A Szenátus által létrehozott Karon működő állandó bizottságok 

1. Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnök: Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
(Gyógyszerészi Kémiai Intézet)
Tagok: Dr. Bogdán Dóra egyetemi tanársegéd
  Dr. Budai Lívia egyetemi adjunktus
  Dr. Tóthfalusi László egyetemi docens
  Bancsó Bettina  gyógyszerészhallgató
  Filipszki Gábor gyógyszerészhallgató
  Kecskés Bálint gyógyszerészhallgató

A Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje

2. Kreditátviteli és Oktatási Bizottság

Elnök: Dr. Tábi Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes
(Gyógyszerhatástani Intézet)
Tagok: Dr. Szökő Éva egyetemi tanár 
  Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
  Dr. Hankó Balázs egyetemi docens
  Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
  Mihóky Anna gyógyszerészhallgató
  Filipszki Gábor gyógyszerészhallgató

A Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

3. Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnök:

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Tagok: Dr. Kállai-Szabó Nikolett egyetemi adjunktus
  Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
  Békési Marcell gyógyszerészhallgató
  Pálfi Fanni gyógyszerészhallgató

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje

A Gyógyszerésztudományi Karon működő kari állandó bizottságok

                 

 4. Tudományos és Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:

Dr. Ludányi Krisztina egyetemi docens 
(Gyógyszerészeti Intézet)

Tagok: Dr. Bagdy György egyetemi tanár
  Dr. Őrfi László egyetemi tanár
  Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár
  Dr. Alberti Ágnes egyetemi docens
  Dr. Basa Bálint PhD hallgató
  Dr. Mirzahosseini Arash egyetemi adjunktus
  Bancsó Bettina gyógyszerészhallgató
  Békési Dániel gyógyszerészhallgató

Minőségbiztosítási Bizottság ügyrendje

  5. Szak- és Továbbképzési Bizottság

Elnök:

Dr. Somogyi Orsolya egyetemi adjunktus
(Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)

Tagok: Dr. Tábi Tamás egyetemi docens
  Dr. Sebők Szilvia főgyógyszerész
  Dr. Lengyel Miléna egyetemi tanársegéd

A Szak- és Továbbképzési Bizottság ügyrendje

6. Idegen Nyelvű Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság

Elnök: Dr. Béni Szabolcs, egyetemi docens, dékánhelyettes 
(Farmakognóziai Intézet)
Tagok: Dr. Dunkel Petra egyetemi adjunktus
  Dr. Mazákné Dr. Kraszni Márta egyetemi docens
  Dr. Mándity István egyetemi docens
  Dr. Mészáros Ágnes egyetemi docens
  Dr. Pálla Tamás egyetemei tanársegéd
  Filipszki Gábor