2019/2020 őszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella – Kutatásmódszertan

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika 

Dr. Rózsa Sándor – Az MMPI alkalmazása a klinikai pszichodiagnosztikában

Dr. Páli Judit – Az intelligencia mérése

Dr. Fekete Olívia – Az emlékezési zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Fekete Olívia – A gondolkodási zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Fekete Olívia – A szuicid veszélyeztetettségfelismerése és diagnosztikus jegyei

Németh Krisztina – Az autizmus spektrumzavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – A dinamikus szemléletű diagnosztika alapjai

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei 

Dr. Szombathelyi Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

 

2018/2019 tavaszi félév előadásai:

Dr. Vizin Gabriella – A pszichoterápia fogalma – terápiás kapcsolat

Dr. Farkas Mária – Serdülők dinamikus terápiája

Dr. Németh Margit – Pszichoanalitikus gyermekterápia

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia, mint irányzat. Rendszerszemléleti alapfogalmak

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Dr. Túry Ferenc – A milánói iskola

Dr. Túry Ferenc – Családterápia az evészavarok és alkoholizmus kezelésében

Dr. Barát Katalin – Stratégiás családterápia

Dr. Barát Katalin – Struktuális családterápia

Dr. Budavári Ágota – Áttétel-viszontáttétel kérdései a pszichodinamikus terápiában

Dr. Németh Rita – A pszichoterápia jogi szabályozása

Dr. Vizin Gabriella – Csoportterápiák

Dr. Kovács József – Etikai kérdések a pszichoterápiában

 

2018/2019 őszi félév előadásai:

Dr. Borbély Csaba – A percepciós zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Vizin Gabriella – A személyiségvizsgálat és az exploráció módszerei

Dr. Vizin Gabriella – Kutatásmódszertan

Dr. Vizin Gabriella – Személyiségzavarok diagnosztikája

Dr. Budavári Ágota – Pszichodinamikus szemlélet dg. tesztekben

Kanizsai-Nagy Ildikó – Az autizmus spektrum zavarok pszichodiagnosztikája

Dr. Németh Margit – Gyermek-pszichodiagnosztika

Kárpáti Judit – Gondolkodás és emlékezet zavarok

Mihocsa Ildikó – Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei

Mihocsa Ildikó – Rorschach értelmezési támpontok

Dr. Németh Margit – Részképességi zavarok és tanulási zavarok diagnosztikája

Dr. Páli Judit – Az IQ mérése és az emberi intelligencia

Dr. Szombathelyi  Éva – Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

Ajtay Gyöngyi – A szuicid veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei

 

2017/2018 tavaszi félév előadásai:

Vizin Gabriella: Csoportterápiák

Hámori Eszter: Mentalizációs deficit

Mihocsa Ildikó: A Kernbergi analízis

Németh Rita: Pszichoterápia jogi szabályozása

Budavári Ágota: Terápiás kapcsolat áttétel

Csigó Katalin: A kényszerbetegség komplex pszichoterápiája

Komlósi Piroska: Életciklusváltások a családban

Komlósi Piroska: A dinamikus családterápia

Komlósi Piroska: A családterápia mint irányzat_Rendszerszemlélet

Komlósi Piroska: A rendszerszemlélet

Túry Ferenc: Milánói iskola

Túry Ferenc: Evészavarok családterápia

Túry Ferenc: Alkoholizmus családterápiája

Mihocsa Ildikó: A depresszió pszichodinamikus terápiája

Farkas Mária: Serdülők dinamikus terápiája

Németh Margit: Gyerekterápia

Kovács József: A pszichoterápia etikai kérdései

 

A 2017/2018 tanév őszi félév előadásai:

Dr. Perczel-Forintos Dóra – A személyiségvizsgálat és explorációs módszerei

Dr. Perczel-Forintos Dóra – A szuicid  veszélyeztetettség felismerése és diagnosztikus jegyei

Antal-Uram Dóra: Kutatásmódszertan

Dr. Páli Judit: Az IQ mérése és az emberi intelligencia

Vizin Gabriella: Személyiségzavarok diagnosztikája

Kárpáti Judit – Az emlékezet és a gondolkodás pszichodiagnosztikája

K.Németh Margit: Részképesség zavar, tanulási zavar diagnosztikája

Borbély Csaba: Az észlelési zavarok, figyelemzavarok és orientációs zavarok diagnosztikája

Mihocsa Ildikó: Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei

Szombathelyi Éva: Kiegészítő skálák a Rorschach tesztben

 

2016/2017 tavaszi félév előadásai:

Vizin Gabriella: Csoportterápiák

Hámori Eszter: Mentalizációs deficit

Mihocsa Ildikó: A Kernbergi analízis

Kocsor Judit: Strukturális irányzat

Kocsor Judit: Stratégiás irányzat

Németh Rita: Pszichoterápia jogi szabályozása

Budavári Ágota: Terápiás kapcsolat áttétel

Csigó Katalin: A kényszerbetegség komplex pszichoterápiája

Komlósi Piroska: Életciklusváltások a családban

Komlósi Piroska: A dinamikus családterápia

Komlósi Piroska: A családterápia mint irányzat_Rendszerszemlélet

Komlósi Piroska: A rendszerszemlélet

Pilling János: A gyász lélektana

Túry Ferenc: Milánói iskola

Túry Ferenc: Evészavarok családterápia

Túry Ferenc: Alkoholizmus családterápiája

Mihocsa Ildikó: A depresszió pszichodinamikus terápiája

Farkas Mária: Serdülők dinamikus terápiája

Németh Margit: Gyerekterápia

Kovács József: A pszichoterápia etikai kérdései

 

2016/2017 őszi félév előadásai:

Vizin Gabriella: Személyiségzavarok diagnosztikája

Páli Judit: Az IQ mérése és az emberi intelligencia

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 1

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 2

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 3

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 4

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 5

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 6

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 7

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 8

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 9

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach teszt 10

Dr. Szombathelyi Éva: Rorschach előadás-összefoglaló

Budavári Ágota: Pszichodinamikus szemlélet a diagnosztikában

Kanizsai-Nagy Ildikó: Az-autizmus-spektrum-zavarok-pszichodiagnosztikája

Dr. Perczel-Forintos Dóra_A szuicid veszélyállapot felmérése

Dr-Perczel-Forintos-Dóra: Pszichodiagnosztika

K.Németh Margit: Részképesség zavar, tanulási zavar diagnosztikája_2

K.Németh Margit: Gyermek pszichodiagnosztika 

Maráz Anikó: Klinikai pszichológia kutatásmódszertan

 

2015/2016 tavaszi félév előadásai:

Komlósi Piroska-A családterápia, mint irányzat, rendszerszemlélet

Budavári Ágota-A terápiás kapcsolat,áttétel, viszontáttétel

Csigó Katalin-A kényszerbetegség komplex pszichoterápiája

Farkas Mária-Serdülők dinamikus terápiája

Komlósi Piroska-A rendszerszemlélet

Vizin Gabriella-Csoportterápiák

Kovács József-A pszichoterápia etikai kérdései

László Zsuzsa-Az alkoholizmus családterápiája

Németh Margit-Gyerekterápia

Pilling János-A gyász lélektana

Riskó Ágnes-A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

Túry Ferenc-Családterápia az evészavarok kezelésében

Túry Ferenc-Családterápiás csapdák

Túry Ferenc-Milánói iskola

2015/2016. őszi félév előadásai:

NagyBeáta Személyiségzavarok diagnosztikája_SCIDII és Young

NémethMargit részképességzavarok és tanulási zavarok diagn

Gyermekpszichiátriai kórképek becslőskálái, Miklósi Mónika 2015

StefanikKrisztina: Autizmus spektrumzavarok diagnosztikaja

 

Szombathelyi Éva:  skála, jegyzőkönyv példák

PFD Véleményírás 2015

PFD Pszichodiagnosztika 2015

PFD  A szuicid veszélyállapot felmérése

Urbán Róbert: Klinikai szakképzés 2015 1

Rorscach előadások, összefoglalás 2015 10 01

Borbély Csaba: Észlelés, figyelem, orientáció, 2015

Balázs Judit: MINI Mihocsa Ildikó: Pszichiátriai kórkepek Rorschach jegyei  

 

A 2014/2015. tavaszi félév előadásai:

Dr. Komlósi Piroska – A családterápia, mint irányzat.Rendszerszemlélet

Dr. Komlósi Piroska – A dinamikus családterápia

Dr. Riskó Ágnes – A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

Dr. Kovács József – A pszichoterápia etikai kérdéseinyilvánosO7O919

Prof. Dr. Túry Ferenc – Családterápiás csapdák

Dr. Komlósi Piroska – Életciklusváltások a családban

Németh Margit – Gyerekterápia

Prof. Dr. Túry Ferenc – Milánói iskola

Mihocsa Ildikó – RÖVID DINAMIKUS TERÁPIA

Dr. Farkas Mária – Serdülők dinamikus terápiája

Dr. Budavári Ágota – Terápiás kapcs áttétel-v.átt14

Dr. Komlósi Piroska – Stratégiás családterápia

Dr. Komlósi Sarolta – Strukturális családterápia

Dr. Komlósi Piroska – A rendszerszemlélet

Mihocsa I. A kenbergi analízis

Mihocsa I. Rövid dinamikus terápia

Németh R. A pszichoterápia jogi szabályozása

Dr. Pilling János – A gyász lélektana – összefoglaló a szakpszichológus képzéshez

Dr. Csigó Katalin – A kényszerbetegség komplex pszichoterápiája

 

A 2014/2015. őszi félév előadásai:

Perczel F. D. A személyiségvizsgálat módszerei

Perczel F. D. Tesztfelvétel, interpretáció, vélemény

Perczel Forintos D. A szuicid veszélyeztetettség felismerése

Borbély Csaba – Memória

Dr. Urbán Róbert – Kutatásmódszertan klinikai szakképzés

Miklósi M. Gyermek pszich. becslőskálák

Mihocsa Ildikó: Pszichiátriai kórképek Rorschach jegyei

Balázs J. Gyermek MINI

Borbély Cs. Észlelés, figyelem, orientáció

Nagy Beáta – DSM Kiss Zsófia – SCID II es Young sema

Himmel Irén – Tanulási nehézség

 

A 2013/2014. tavaszi félév előadásai:

Barát K. Stratégiás irányzat

Barát K. Strukturális irányzat

Budavári Á. A terápiás kapcsolat

Farkas M. A serdülők dinamikus terápiája

Hámori E. A depresszió pszichoanalitikus terápiája

Hámori E. Mentalizációs deficit

Hámori E. Pszichoanalitikus gyermekterápia

Komlósi P. Családterápiás alapfogalmak

Kovács J. A pszichoterápia etikai kérdések

Mihocsa I. A kenbergi analízis

Mihocsa I. Rövid dinamikus terápia

Németh R. A pszichoterápia jogi szabályozása

Riskó Á. Depresszió, szorongás, szuicidíum daganatos betegeknél

Riskó Á. Gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

Túry F. Milánói iskola

Túry F. / László Zs. Az alkoholizmus családterápiája

Túry F. Családterápia az éveszavarok kezelésében

Unoka Zs. Sématerápia

Unoka Zs. Sématerápia 2.

Unoka Zs. Terápiás kapcsolat

 

A 2013/2014. őszi félév előadásai:

Barna Cs. A képességzavarok diagnosztikája

Balázs J. Gyermek MINI

Borbély Cs. Észlelés, figyelem, orientáció

Borbély Cs. Az emlékezési, gondolkodási zavarok pszichodiagnosztikája

Hámori E. Gyermek-pszichodiagnosztika I.

Miklósi M. Gyermek pszich. becslőskálák

Perczel F. D. Az interjúkészítés módszerei

Perczel F. D. A személyiségvizsgálat módszerei

Perczel F. D. Tesztfelvétel, interpretáció, vélemény

Perczel Forintos D. A szuicid veszélyeztetettség felismerése

Stefanik K. Autizmus spektrumzavarok diagnosztikája

Urbán R. Kutatásmódszertan

Willis et. al. Factor-Analytic Models of Intelligence