Államilag támogatott képzés

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara  felvételt   hirdet  államilag támogatott  szakgyógyszerész-képzésre

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara által meghirdetett államilag támogatott szakképzési tanulmányok Egészségügyi Szolgálati Jogviszony keretében a Kar valamelyik intézetében végezhetők.

Az álláshelyre az érdeklődők motivációs levél, illetve önéletrajz benyújtásával a szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu e-mail címen jelentkezhetnek.

A Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakképesítésre 2024. 05. 31-ig, az oktatói utánpótlás keretszámaira 2024. 10. 31-ig lehet jelentkezni. Mivel a képzések szeptembertől indulnak, így az oktatási utánpótlás keretszámaira történő jelentkezés esetében is célszerű a dokumentumokat 2024. 05. 31-ig beadni.

Kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidensi álláshelyek keretszáma: 7 fő

Oktatói utánpótlás biztosítása érdekében szakgyógyszerész rezidensi álláshelyek keretszáma: 4 fő

A jelentkező által megjelölhető alapszakképesítések:
1.   Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterület

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

2.   Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

3.   Ipari szakgyógyszerészet

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek
3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

Költségtérítéses képzés

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara  felvételt   hirdet  költségtérítéses  szakgyógyszerész-képzésre

A szakképzés időtartama teljes munkaidőben végzett szakgyakorlat esetén 36 hónap, amely 12 hónap időtartamú törzsképzési és 24 hónap időtartamú speciális képzési programot foglal magában. A képzésre gyógyszerészi diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A 36 hónapos képzés gyakorlati részét 2024. szeptember 1-jétől 2027. augusztus 31-éig, mind a három évben a választott szakképesítésre akkreditált (szakképző hellyé minősített) képzőhelyen, teljes munkaidőben kell teljesíteni.

Az akkreditált intézmények listája a GYOFTEX portál (www.gyoftex.hu) gyógyszerész menüpontjában, akkreditált gyógyszertárak alpontjában érhető el.

A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • Gyógyszerészi diploma fénymásolata,
  • Személyi igazolvány másolata,
  • Működési nyilvántartást, valamint a kamarai tagságot igazoló kártyák másolatai,
  • Önéletrajz.

A jelentkezési lapokat eredeti példányban, postai úton kell továbbítani.

A postára adás határideje: 2024.08.05.

Postai cím:
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Csoport
1092 Budapest Hőgyes E. u. 7-9
T: +36/1-266-8411
e-mail: gytk.szakkepzes@semmelweis.hu

A költségtérítés díja: 25.000,-Ft/hó, melynek befizetése havi vagy féléves díjfizetéssel, az Egyetem által kiállított számla alapján teljesíthető. (A kiszámlázott időszak 10 hónap/év.)
A felvételről szóló értesítés 2024. 08. 31-éig kerül kiküldésre.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 64/2011. (XI:29.) NEFMI rendelet 12. § (3) bekezdése szerint, a folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés a működési nyilvántartás megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

A jelentkező által megjelölhető alapszakképesítések:
1.   Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterület

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

2.   Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

3.   Ipari szakgyógyszerészet

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek
3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés
3.3. Gyógyszerengedélyezés
3.4. Farmakovigilancia
3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia