A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a Karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete. A Kari Tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete, amely a Szenátus döntésének figyelembe vételével határozza meg a Kar képzési és kutatási feladatait. A Kari Tanács tagjainak megbízatása három évre szól. A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes.

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak névsora:

Dr. Antal István egyetemi tanár, igazgató, dékán
Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, igazgató, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens, igazgató, dékánhelyettes
Farmakognózia Intézet

Dr. Tábi Tamás egyetemi docens, igazgató,  dékánhelyettes, Szak és Továbbképzési Bizottság elnöke
Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Horváth Péter egyetemi docens, igazgató
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Mándity István egyetemi docens, igazgató
Szerves Vegytani Intézet

Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, igazgató, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Szökő Éva egyetemi tanár, a Doktori Tanács képviselője, a Programakkreditációs Bizottság elnöke, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Sebők Szilvia mb. főgyógyszerész
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Kellermayer Miklós  egyetemi tanár, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Hajdú Mária SÉSZ képviseletében

Dr. Jakab Géza PhD hallgató Doktorandusz Önkormányzat

Békési Dániel II. éves gyógyszerészhallgató

Nyariki Noel Oneil III. éves gyógyszerészhallgató

Filipszki Gábor I. éves gyógyszerészhallgató

 

 


Kari Tanács ülésre Állandó meghívottak

(tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül)

Dr. Merkely Béla egyetemi tanár, rektor

Baumgartnerné Holló Irén kancellár általános helyettese, főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Mészáros István műszaki főigazgató

Falatovics Tünde ellenőrzési igazgató

Dr. Bagdy György egyetemi tanár, a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens, a Tanulmányi és Vizsgabizottság elnöke

Dr. Kocsis Erika dékáni hivatalvezető

Gábriel Edina kari gazdasági vezető

Dr. Őrfi László egyetemi docens, a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke,
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Kovácsné Dr. Balogh Judit egyetemi adjunktus, a Közalkalmazotti Tanács delegáltja

Saba Jalali III. éves gyógyszerészhallgató