A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelkedő oktatási, kutatási és tudományos tevékenysége révén széleskörű elismertségnek örvend a gyógyszerésztudomány területén Magyarországon és külföldön egyaránt. A kar intézeteiben jelentős kutatások zajlanak, az itt végző hallgatók pedig a legfelkészültebb és a legkeresettebb szakemberek.

Ma a Semmelweis Egyetem a világon az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, melyben két idegen nyelven is folyik gyógyszerészképzés. A magyar, angol és német évfolyamokon diplomát szerző hallgatók olyan tudásra tesznek szert, ami alkalmassá teszi őket hivatásuk gyakorlására az Európai Unió országaiban, sőt annak határain túl is. A GYTK-n végzett hallgatók előtt számos lehetőség áll: keresett szakemberek a gyógyszertárakban, az iparban, tudományos kutatásban, hatóságoknál, kereskedelemben, a „gyógyszerészi gondozás” terén végzett munkára, ahol jelentős részben vegyész, biológus, vegyészmérnök, orvos, közgazdász és további más végzettségű szakemberek között kell helytállniuk. Emellett a képzés a lehető legnagyobb mértékben felkészíti őket a távolabbi jövő gyógyszerészetének új feladataira.

A tudományosan minősített oktatók hányada a Gyógyszerésztudományi Karon az egyébként igen magasan kvalifikált Semmelweis Egyetemen belül is a legmagasabb: ez garantálja az oktatás kiemelkedően magas színvonalát.

RS21533_KA-20140819-IMG_7941-infuzios-labor-scrA Gyógyszerésztudományi Karon komoly kutatások zajlanak a gyógyszerésztudomány szinte minden ágában. Ezt a feladatot a kar hat intézete – saját szakterületének megfelelően – látja el szorosan együttműködve hazai gyógyszercégekkel, akadémiai kutatócsoportokkal és más hazai vagy külföldi egyetemek kutatócsoportjaival. A kar kutatási portfóliója átfogja a potenciális gyógyszermolekulák tervezését, szintézisét, izolálását, szerkezetazonosítását és szerkezetvizsgálatát. Továbbá jelentősek az in vitro és in vivo farmakológiai módszerek, farmakokinetikai és metabolizmus, valamint gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, továbbá a gyógyszerforma tervezés és formulálás, új terápiás alkalmazások kidolgozására irányuló kutatások, valamint a gyógyszeres terápiák eredményességét mérő és javító módszertani vizsgálatok. A kar jelentős tapasztalattal rendelkezik a természetes és szintetikus eredetű hatóanyagok keresése és fejlesztése, biomolekulákkal való kölcsönhatásaik jellemzése, innovatív technológiájú, személyre szabott gyógyításban hasznosítandó gyógyszerek kifejlesztése és humán eredetű molekuláris információk noninvazív kinyerése területén.

Az itt folyó kutatások nemzetközi megítélése alapján a kar vonzó környezetet nyújt a versenyképességét fokozó, kooperációs kapcsolatokat is jelentő kiváló hazai és külföldi konzorciumi szerveződésekben.

A Semmelweis Egyetemen folyó gyógyszerészképzés több évszázados múltra tekint vissza.