső-belső elvárások feltérképezése, az oktatási/betegellátási környezet vizsgálata és elemzések elvégzése. Ezt követően történt a betegoktatás intézeti szintű szabályozása, melyben meghatározásra kerültek a betegoktatást végző szakterületek, oktatási témák, dokumentációs elvárások, oktatási módszerek és az oktatási anyagok. A bevezetés előtt szükséges volt a betegoktatás tesztelése, értékelése. Ezt követően történt az intézeti szintű bevezetés, a szabályozás elérhetővé tétele és az oktatás. Fontos lépés a betegoktatás folyamatának belső ellenőrzése azon szervezeti egységekben, ahol bevezetésre került a betegoktatás.

A járóbeteg szakrendelőkben nyomon követhető a struktúra rendelkezésre állása: az oktatási téma/módszer száma, a betegoktatási/tájékoztató anyagok és a tárgyi feltételek megléte, illetve a betegtájékoztatók és oktatási anyagok honlapon való megjelenése alapján. A folyamat megvalósulásának figyelemmel kísérése szempontjából fontos a betegoktatással szembeni dokumentációs elvárásoknak való megfelelés ellenőrzése, az adott témában oktatásban részesült betegek aránya egy adott időszakban, vagy a betegoktatás megfigyelése.

A bevezetett jógyakorlatnak köszönhetően eredményesebbé, hatékonyabbá vált a munkavégzés, javult a dolgozói és a beteg elégedettség. A tapasztalatok szerint a megfelelően oktatott beteg együttműködőbb, a vizsgálatok és a felkészülést igénylő beavatkozások sikeresebbek. Az egységes oktatási anyagok kidolgozásával, a szabályozási program alkalmazásával elkerülhetővé vált a téves, változékonyságot mutató ismeretek átadása. Csökkent a tájékozatlanságból, ismerethiányból adódó nemkívánatos események száma, így a megfelelő betegoktatással javult a betegbiztonság. A kidolgozott oktatási módszer és tartalom támpont a szakdolgozónak is, az ő biztonságát is szolgálja, ami hatékonyabb munkavégzést eredményezett.

A jógyakorlat teljes leírása

Hol érdeklődhet?

Varga Tünde Emese, intézetvezető főnővér, minőségfejlesztő- és betegbiztonsági team vezető

varga.tunde@szakrendelo16.hu

Tusa Eszter, minőségfejlesztő- és betegbiztonsági team tag

tusa.eszter@szakrendelo16.hu