Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok módosításra és közzétételre kerültek:

Módosító szenátusi határozat: 17/2023. (III.30.)

Hatálybalépés napja: 2023. április 04.

 

1. Számviteli politika I. Könyv Számviteli politika

Rövid összefoglaló:

 • módosításra került az Egyetem adószáma,
 • a 4. Beszámolási kötelezettség 4.5. Mérlegkészítés időpontja pont (2) bekezdésében szakaszosan meghatározásra kerültek a mérlegkészítés időpontjához kapcsolódó zárási feladatok, továbbá
 • 6 Kiegészítő melléklet tájékoztató adatai bővítésre került az Egyetem többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének főbb mutatói,
 • az 5. Könyviteli zárlat pont több alpontjának módosítására, pontosítására került sor (Havi zárlat szabályai, A negyedéves zárlat szabályai, Az éves zárlat szabályai),
 • a 11. pontban kiegészítésre kerültek a kivételes nagyságú és előfordulású kritériumok (13-16 bekezdés).

A tartalom megtekinthető: Számviteli politika I. Könyv Számviteli politika

 

2. Számviteli politika V. Könyv Eszközök és források értékelési szabályzata

Rövid összefoglaló:

 • 3. Terv szerinti értékcsökkenés pont kiegészült egy új bekezdéssel, ami tartalmazza, hogy egyedi kancellári döntés alapján az eszköz egyedi hasznos élettartama alapján el lehet térni,
 • módosításra, valamint kiegészítésre került a 3.9. Követelések pont, amely szerint 30 ezer forintról 40 ezer forintra emelkedik az összeg, amikor az Egyetem nem ír elő behajtást, tekintettel a felmerülő költségek nagyságára,
 • rögzítésre került, hogy a 40 ezer forintot meg nem haladó – az Egyetem főszámláján lévő – rendezetlen bevételek esetében, ahol hallgató esetében a hallgatónak már nincs az Egyetemmel jogviszonya, továbbá tartozása sincs az Egyetemmel szemben, a túlfizetés egyéb bevételként elszámolható, amennyiben a partner elérhetősége igazoltan nem lelhető fel,
 • a 14. pontban törlésre került az el nem ismert követelések nullás számlaosztályban való nyilvántartása,
 • Mérlegben értékkel nem szereplő követelésekhez kapcsolódó késedelmi díjak kezelése kikerült a Szabályzatból.

A tartalom megtekinthető: Számviteli politika V. Könyv Eszközök és források értékelési szabályzata

 

3. Gazdálkodási szabályzat

Rövid összefoglaló:

 • az 5.3. pont kiegészült arra vonatkozó rendelkezésekkel, hogy ingatlan értékesítése és beszerzése esetén minden esetben szükséges értékbecslés beszerzése.
 • az 5.7. Pénzügyi eszközökkel való gazdálkodás – befektetési szabályok pont kiegészült egy új (5) bekezdéssel, amely a pályázati előleghez kapcsolódóan realizált kamat pénzügyi elszámolását rögzíti.

A tartalom megtekinthető: Gazdálkodási szabályzat

 

4. Kötelezettségvállalási szabályzat

Rövid összefoglaló:

 • a szabályzat túl tágan fogalmazta meg a munkáltatói jogkör gyakorlójának kötelezettségvállalási jogát, ezért a módosítás egyértelművé teszi, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója mely esetekben és milyen költséghelyek/PST-k felett gyakorolhat kötelezettségvállalási jogot is,
 • az általános delegált és másodlagos jogkörgyakorló személyek hatályos jogosultságainak felülvizsgálatára vonatkozó határidő módosult, továbbá a felmerülő gyakorlati problémák megoldására feloldja azzal, hogy rendelkezik a másodlagos jogkörgyakorlás speciális szabályairól, valamint a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés távollét – szabadság – ideje alatt történő gyakorlásának jogszerűségéről és érvényességéről.

A tartalom megtekinthető: Kötelezettségvállalási szabályzat

 

Megtekintem a Szabályzattárat!

 

Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a JIF NEWS Hírlevélre!

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság