Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

A Szenátus által létrehozott Karon működő állandó bizottságok 

1. Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnök: Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
(Gyógyszerészi Kémiai Intézet)
Tagok: Dr. Bogdán Dóra egyetemi tanársegéd
  Dr. Budai Lívia egyetemi adjunktus
  Dr. Tóthfalusi László egyetemi docens
  Bancsó Bettina  gyógyszerészhallgató
  Filipszki Gábor gyógyszerészhallgató
  Kecskés Bálint gyógyszerészhallgató

A Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje

2. Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Tábi Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes
(Gyógyszerhatástani Intézet)
Tagok: Dr. Mándity István egyetemi docens
  Dr. Szökő Éva egyetemi tanár 
  Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
  Mihóky Anna gyógyszerészhallgató
  Filipszki Gábor gyógyszerészhallgató

A Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

3. Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnök:

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Tagok: Dr. Kállai-Szabó Nikolett egyetemi adjunktus
  Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
  Pálfi Fanni gyógyszerészhallgató
  Békési Marcell gyógyszerészhallgató

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje

A Gyógyszerésztudományi Karon működő kari állandó bizottságok

1. Programakkreditációs Bizottság                                

Elnök: Dr. Szökő Éva egyetemi tanár
(Gyógyszerhatástani Intézet)
Tagok: Dr. Antal István egyetemi tanár
  Dr. Hankó Balázs egyetemi docens 
  Dr. Tábi Tamás egyetemi docens
  Filipszki Gábor  gyógyszerészhallgató

A Programakkreditációs Bizottság ügyrendje

2. Tudományos Bizottság

Elnök: Dr. Bagdy György egyetemi tanár
(Gyógyszerhatástani Intézet)
Tagok: Dr. Ludányi Krisztina egyetemi docens 
  Dr. Mirzahosseini Arash egyetemi tanársegéd
  Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
  Bancsó Bettina gyógyszerészhallgató

 

3. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Elnök: Dr. Mándity István egyetemi docens
(Szerves Vegytani Intézet)
Tagok: Dr. Mazákné Dr. Kraszni Márta egyetemi docens
  Dr. Mészáros Ágnes egyetemi docens
  Dr. Köteles István egyetemi tanársegéd
  Filipszki Gábor gyógyszerészhallgató

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ügyrendje

4. Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök: Dr. Őrfi László, egyetemi tanár
(Gyógyszerészi Kémiai Intézet)
Tagok: Dr. Alberti Ágnes egyetemi docens
  Dr. Balogh Balázs egyetemi adjunktus
  Dr. Tóthfalusi László egyetemi docens
  Békési Marcell gyógyszerészhallgató

A Minőségbiztosítási Bizottság ügyrendje

 5. Szak- és Továbbképzési Bizottság

Elnök:

Dr. Somogyi Orsolya egyetemi adjunktus
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Tagok: Dr. Antal István egyetemi tanár
  Dr. Tábi Tamás egyetemi docens
  Dr. Sebők Szilvia intézeti szakgyógyszerész

A Szak- és Továbbképzési Bizottság ügyrendje

6. Idegen Nyelvű Oktatási Bizottság

Elnök: Dr. Béni Szabolcs, egyetemi docens, dékánhelyettes 
(Farmakognóziai Intézet)
Tagok: Dr. Dunkel Petra egyetemi adjunktus
  Dr. Mészáros Ágnes egyetemi docens
  Dr. Petschner Péter egyetemi adjunktus

 

7. Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését Végző kari Bizottság

Elnök: Dr. Basa Bálint PhD hallgató
(Gyógyszerészeti Intézet)
Tagok: Békési Dániel gyógyszerészhallgató
  Filipszki Gábor gyógyszerészhallgató
  Mihóky Anna gyógyszerészhallgató

A Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését végző Bizottság ügyrendje