HALLGATÓI KÉRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

*(A tanszéki javaslat alapján kitöltendő tantárgybefogadási nyomtatvány a fenti két kérelem melléklete, amely kizárólag a Dékáni Hivatalban igényelhető.)

Önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak:

 

DIPLOMAMUNKÁVAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

KÉRELMEK

Diplomamunka témaválasztás módosítása

Diplomamunka témaválasztás módosítása intézeten belül
Diplomamunka témaválasztás módosítása új intézetnél

Diplomamunka készítés alóli mentesség
 
Diplomamunka készítés alóli mentesség rektori pályamunka alapján
Diplomamunka készítés alóli mentesség tudományos cikk alapján
 
 

ZÁRÓVIZSGA ELŐTTI GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK ÉS NYOMTATVÁNYOK

1. Két hónapos záróvizsga előtti (nyári) gyakorlat

 

2. Négy hónapos záróvizsga előtti (tavaszi) gyakorlat

  • TEMATIKA záróvizsga előtti kötelező kórházi/intézeti gyakorlathoz
  • TEMATIKA a záróvizsga előtti kötelező közforgalmú gyógyszertári gyakorlathoz
  • TÁMOGATÓLEVÉL Záróvizsgára készülők oktatási programjának képzési alkalmai (gyógyszertáraknak) 
  • TÁJÉKOZTATÓLEVÉL Záróvizsgára készülők oktatási programjának képzési alkalmai (hallgatóknak) 
  • MINŐSÍTÉSI LAP a záróvizsga előtti kötelező gyakorlatról
  • JELENLÉTI ÍV  
  • EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyógyszerészhallgatók szakmai gyakorlati képzésének szervezése és lebonyolítása tárgyában
  • BESZÁMOLÓ a záróvizsga előtti kötelező közforgalmú gyógyszertári gyakorlatról
  • BESZÁMOLÓ a záróvizsga előtti kötelező kórházi/intézeti gyógyszertári gyakorlatról