Jelentkezés

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat, (jelentkezési határidőt, fontosabb dátumokat) az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben az Oktatási Hivatal közreműködésével teszi közzé a www.felvi.hu honlapon. A szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés határideje általában a képzés indítása szerinti naptári év február 15. napja. A felvételi jelentkezéseket a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer (www.felvi.hu honlapon keresztül) segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon kinyomtatva, aláírva postai úton beküldve vagy ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Egy felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezés nyújtható be. Amennyiben a pályázó ugyanarra a szakra magyar állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik, az egy jelentkezésnek minősül.

Általános információk a pontszámítási rendszerről, az összpontszám megállapításának módjáról

A rangsorolás alapjául szolgáló felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben állapítják meg. Az összpontszámot a középiskolai osztályzatok alapján kapott tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi vizsgán elért eredmények alapján számított pontok (max. 200 pont) összeadásával, valamint a többletpontok (max. 100 pont) hozzáadásával, vagy az érettségi pontok kétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával állapítják meg, minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb változat alapján. Az orvos- és egészségtudományi képzési területen felvételi követelmény az emelt szintű biológia és választható emelt szintű kémia vagy fizika érettségi vizsga. A hatályos jogszabály alapján az emelt szinten teljesített legalább 45 %-os eredményű vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont jár a jelentkezőknek. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerésztudományi képzésre mindkét vizsgatárgyból a jelentkezés kötelező feltétele az emelt szintű érettségi vizsga letétele, ez kimeríti a maximálisan adható 100 többletpontot, így más jogcímen már nem adható többletpont.

Másoddiplomás képzésre jelentkezőkre vonatkozó külön információk

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben osztatlan képzésben orvos, fogorvos, vagy mesterfokozattal járó képzésben vegyész, vegyészmérnök, biológus, fizikus, közgazdász, kémia vagy biológia szakos tanári diplomát szereztek – az általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

1. Az ötfokozatú értékelés szerint minősített oklevelek esetében

a, elégséges                310 pont

b, közepes                  340 pont

c, jó                              360 pont

d, jeles                        400 pont

 

2. A háromfokozatú értékelés szerint minősített oklevelek esetében

a, rite                              350 pont

b, cum laude                 390 pont

c, summa cum laude  400 pont

Ponthatárok és felvételi eredmények

A ponthatárok és a felvételi eredmények kihirdetése minden év július második felében várható.  A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.

Nem nyerhet felvételt az a jelentkező, akinek összpontszáma nem éri el a megpályázott szakra megállapított felvételi ponthatárt, vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges végzettséggel.

A felvételi eljárásra és a továbbtanulás feltételeire vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló, többször módosított 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

Tájékoztatók a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Oktatási Hivatal a tájékozódás megkönnyítése érdekében részletes tájékoztató anyagokat készített a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban, melyek ide kattintva elérhetők.