Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Újonnan felvett hallgatók számára összegyűjtött információk:


BEIRATKOZÁS

Intézményi azonosító: FI 62576                                                    Ikt. szám: 52072-9/GYGTO/2021

 

   T Á J É K O Z T A T Ó

a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról

1./        Beiratkozás

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2021/2022. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.
Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félév halasztást kaphat. Az erre vonatkozó igényt a kari Tanulmányi és Vizsgabizottságának kell bejelenteni, az ehhez szükséges adatlap innen letölthető. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.
Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2021. szeptember 3-ig a beiratkozás lehetőségével nem él, illetve halasztás iránti kérelmet sem terjeszt elő, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.
A beiratkozásra 2021. augusztus 31-én (kedd)  8:30 órakor a FOK Oktatási Centrum (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.) Árkövy József tantermében kerül sor. A beiratkozáson – a terem korlátozott kapacitása miatt – kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával:

–     1 db, más célra még nem használt,  5×6 cm méretű fényképét a törzslaphoz (A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét és születési dátumát!),
–     1 db kézzel írott önéletrajzot, (nem szakmai önéletrajz; bemutatkozó jellegű, érdeklődési kör, hobby stb.)
–     személyazonossági igazolványát, lakcímkártyát, adókártyát és TAJ kártyát,
–  a rendelkezésre álló adatokkal olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött iratkozási lapot (A nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!).
–   A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára való utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni.  A folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni!

2./        Alkalmassági vizsgálat:
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatót, valamint a szükséges dokumentumokat itt érheti el. Kérjük figyelmesen olvassa el a tudnivalókat, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni! Felhívom figyelmét, hogy az alkalmassági vizsgálatra a Neptun rendszer „IDŐPONT FOGLALÓ” modulján keresztül kell jelentkezni. A jelentkezést segítő oktató videó megtekinthető itt.

3./        Tanévnyitó ünnepély (fogadalomtétel) tervezett időpontja és helye:
2021. szeptember 1. (szerda) 10:00 óra, Művészetek Palotája (MÜPA 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.), valamint a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszterme (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) A Tanévnyitó Ünnepségen a részvétel kötelező, az ünnepély keretében a felvételt nyert hallgatók fogadalmat tesznek, mely fogadalom a kurrikulum részét képezi. Felhívom figyelmét, hogy az ünnepségen való részvétel regisztrációhoz kötött, az ünnepség meghívóját és a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat itt találja.     

4./        A Semmelweis Egyetemen az oktatás kredit rendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz a kar honlapján elérhető innen.
A hallgatói felület 2021. augusztus 27-én 8:00 órakor nyílik meg, a regisztráció és a tantárgyak felvétele csak ettől az időponttól lehetséges. A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám.; TAJ, adószám) valamint számlaszámát szíveskedjék rögzíteni! 

5./    A NEPTUN rendszerbe történő bejelentkezés után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, a kari honlapon itt elérhető tájékoztató szerint.
6./        A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) az alábbi elérhetőségen tájékozódhat.
7./         A Semmelweis Ajándékboltban kedvezményes vásárlásra jogosító kupon itt tölthető le.
8./        A tanulmányai megkezdésével kapcsolatban egyéb információkat a beiratkozás alkalmával kap.
9./         Az órarend szerinti oktatás kezdete: 2021. szeptember 6. (hétfő)

            A Gyógyszerésztudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2021. július 29.

 

 

dr. Kocsis Erika s.k.
       hivatalvezető

 

 


Tanévnyitó

A tanévnyitó meghívója innen tölthető le.


NEPTUN

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – tájékoztató

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – letölthető tájékoztató (pdf)

Hallgatói Összefoglaló

A Semmelweis Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására a NEPTUN tanulmányi rendszert alkalmazzák. A rendszer felhasználói – a tanulmányi osztályok ügyintézői, a tanszékek adminisztrátorai, az oktatók és a hallgatók – különböző jogosultsággal érhetik el a rendszerben tárolt információkat.

A rendszer az intézmény hallgatói számára a következő lehetőséget biztosítja:

 • Ellenőrizhetik a saját adataikat és a tanulmányukra vonatkozó információkat,
 • Felvehetik a tantárgyaikat,
 • Jelentkezhetnek vizsgákra,
 • Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket,
 • Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjaikat,
 • Tájékozódhatnak fizetési kötelezettségükről,
 • Intézhetik pénzügyeiket,
 • Igényelhetik diákigazolványukat,
 • Jelentkezhetnek kollégiumba,
 • Megtekinthetik összeállított órarendjüket,
 • A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak a Dékáni Hivatal ügyintézőitől, az intézetek adminisztrátoraitól, és oktatóiktól.

A NEPTUN rendszerhez belépési kóddal (azonosítóval) és jelszóval lehet hozzáférni, melyet az évfolyam ügyintéző juttat el a hallgatóhoz. (Legelső belépéskor a jelszó a „Ne” szócska és a születési dátum nyolc karaktere, pontok nélkül (NeÉÉÉÉHHNN).) Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése végett nagyon fontos, hogy időnként mindenki változtassa meg a belépési jelszavát. Ajánlatos a rendszerbe történő első belépéskor azonnal módosítani a jelszót. A jelszó hosszúsága min. 6 karakter legyen, mely betűből, számból vagy ennek keverékéből állhat.

A NEPTUN rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben (a Diákcentrumban /NET/ és a Központi Könyvtárban /Mikszáth tér 5./) elhelyezett vagy bármely Internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, böngészővel (Támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer 10.0+; Mozilla Firefox, Google Chrome) a hivatalos egyetemi Neptun Portálról

Tovább a NEPTUNhoz

A tartalom feltöltés alatt


Fogadalom


 

 

 

 

 

Iratkozási

lap

Diák-
igazolvány

EÜ alkalmassági
vizsgálat

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a NEPTUN rendszer “IDŐPONT FOGLALÓ” modulján keresztül kell jelentkezni. Az oktató videót itt találja meg.

 

Kollégiumi
jelentkezés

Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre a 2021/22. tanévre

Kollégiumi pályázati felhívás-  Tájékoztató – Pdf.

 

Gólyahír,
gólyatábor

Hallgatóktól hallgatóknak. Az egyetemi élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és  leghasznosabb információkat tartalmazza az Instruktor Öntevékeny Csoport kiadványa.

A gólyatábori meghívó letölthető innen.

A 2021. évi gólyahír az alábbi oldalon tekinthető meg.

Adatvédelmi tájékoztató a Semmelweis Egyetem Instruktor Öntevékeny Csoport által
szervezett 2021. évi Egyetemi Gólyatábor résztvevői adatainak kezelésével
kapcsolatos tájékoztató  érhető el innen .

 

 

Állami
ösztöndíj

A beiratkozáskor – a beiratkozási lap aláírásával – a leendő hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit,  erről az Oktatási Hivatal honlapján olvashat tájékoztatót.

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formákról (pdf)

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről (pdf)

Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok (pdf)

A folyamatábra letölthető innen.

 

SE shop
kedvezmény

A Semmelweis Egyetem ajándékboltjának kedvezményes vásárlásra jogosító kuponja felvételt nyert hallgatók részére: