Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, a modellváltást követő időszakban jelentősen átalakultak a szabályzatok, melynek két oka van, egyrészt, hogy már nem az Államháztartási törvény az irányadó, hanem több változó jogszabályi környezethez kell azokat igazítani, másrészt pedig tovább egyszerűsítjük a szabályzatok struktúráját.  A szabályzatok átalakítása az új működési, szervezeti és finanszírozási feltételekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazza. A szabályzatok tekintetében az általános, a szabályzatok egyszerűsítésére vonatkozó elvnek megfelelően több szabályzat is összevonásra került, melyek tárgykörüknél, szabályozási hatókörüknél fogva azonos, vagy hasonló tartalommal bírnak.

Annak érdekében, hogy a változások követhetőek legyenek a korábbi szabályozáshoz képest, készítettünk egy “tükörstruktúrát”, hogy mely korábbi szabályzatok rendelkezései melyik új szabályzatban találhatóak meg.

Emellett a tájékoztató tartalmazza azon utasításokat is, amelyek hatályon kívül helyezésekor valamely szabályzatba beépültek, vagy irányadó lesz annak a szabályzatnak az alkalmazása.

A fentiekben leírtak alapján az eddig felülvizsgálat szabályozó dokumentumok elnevezései, valamint struktúrájuk az alábbi táblázat szerint módosultak, melyek a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Szabályzattárban megtekinthetőek:

Semmelweis Egyetem szabályzatai

Szabályzat címe

Korábbi elnevezés

Jelenlegi elnevezés

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata

Adatvédelmi és közzétételi szabályzat

Ajándékok elfogadásának rendje

Adományok, ajándékok elfogadásának rendje

Térítési díj szabályzat

Egészségügyi térítési díj szabályzat

Semmelweis Egyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje

Egyedi jelképek szabályzat

Váró-, Előjegyzési, Regisztrációs és Betegfogadási listákról szóló szabályzat

Egyetemi várólista szabályzat

Belső kontrollrendszer szabályzat

Felelős szervezetirányítási szabályzat

I. Könyv: Integrált kockázatkezelés eljárásrendje

II. Könyv: Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

III. Könyv: Panaszok, bejelentések, betegpanaszok kezelésének eljárásrendje

Semmelweis Egyetem fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos  gyógyszerellátásról szóló szabályzat

Gyógyszerellátási szabályzat

Egyes, a hallgatók részére jutalomdíjjal járó pályázatokról szóló szabályzat

Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat

Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat

Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat

Informatikai üzemeltetési és hálózati szabályzat

Informatikai szabályzat

I. könyv: Informatikai üzemeltetési és hálózati szabályzat

II. könyv: Távközlési szabályzat

Távközlési szabályzat

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési és elektronikus ügyintézési szabályzat

I. könyv: Iratkezelési szabályzat

II. könyv: Elektronikus aláírásokra, elektronikus bélyegzőre és elektronikus időbélyegre vonatkozó rendelkezések

III. könyv: Hiteles másolatkészítésre vonatkozó rendelkezések

Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról

Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat

Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat

Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai

Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata

Kommunikációs szabályzat

Kommunikációs és honlap szabályzat

Honlap szabályzat

Létesítményfejlesztési szabályzat

Létesítményfejlesztési- és üzemeltetési szabályzat

Munkavédelmi szabályzat

Munkahelyi biztonságszervezési szabályzat

I. Könyv: Munkavédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

II. Könyv: Tűzvédelmi szabályzat

Környezetvédelmi szabályzat

III. Könyv: Környezetvédelmi szabályzat

Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzat

IV. Könyv: Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzat

Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat

V. Könyv: Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat

Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat

Neptun szabályzat

Számviteli szabályzat

I. Könyv Számviteli politika

Számviteli politika

I. Könyv Számviteli politika

II. Könyv Számlarend

Számlarend

1.sz. melléklet Számlatükör

III. Könyv Számlatükör

IV. Könyv Számviteli bizonylatrend

Számviteli bizonylatrend

V. Könyv Eszközök és források

Számviteli politika

V. Könyv Eszközök és források értékelési szabályzata

Önköltségszámítási szabályzat

Számviteli politika

IV. Könyv Önköltségszámítási szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika

II. Könyv Pénzkezelési szabályzat

Leltárkészítési és leltárkezelési szabályzat

Számviteli politika

II. Könyv Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat

I. Könyv: Szolgáltatási szabályzat

II. Könyv: Logisztikai szabályzat

Gépjármű- és taxihasználat rendje

Külföldi tanulmányút, valamint külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételének eljárás rendjéről szóló szabályzat

SzMSz II. Könyv II. 1. RÉSZ Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények 5/A.§, 5/B.§

Szellemitulajdon-kezelési szabályzat

SzMSz I.6. rész – Szellemitulajdon-kezelési szabályzat

Alkalmazotti Szabályzat

Alkalmazotti szabályzat

Állatkísérleti szabályzat

Állatkísérleti szabályzat

Arculati kézikönyv

Arculati kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv

Erasmus+ szabályzat

Erasmus+ szabályzat

Esélyegyenlőségi szabályzat

Esélyegyenlőségi szabályzat

Etikai kódex

Etikai kódex

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat

Információátadási szabályzat

Információátadási szabályzat

Információbiztonsági szabályzat

Információbiztonsági szabályzat

Készletgazdálkodási szabályzat

Készletgazdálkodási szabályzat

Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat

Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat

Követeléskezelési szabályzat

Követeléskezelési szabályzat

Központi Könyvtár gyűjtőköri  szabályzata

Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Műszergazdálkodási szabályzat

Műszergazdálkodási szabályzat

Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat

Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat

Onkoteam szabályzat

Onkoteam szabályzat

Reprezentációs kiadások szabályzat

Reprezentációs kiadások szabályzat

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat

Semmelweis Szimpózium szabályzat

Semmelweis Szimpózium szabályzat

Szabályozó dokumentumok készítésének rendje

Szabályozó dokumentumok készítésének rendje

Szerződéskötési szabályzat

Szerződéskötési szabályzat

 

A Semmelweis Egyetem által kiadott és a Szenátus által hatályon kívül helyezett körlevelek és utasítások, melyek beépültek szabályzatokba.

Hatályon kívül helyezett körlevelek, utasítások

Szabályzat neve, melybe beépültek a hatályon kívül helyezett körlevelek, utasítások

a vagyon-, és helyiséggazdálkodási szabályok egységes végrehajtásáról szóló KKORL/3/2020. (III.10.) számú kancellári körlevél

Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat

a Semmelweis Egyetem tulajdonában, vagy vagyonkezelésében levő ingatlanokon történő székhely biztosításáról szóló RTIT/451/2014. iktatási számú Rektori utasítás

Szerződéskötési szabályzat

 

Megtekintem a Szabályzattárat.

 

Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a JIF NEWS Hírlevélre!

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság