HALLGATÓI KÉRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

*(A tanszéki javaslat alapján kitöltendő tantárgybefogadási nyomtatvány a fenti két kérelem melléklete, amely kizárólag a Dékáni Hivatalban igényelhető.)

JELENTKEZÉS A SZAKMAI GYAKORLATOKAT MEGELŐZŐ KÖTELEZŐ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA (Határidő: szeptember 30.)

 

DIPLOMAMUNKÁVAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

KÉRELMEK

Diplomamunka témaválasztás módosítása

Diplomamunka témaválasztásmódosítása intézeten belül
Diplomamunka témaválasztás módosítása új intézetnél

Diplomamunka készítés alóli mentesség
 
Diplomamunka készítés alóli mentesség rektori pályamunka alapján
Diplomamunka készítés  alóli mentesség tudományos cikk alapján
 
 

ZÁRÓVIZSGA ELŐTTI GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK ÉS NYOMTATVÁNYOK

1. Két hónapos záróvizsga előtti (nyári) gyakorlat

 

2. Négy hónapos záróvizsga előtti (tavaszi) gyakorlat

 

NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

 

NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

  • TEMATIKA II. évfolyamos gyógyszerészhallgatók gyógyszertári nyári gyakorlatához
  • TEMATIKA II. évfolyamos gyógyszerészhallgatók gyógyszergyári nyári gyakorlatához
  • TEMATIKA III. évfolyamos gyógyszerészhallgatók gyógyszertári nyári gyakorlatához
  • TEMATIKA III. évfolyamos gyógyszerészhallgatók gyógyszergyári nyári gyakorlatához
  • TEMATIKA II-III. évfolyamos gyógyszerészhallgatók kórházi/intézeti nyári gyakorlatához