A Gyógyszerészeti Intézet Középüzemi Gyógyszertechnológiai Laboratóriumában különböző új gyógyszerformák formulálásával és a középüzemi gyártástechnológiák vizsgálatával foglalkoznak. A hatóanyagoknak különböző gyógyszerformákból történő felszabadulásának vizsgálatára használják a spektrofotométerrel is egybeköthető, automata mintavételi lehetőséggel is ellátott kioldódás-vizsgáló készüléket. A körforgós tablettázógépet préselmények előállítására használják. Alkalmazzák még többek között az örvényáramú granulálás és fluidizáció módszereit is.

RS21756_KA-20140901-IMG_9474-antal-istvan-interju-scrA Gyógyszertechnológiai Kémiai Ellenőrző Vizsgálatok Laboratóriumában többek között a farmakokinetikai- ill. biofarmáciai kutatásokhoz elengedhetetlen analitikai vizsgálatok zajlanak. Gyógyszerkészítmények hatóanyagainak, bomlástermékeinek és szennyezéseinek minőségi és mennyiségi analízise ultraibolya-detektálásos nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel zajlik. Gyógyszerek szervezetbeni útjának nyomon követése különböző biológiai mátrixokból nagy áteresztőképességű, nagy érzékenységű és nagyhatékonyságú bioanalitikai módszerrel, ún. ultra-nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kombinált tömegspektrometriás módszerrel történik.

A Gyógyszertechnológiai Fizikai Ellenőrző Vizsgálatok Laboratóriumában az egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságait tanulmányozzák. A gyógyszerkészítmények preformulálási vizsgálatai során a fázisátalakulással járó folyamatokat differenciális pásztázó kalorimetriával jellemzik. Reométerrel a gyógyszerkészítményeket és segédanyagaikat értékelik reológiai szempontból, azaz viszkozitásukat, folyással szembeni ellenállásukat jellemzik.

A Biofarmáciai Laboratóriumban új formulációkat és a gyógyszerkészítmények szervezeten belüli sorsát vizsgálják például a bőrön keresztüli felszívódás in vitro modellezésére alkalmas Franz-cellás készülékkel.