RS27370_20120109-IMG_5500-scrA színvonalas oktatómunka mellett Karunkon komoly kutatások zajlanak a gyógyszerésztudomány szinte minden ágában. Ezt a nagy feladatot a Gyógyszerésztudományi Kar hat intézete – saját szakterületének megfelelően – látja el szorosan együttműködve hazai gyógyszercégekkel, akadémiai kutatócsoportokkal és más hazai vagy külföldi egyetemek kutatócsoportjaival.

A kar kutatási portfóliója átfogja a potenciális gyógyszermolekulák tervezését, szintézisét, izolálását, szerkezetazonosítását és szerkezetvizsgálatát. Továbbá jelentősek az in vitro és in vivo farmakológiai módszerek, farmakokinetikai és metabolizmus, valamint gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, továbbá a gyógyszerforma tervezés és formulálás, új terápiás alkalmazások kidolgozására irányuló kutatások, valamint a gyógyszeres terápiák eredményességét mérő és javító módszertani vizsgálatok.

A kar jelentős tapasztalattal rendelkezik a természetes és szintetikus eredetű hatóanyagok keresése és fejlesztése, biomolekulákkal való kölcsönhatásaik jellemzése, innovatív technológiájú, személyre szabott gyógyításban hasznosítandó gyógyszerek kifejlesztése és humán eredetű molekuláris információk noninvazív kinyerése területén. Az itt folyó kutatások nemzetközi megítélése alapján a kar vonzó környezetet nyújt a versenyképességét fokozó, kooperációs kapcsolatokat is jelentő kiváló hazai és külföldi konzorciumi szerveződésekben.

A baloldali menüben az intézet nevére kattintva kutatómunkájuk rövid bemutatása olvasható.