DR. MOZSONYI SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

A Gyógyszerésztudományi Kar első dékánjának, professzor Dr. Mozsonyi Sándornak (életrajzi adatai innen letölthető) emlékére alapítvány létesült. Az alapítvány kamataiból a Semmelweis Egyetem kiemelkedően tanuló gyógyszerész-hallgatói, PhD-ösztöndíjasai a gyógyszerészeti tudomány művelésében és a hallgatók oktatásában jó eredményeket felmutató
egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli oktatásban részt vevő oktató gyógyszerészek, valamint fiatalon doktorált szakemberek jutalmazhatók. Tovább…


MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertechnológiai kutatás, az ezekhez kapcsolódó tudományterületek fejlődésének, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, továbbá a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság szakmai tevékenységének támogatása. Tovább…


AESCULAP ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés előmozdítása, támogatása. Az alapítók az Alapítvány javára átadott vagyoni erejükkel hozzájárulnak a Gyógyszerésztudományi Kar működésének fenntartásához, a kari intézetek, valamint a gyógyszerészképzés fejlesztéséhez és feltételeinek javításához. Tovább…