Gyógyszertári gyakorlat I-II.(kötelező tárgy)

Nyári szakmai gyakorlat (szabadon választható tárgy)

 

Gyógyszertári szakmai gyakorlatok teljesítése

A gyógyszertári szakmai gyakorlatok (Gyógyszertári gyakorlat I-II. ; nyári szakmai gyakorlat II-III. évfolyam, záróvizsga előtti szakmai gyakorlat)  akkreditált gyógyszertárban vagy a felsőoktatási intézmény által minősített közforgalmú gyógyszertárban teljesíthető. A szakmai gyakorlóhelyeket az alábbi elérhetőségeken tekintheti meg:

  1. Az országos Kórházi Főigazgatóság által akkreditált szakképző helyek az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján tekinthetők meg (Szakképzés > Szakképzés Támogatási Főosztály [rezidens] > Szakképzőhelyi akkreditáció > Akkreditált szakképző helyek)

 

  1. Az országosan akkreditált gyógyszertárak, szakképző helyek a GYOFTEX honlapján találhatóak meg (Gyógyszerész > Akkreditált gyógyszertárak):

 

  1. A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa a 9/2022-2023. (XII. 07.) GYTK-KT számú határozatával fogadta el a „Közforgalmú gyógyszertárak szakmai gyakorlóhellyé minősítése a felsőoktatási intézmény által” Kari eljárásrendet. A szakmai gyakorlóhely felsőoktatási intézmény általi minősítése az alábbi nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető. A kitöltött adatlapot a Dékáni Hivatalba (SE-GYTK Dékáni Hivatal, 1085 Budapest, Üllői út 26. Fsz. 16.) kell beküldeni vagy benyújtani.  A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara általi minősítéssel rendelkező gyakorlati oktató gyógyszertárak listája itt található.