Tanulmányi és Vizsgabizottság
Elnök: Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
(Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

Kreditátviteli Bizottság
Elnök: Dr. Antal István egyetemi tanár
(Gyógyszerészeti Intézet)

Etikai és Fegyelmi Bizottság
Elnök: Dr. Hankó Balázs egyetemi docens
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Programakkreditációs Bizottság
Elnök: Dr. Szökő Éva egyetemi tanár
(Gyógyszerhatástani Intézet)

Tudományos Bizottság
Elnök: Dr. Bagdy György egyetemi tanár
(Gyógyszerhatástani Intézet)

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Elnök: Dr. Mándity István egyetemi docens
(Szerves Vegytani Intézet)

Minőségbiztosítási Bizottság
Elnök: Dr. Őrfi László egyetemi docens
(Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

Szak- és Továbbképzési Bizottság
Elnök: Dr. Tábi Tamás egyetemi docens
(Gyógyszerhatástani Intézet)

Idegen Nyelvű Oktatási Bizottság
Elnök: Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens
(Farmakognóziai Intézet)

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését Végző kari Bizottság
Elnök: Dr. Jakab Géza PhD-hallgató