A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara azt tekinti céljának, hogy hallgatóinak olyan diplomát adjon, mely

  • alkalmassá teszi őket hivatásuk gyakorlására az Európai Unió országaiban, sőt annak határain túl is;
  • legalábbis egyenértékű a Szegeden, Debrecenben, Pécsett végzett kollégáikéval;
  • továbbra is keresett szakemberré teszi őket a pálya hagyományosan legfrekventáltabb munkahelyein, elsősorban a gyógyszertárakban;
  • képessé teszi őket az iparban, tudományos kutatásban, hatóságoknál, kereskedelemben, a „gyógyszerészi gondozás” terén végzett munkára, ahol jelentős részben vegyész, biológus, vegyészmérnök, orvos, közgazdász és további más végzettségű szakemberek között kell helytállniuk;
  • és a lehető legnagyobb mértékben felkészíti őket a távolabbi jövő gyógyszerészetének új feladataira, melyek konkrétan kevéssé előre láthatók, de bizonyosan megjelennek a XXI. század húszas, harmincas, negyvenes éveiben, amikor jelenlegi tanítványaink nagy része még hivatását fogja gyakorolni.

Ma a Semmelweis Egyetem a világon az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, melyben két idegen nyelven is folyik gyógyszerészképzés. A magyar, angol és német évfolyamokon szerzett diplomák deklaráltan egyenértékűek.

Tovább a felvételi tájékoztatónkra