Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a Karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete. A Kari Tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete, amely a Szenátus döntésének figyelembe vételével határozza meg a Kar képzési és kutatási feladatait. A Kari Tanács tagjainak megbízatása három évre szól. A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes.

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak névsora:

Dr. Antal István egyetemi tanár, igazgató, dékán
Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, igazgató, Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens, igazgató, dékánhelyettes
Farmakognózia Intézet

Dr. Tábi Tamás egyetemi docens, igazgató,  dékánhelyettes, Kreditátviteli Bizottság elnöke
Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Horváth Péter egyetemi docens, igazgató
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Mándity István egyetemi docens, igazgató
Szerves Vegytani Intézet

Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, igazgató, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Szökő Éva egyetemi tanár, a Doktori Tanács képviselője, a Programakkreditációs Bizottság elnöke, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Tóthfalusi László egyetemi docens, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Sebők Szilvia mb. főgyógyszerész
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens, a Tanulmányi és Vizsgabizottság elnöke

Dr. Deme Ruth egyetemi tanársegéd, Szerves Vegytani Intézet

Dr. Kellermayer Miklós  egyetemi tanár, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Hajdú Mária SÉSZ képviseletében

Dr. Barna Ádám Doktorandusz Önkormányzat

Dr. Basa Bálint PhD hallgató a Kari Ifjúsági Tanács elnöke, OMHV elnöke

Békési Dániel IV. éves gyógyszerészhallgató

Filipszki Gábor III. éves gyógyszerészhallgató

Mándoki András IV. éves gyógyszerészhallgató

Mihóky Anna Blanka II. éves gyógyszerészhallgató

Pálfi Fanni Klaudia I. éves gyógyszerészhallgató

Tóth Csillag Virág  IV .éves gyógyszerészhallgató

 

 


Kari Tanács ülésre Állandó meghívottak

(tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül)

Dr. Merkely Béla egyetemi tanár, rektor

Dr. Pavlik Lívia kancellár

Baumgartnerné Holló Irén  főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Mészáros István műszaki főigazgató

Falatovics Tünde ellenőrzési igazgató

Dr. Bagdy György egyetemi tanár, a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Somogyi Orsolya egyetemi adjunktus a Szak- és Továbbképzési Bizottság elnöke

Dr. Kocsis Erika dékáni hivatalvezető

Gábriel Edina kari gazdasági vezető

Dr. Őrfi László egyetemi docens, a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke,
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Kiss Levente igazgató Oktatásfejlesztési, -módszertani és- szervezési Központ

Szepesi Dóra főigazgató Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság

Czinderi Gábor főigazgató Informatikai Főigazgatóság

Kovácsné Dr. Balogh Judit egyetemi adjunktus, a Közalkalmazotti Tanács delegáltja