A Szenátus által létrehozott Karon működő állandó bizottságok 

1. Tanulmányi és Vizsgabizottság

 ELNÖK :

Dr. Mazákné Dr. Kraszni Márta egyetemi docens
(Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

Tagok:

Dr. Tóthfalusi László, egyetemi tanár
Dr. Tábi Tamás, egyetemi docens
Dr. Budai Lívia, egyetemi adjunktus
Nagy Imre Richard,  gyógyszerészhallgató
Filipszki Gábor, gyógyszerészhallgató
Kecskés Bálint, gyógyszerészhallgató

A Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje (pdf)


2. Kreditátviteli és Oktatási Bizottság

Elnök:

Dr. Tábi Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes
(Gyógyszerhatástani Intézet)

Tagok:

Dr. Szökő Éva, egyetemi tanár 
Dr. Zelkó Romána, egyetemi tanár
Dr. Hankó Balázs, egyetemi tanár
Dr. Mazákné Dr. Kraszni Márta, egyetemi docens
Mihóky Anna, gyógyszerészhallgató
Filipszki Gábor, gyógyszerészhallgató

A Kreditátviteli és Oktatási Bizottság Ügyrendje (pdf)


3. Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnök:

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Tagok:

Dr. Kállai-Szabó Nikolett, egyetemi docens
Dr. Mirzahosseini Arash, egyetemi adjunktus
Pőcze Petra, gyógyszerészhallgató
Pálfi Fanni, gyógyszerészhallgató

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje (pdf)

A Gyógyszerésztudományi Karon működő kari állandó bizottságok   

4. Tudományos és Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:

Dr. Ludányi Krisztina egyetemi docens, dékánhelyettes 
(Gyógyszerészeti Intézet)

Tagok:

Dr. Bagdy György, egyetemi tanár
Dr. Őrfi László, egyetemi tanár
Dr. Zelkó Romána, egyetemi tanár
Dr. Alberti Ágnes, egyetemi docens
Dr. Mirzahosseini Arash, egyetemi adjunktus
Dr. Basa Bálint, PhD hallgató
Pálfi Fanni, gyógyszerészhallgató
Mihóky Anna, gyógyszerészhallgató

A Tudományos és Minősébiztosítási Bizottság Ügyrendj (pdf)

 5. Szak- és Továbbképzési Bizottság

Elnök:

Dr. Somogyi Orsolya egyetemi adjunktus
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Tagok:

Dr. Tábi Tamás egyetemi docens
Dr. Sebők Szilvia főgyógyszerész
Dr. Lengyel Miléna egyetemi adjunktus

A Szak és Továbbképzési Bizottság Ügyrendje (pdf)

6. Idegen Nyelvű Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság

Elnök:

Dr. Mándity István, egyetemi docens
(Szerves Vegytani Intézet)

Tagok:

Dr. Mazákné Dr. Kraszni Márta, egyetemi docens
Dr. Mészáros Ágnes, egyetemi docens
Dr. Dunkel Petra, egyetemi adjunktus
Dr. Mirzahosseini Arash, egyetemi adjunktus
Dr. Pálla Tamás, egyetemei adjunktus
Filipszki Gábor, gyógyszerészhallgató

Az Idegennyelvű Oktatási és Nemzetközi Bizottság ügyrendje (pdf)