HALLGATÓI KÉRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

*(A tanszéki javaslat alapján kitöltendő tantárgybefogadási nyomtatvány a fenti két kérelem melléklete, amely kizárólag a Dékáni Hivatalban igényelhető.)

Önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak:

 

DIPLOMAMUNKÁVAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

KÉRELMEK

Diplomamunka témaválasztás módosítása

Diplomamunka témaválasztás módosítása intézeten belül
Diplomamunka témaválasztás módosítása új intézetnél

Diplomamunka készítés alóli mentesség
 
Diplomamunka készítés alóli mentesség rektori pályamunka alapján
Diplomamunka készítés alóli mentesség tudományos cikk alapján