AESCULAP a Gyógyszerésztudományért és Oktatásért Alapítványt, a Fővárosi Bíróság az 1997. évi CLVI. törvény 22.§ alapján közhasznú társasággá nyilvánította.

AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 1085. BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 26.

Az alapítók az Alapítvány javára átadott vagyoni erejükkel hozzájárulnak a Gyógyszerésztudományi Kar működésének fenntartásához, a kari intézetek, valamint a gyógyszerészképzés fejlesztéséhez és feltételeinek javításához.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATJA A SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR:

  • fenntartását,
  • elősegíti a Kar oktatóinak tudományos rendezvényeken való részvételét, kiküldetését a költségek részbeni átvállalásával,
  • támogatja a Kar hallgatóinak nemzetközi és hazai rendezvényeken való részvételét,
  • elősegíti sikeres működésüket a jövőjüket megalapozó nemzetközi kapcsolatok építésében,
  • oktatási és tudományos feladatok, kutatási tervek költséghányadainak átvállalása,
  • pályázatok kiírása és lebonyolítása, a sikeres pályázok és műveik díjazása a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat különböző területein,
  • kapcsolatteremtés más magyar és külföldi társalapítvánnyal, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, amelyek hasonló célok megvalósítását tűzték ki célul.

A közhasznú tevékenységről szóló jelentésbe, és az Alapítvány előző évi mérlegébe Dr. Mátyus Péter egyetemi tanárnál, az Alapítvány Kuratóriumának Elnökénél lehet betekinteni. Cím: 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7.

Pályázati felhívások →