Gyógyszerésztudományi Kar,
dékánhelyettes

Egyetemi végzettség és tudományos fokozat
1991 vegyész üzemmérnök diploma, Veszprémi Egyetem
1993 okleveles vegyészmérnök diploma (MSc), Veszprémi Egyetem
2000 PhD fokozat, ELTE TTK Kémia Doktori Iskola

 


Munkahelyek, beosztások
1993–1999 MTA Kémiai Kutatóközpont, Tömegspektrometriai Osztály, tudományos segédmunkatárs
2000–2004 MTA Kémiai Kutatóközpont, Tömegspektrometriai Osztály,
tudományos munkatárs
2005  MTA Kémiai Kutatóközpont, Tömegspektrometriai Osztály,
tudományos főmunkatárs
2005–  Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet,
Kémiai Ellenőrző és Bioanalitikai Laboratórium, laboratóriumvezető
2005–2009 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet,
tudományos főmunkatárs
2009– Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet, egyetemi docens
2018– Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet, intézetigazgató-helyettes
2023– Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, dékánhelyettes
Oktatási tevékenység

Semmelweis Egyetem

Graduális képzés (magyar, angol)      

 • Előadó, tantárgyfelelős, tanulmányi felelős: Biotechnológia; Biológiai gyógyszerek; Kolloidika
 • Tanulmányi felelős, tantárgyfelelős helyettes: Fizikai kémia gyógyszerészeknek
 • Vezető oktató: A Gyógyszertechnológia III., IV. Kémiai ellenőrző vizsgálatai laboratóriumi gyakorlatok
 • Előadó: Gyógyszertechnológia III; Klinikai farmakokinetika és biofarmácia; Bioanalitikai módszerek a farmakokinetikában

Posztgraduális képzés

 • Tárgy meghirdető: Fehérjék analitikai vizsgálati módszerei (PhD képzés)
 • Előadó: Szakgyógyszerész-képzés, ipari szakirány, törzsképzés; SE-BME QP képzés; Richter Gedeon Nyrt. továbbképzés

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

 • Előadó, 2020-tól vezető oktató: Bioanalitika és metabolitvizsgálat kötelező tárgy (MSc képzés)

Egyéb

 • Témavezető (magyar, angol): PhD, TDK, szakdolgozat
 • Tudományos/szakmai továbbképző iskolák, tudományos napok szervezése: Tömegspektrometria, Korszerű bioanalitikai módszerek a fehérjekutatásban, Biológiai gyógyszerek előállítása, jellemzése, Tömegspektrometria az alapkutatástól az iparig; MKE Tömegspektrometriai Társaság
Tudományos tevékenység
 • (Gliko)proteinek, oligoszacharidok, oligonukleotidok, szintetikus szerves vegyületek, gyógyszermetabolitok szerkezet vizsgálata és kvantitatív meghatározása kromatográfiás és tömegspektrometriás módszerekkel
 • Biomarker kutatás – Glikoproteinek anomális szerkezetű molekulavariánsainak szerkezeti jellemzése MS proteomikai alapú technikákkal
 • Enzimhatóanyag-tartalmú készítmények formulálása során ill. környezeti tényezők hatására bekövetkező szerkezet-hatás változásainak vizsgálata
 • Gyakorlati tapasztalat farmakokinetikai kutatásokhoz és gyógyszertechnológiai fejlesztésekhez kapcsolódó analitikai vizsgálatokban: metabolitok szerkezet és kvantitatív meghatározása, stabilitás vizsgálat, szennyezés és bomlástermék profil meghatározás, módszer validálás
Ösztöndíjak, tanulmányutak
1995 Warwick-i Egyetem, Nagy-Britannia
1999  FOM AMOLF, Amszterdam, Hollandia
2006–2008 Bolyai János Kutatási ösztöndíj
2019  Palermói Egyetem (Progetto CoRI 2018)
2022      Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kar
(Erasmus+ oktatói mobilitás program)
Tudománymetriai adatok (2023. május)
Összes közlemény:  143
Független idézetek száma:  1471
Hirsch index: 28
MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10014788
Egyetemi bizottsági tagságok és tisztségek:
2009–  Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Tudományos Bizottság, tag
2016–2019 Semmelweis Egyetem, Tudományos Tanács, tag
2021-2022   Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Kari Tanács, tag
2023–    Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar,Tudományos és Minőségbiztosítási Bizottság, elnök                 
Tudományos és szakmai társasági szervezeti, bizottsági tagságok és tisztségek:
1998– Magyar Elválasztástudományi Társaság, tag
2005–  Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógyszeripari Szervezet, tag
2007–2022  Magyar Kémikusok Egyesülete, Tömegspektrometriai Társaság, titkár
2012–   MTA Köztestületi tag
2014–   Magyar Tudományos Akadémia, Analitikai és Környezetkémiai Tudományos Bizottság, választott tag
2023–   Magyar Kémikusok Egyesülete, Tömegspektrometriai Társaság, elnök
Szakmai kitüntetések, díjak:
1996  legjobb poszter díj: 14th Informal Meeting on Mass Spectrometry,
Padova, Olaszország
2006  legjobb poszter díj: Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII., Budapest
2009 Bruckner Győző díj (40 év alatti kategória),
Magyar Tudományos Akadémia-Richter Gedeon Nyrt.
2013     Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj, Semmelweis Egyetem
2019    Rektori dicséret, Semmelweis Egyetem
Egyéb szakmai tevékenység:  
1995–    Informal Meeting on Mass Spectrometry konferencia,
szervezőbizottsági tag
2018–2020 Folyóirat szerkesztő bizottsági tag:
Rapid Communication in Mass Spectrometry

PhD hallgatók komplexvizsgáztatása, PhD felvételi, zsűribizottsági tag (PhD napok, TDK napok, Clauder Ottó emlékverseny)

Házas, 3 gyermek édesanyja.