Gyógyszerésztudományi Kar,
dékánhelyettes                                                       

Végzettség:                                                                                           

2001 okleveles gyógyszerész, Semmelweis Egyetem (86/2001)
2015 gyógyszerhatástan szakgyógyszerész, Nemzeti Vizsgabizottság (65/2015)

Tudományos minősítés:
2006 PhD, Semmelweis Egyetem (1015/2006)

Munkahely:

 • 2001-től Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet
 • 2001-2004 PhD hallgató
 • 2004-2006 egyetemi gyakornok
 • 2006-2010 egyetemi tanársegéd
 • 2010-2018 egyetemi adjunktus
 • 2018-tól egyetemi docens
 • 2020-tól a Gyógyszerhatástani Intézet igazgatója
 • 2020-tól a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettes

Oktatói tevékenység:
Graduális képzés (magyar és angol nyelven):

 • 2004-től gyakorlatvezetés – gyógyszerhatástan és toxikológia
 • 2005-től tantermi előadások és gyakorlatvezetés – gyógyszeres terápia
 • 2005-től szakdolgozatok konzulense
 • 2017-től felvételi vizsgáztatás az Angol programba
 • 2020-tól gyógyszerhatástan és toxikológia tárgyfelelős

Posztgraduális képzés:

 • 2006-tól: rendszeres előadások a Semmelweis Egyetem kötelező szintentartó továbbképzésén rendszeres részvétel szabadon választható továbbképzéseben – előadás, e-learning és továbbképző közlemények formájában                   
 • 2007-től: szakgyógyszerész-képzés – előadások, konzulens, szakvizsgáztatás
 • 2013-tól: PhD témavezető
   hallgatók:     

Dr. Ulakcsai Zsófia Éva                          2013-tól, fokozatszerzés 2020-ban
Dr. Bagaméry Fruzsina                          2015-től
Dr. Varga Kamilla                                    2020-tól

Tudományos érdeklődés:
A kapilláris elektroforézis technika alkalmazása biológiai minták elemzésére.
Az SSAO enzim szerepe krónikus betegségekben.
A D-aminosavak szerepe a központi idegrendszerben.
A resveratrol citoprotektív hatásának mechanizmusa.
Az inzulin jelátvitel szerepe neurodegeneratív és neuroprotektív folyamatokban.

Publikációs tevékenység (MTMT: 10012548 Orvostudományi táblázat alapján, 2020. november):
Nemzetközi közlemények száma:  44
Kumulatív impakt faktor:                112
Hivatkozások:                                     Független: 557                Összes: 658
Hirsch index:                                      16

Szerkesztőbizottsági tagság:
Acta Pharmaceutica Hungarica – helyettes szerkesztő

Egyetemi tisztség:

 • 2010-től a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának tagja
 • 2020-tól a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottságának elnöke
 • 2020-tól a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese
 • 2020-tól a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kreditátviteli Bizottságának elnöke

Közéleti tisztség:

 • Tagságok: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
 • Magyar Kisérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
 • Magyar Elválasztástudományi Tarsaság
 • RECOOP HST Association
 • 2011-2016 a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • 2016-tól a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökségi tagja (gazdasági titkár)
 • 2016-tól a Magyar Gyógyszerész Kamara Oktatói Állandó Bizottságának tagja
 • 2017-től a RECOOP HST Association felügyelő bizottsági tagja
 • 2018-tól a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság felügyelő bizottsági tagja

Kitüntetés:

 • 2004 Ifjabb Dr. Farkas Zsolt emlékpályázat II. díj
 • 2004, 2006 Dr. Mozsonyi Sándor alapítvány pályázat I. díj (PhD hallgató kategória)
 • 2007 Anoli-díj
 • 2008 Az egészségügyi miniszter elismerő oklevele, mint a Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet kollektívájának tagja
 • 2011 AESCULAP Alapítvány Kiváló Kutatói Díj
 • 2015 A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója
 • 2016 A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Merit Díja
 • 2020 A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője