Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 14.
11481 Összes oltás
5019 Beoltott Semmelweis Polgár

Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza: Mobil Team létrehozása a nyomási fekélyek megelőzése és kezelése érdekében

A Bács-Kiskun Megyei Kórház 2009-ben hozta létre a Mobil Team csoportját, melynek tagjai munkájukkal nem csak a nyomási fekélyben szenvedő betegek ápolását, hanem a további fekélyek kialakulásának megelőzését is segítik. A csoport intézményi működése a kötszerek hatékony (egészségügyi, gazdasági) felhasználása mellett az ápolói tevékenység terheinek csökkenését, a nyomási fekéllyel rendelkező beteg életminőségének javulását, a maradandó károsodás megelőzését és a betegbiztonság növelését is lehetővé teszi. A Mobil Team tagjai 1 fő sebész szakorvos és 3 fő szakápoló. A nyomási fekély ellátásában a legújabb eszközök és kötszergyártók által meghatározott szakmai ajánlásokat alkalmazzák, hozzájárulva ezzel az Intézmény költséghatékony és innovatív betegellátó tevékenységéhez. A nyomási fekélyben szenvedő betegek otthonukban való további kezelésének segítése érdekében 2015-től a sebkezelő team járóbeteg szakrendelésen is fogadja az ellátási területhez tartozó, nyomási fekéllyel rendelkező, de kórházi ellátást már nem igénylő betegeket Mindezen intézkedések, a szervezési és szakmai fejlesztések, valamint a vezetői elkötelezettség biztosítja a költséghatékony, magas szakmai tudással bíró betegellátást. 

A jógyakorlat bemutatása

Az ápolási esemény megkezdése a betegfelvétellel kezdődik, melynek során az ápoló a  Bővített Norton Skála értékelő szempontjai alapján végzett vizsgálat (nyomási fekély rizikómérő skála) segítségével meghatározza a nyomási fekély kialakulásának kockázati mértékét. A rizikószűrés során meghatározott közepes vagy magas kockázatú csoportba sorolt beteg az ápolási időtartam alatti állapotának nyomon követése intézményi protokollban meghatározott időközönként, két naponta, a forgatási protokoll szerint történik. A tevékenységet „Kezelő Team” végzi, melynek tagjai: orvos, ápoló, dietetikus, gyógytornász és a Mobil-Team. A Kezelő Team, olyan egészségügyi szakemberek csoportja, akik együttesen vesznek részt a már kialakult nyomási fekély kezelésében, a kialakult nyomási fekéllyel rendelkező beteg állapotának követésében. A Mobil Team feladata a kialakult nyomási fekély orvosi utasítás alapján történő sebkezelése. Tagjai: 1 fő sebész szakorvos, 3 fő szakápoló (a kecskeméti telephelyen) Kalocsán és a kiskunfélegyházi telephelyen pedig 1-1 fő szakápoló, a tagok kapcsolattartása folyamatos. A telephelyeken a nyomási fekély sebkezelésének orvosi utasításait a telephelyek sebész szakorvosa biztosítja.

Az Intézményben a „Kiváló Ápolási Egység” elnevezésű ellenőrzési rendszer tervszerűen, minden fekvőbeteg ellátó osztályon évente 2 alkalommal végez értékelést. Az ellenőrzési szempontok a nyomási fekély rizikószűrés, a prevenció és az ápolás folyamatainak ellenőrzési szempontjait is tartalmazzák.  Az ellenőrzést és az értékelést egy független személyekből álló csoport végzi, akik javaslatokat is tehetnek a nem megfelelőségek megoldására. Minden évben átadásra kerül a „Kiváló Ápolási Egység Díj” mely címet az adott osztály 1 évig viseli, növelve ezzel az ápolók betegellátási motiváltságát, és a betegközpontú ellátás fejlesztését.

Hol érdeklődhet?

Takács Erika: takacser@kmk.hu

Pap-Szekeres Anita: papsza@kmk.hu

Kárpáti Zsolt: karpatizs@kmk.hu