A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye a továbbképzési ciklus lezárásáról

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának kötelező szintentartó továbbképzései

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara rendszeresen meghirdeti a kötelező szintentartó tanfolyamát mindhárom szakirány: a közforgalmú, a kórházi-klinikai és az ipari gyógyszerészet számára.

A Kar 2015-ben újította meg kötelező szintentartó továbbképzéseit, az elmúlt évek során bekövetkezett jelentős gyógyszerészi kompetencia- bővüléshez (generikus helyettesítés, hatóanyag alapú felírás, alapszintű gyógyszerészi gondozási tevékenység, beteg gyógyszerelési történet betekintés, 16 gyógyszerészi gondozási szakmai irányelvek stb.) alkalmazkodva, hogy a gyógyszerészek a gyógyszerellátásban, iparban, kutatásban nagyobb gyakorlati relevanciával rendelkező ismereteket szerezzenek.

A tanfolyamokon a gyakorlatorientált oktatási forma is előtérbe kerül. A kötelező szintentartó továbbképzések illeszkednek az országosan egységes – a gyógyszerészi kompetencia fejlesztési irányait meghatározó – keretrendszerhez is. A továbbképzések olyan területeket fednek le, amelyek a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatot segítik. E struktúrában a tantermi előadások mellett kiscsoportos, esettanulmányokon és önálló munkán alapuló oktatási napot is tartunk.  

Az elektronikus vizsga helyett az egyéni esettanulmányok kidolgozása jelenti a számonkérés sikeres teljesítését.

A kötelező szintentartó továbbképzés oktatási feladatainak ellátásában a Gyógyszerésztudományi Kar Intézetein túl részt vett a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete és a Magyar Gyógyszerészi Kamara.

A képzési napok felépítése

  1. nap: általános gyógyszerészi ismeretek felelevenítése
  2. nap: a szakirányonként megfelelő sajátosságokhoz illeszkedő képzés
  3. nap: gyakorlatorientált továbbképzés.

Regisztráció

A részvétel ellenőrzése elektronikus regisztrációval, beléptető rendszer használatával és kódolvasó készülékek segítségével történik. A 75%-os részvétel a vizsgára bocsátás alapfeltételeként került figyelembe vételre.

Bővebb információk, pontos órarendek a www.gyoftex.hu honlapon a tanfolyamok, azon belül a kötelező szinten tartó menüpontok alatt találhatók, ahol mód van a tanfolyamokra való jelentkezésre is.

Előadásanyagok

Közforgalmú

2024.02.10.

2024.03.09.

Kórházi-klinikai

2024.02.10.

2024.03.09.

2024.03.23.

Ipari

A GMP alapjai – hatályos irányelvek

A képzés célja a gyógyszereket, gyógyászati eszközöket gyártó vagy gyógyszeriparban kutatással, fejlesztéssel és közvetlen termelésirányítással, termékforgalmazással foglalkozók számára nélkülözhetetlen GMP alapismeretek átadása.
Hiszen a gyógyszerek minősége a társadalomnak átadott érték, mely a hatékony, biztonságos és minőségi gyógyszereket jelenti. A gyógyszerek olyan különleges áruk, melyekben a minőségi megfelelőség szabad szemmel nem határozható meg, valamint többségük olyan élettani hatással rendelkezik, mely nem megfelelő használat esetén súlyos következményeket okozhat. Ennek következtében, olyan szervezett munkára van szükség, amellyel biztosítható az, hogy a gyógyszer minősége megfeleljen felhasználáskor.
A Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP), tehát szerves része a minőségbiztosításnak. A GMP betartásával megvalósítható az a gyártási és ellenőrzési folyamat, mely a forgalomba hozatal szabályszerűségeit és az elérni kívánt használati értéket egyaránt biztosítja.

GMP 2023