A 2022/23. tanév őszi félév előadásai:

A 2021/22. őszi félév előadásai:

 

A 2020/21. tavaszi félév előadásai:

 

A 2020/21. őszi félév előadásai:

 

A 2019/20. tavaszi félév előadásai:

 

A 2019/2020. őszi félév előadásai:

 

A 2018/2019. tavaszi félév előadásai:

 

A 2018/2019. őszi félév előadásai:

 

A 2017/2018. tavaszi félév előadásai: 

Vizin Gabriella: Személyiségzavarok I. – II.

Vincze Ágnes: Belgyógyászaton előforduló funkcionális és pszichoszomatikus zavarok

Purebl György: Az inszomnia pszichodiagnosztikája

Felleginé Takács Anna: Diszruptív, impulzuskontroll – és viselkedészavarok

Szily Erika:Szerhasználati zavarok: Drog

Szily Erika: Szerhasználati zavarok: Alkohol

Túry Ferenc: Evés- és testképzavarok

Prof. Perczel-Forintos Dóra: Szomatikus tünet és kapcsolódó zavarok

Prof. Perczel-Forintos Dóra: Disszociatív zavarok

Prof. Perczel Forintos Dóra: Szorongásos megbetegedések

Ajtay Gyöngyi: Szorongásos zavarok II.

Dr. Felleginé Takács Anna: A kényszeres és kapcsolódó zavarok tünettana és diagnosztikája

Polgár Patrícia: Bevezetés a pszichofarmakológiába

Tariska Péter: Organikus zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai

Szily Erika: Affektív zavarok

 

A 2017/2018. őszi félév előadásai:

Dr. Réthelyi János: A pszichiátriai zavarok neuroanatómiai és neurokémiai alapjai

Dr. Tariska Péter: Az emlékezet zavarai

Dr. Pászthy Bea: A bántalmazott gyermek

Csenki Laura: Gyermek és serdülőkori kórképek

Dr. Felleginé Takács Anna: Diagnosztikai rendszerek a pszichiátriában és a pszichopatológiában

Dr. Nagy Péter: Gyermekpszichiátriai kórképek tünettana és diagnosztikai kritériumai

Dr. Németh Margit: Mentális retardáció, tanulási zavarok

Vizin Gabriella: A viselkedésterápia módszerei és hatótényezői gyermek és felnőtt korban

Dr. Balázs Judit: Fiatalkori hangulatzavarok. Szuicidum

Dr. Stefanik Krisztina: Bevezetés az autizmus spektrum zavarok sajátos viselkedési képébe és hátterébe 

Dr. Perczel-Forintos Dóra: Kognitív szempontú állapotfelmérés és diagnosztika

Dr. Merschich Beáta: A percepció és a figyelem zavarai