Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért alapítványt 1997-ben hozták létre az Alapítók és 1998-ban nyilvánította közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság.

A Kuratórium székhelye:
Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet – 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.

CÉLJAI:  

 • a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertechnológiai kutatás és az ezekhez kapcsolódó tudományterületek fejlődésének,
 • a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, valamint
 • a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság szakmai tevékenységének elősegítése, támogatása.

  ALAPÍTÓ TAGJAI:  

 • Prof. Dr. Hermecz István
 • Takácsné Prof. Dr. Novák Krisztina
 • Prof. Dr. Schőn István

  AZ ALAPÍTVÁNY ELSŐ KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI:  

 • Prof. Dr. Szász György, elnök
 • Prof. Dr. Mátyus Péter, titkár
 • Prof. Dr. Erős István
 • Prof. Dr. Gyires Klára
 • Prof. Dr. Fülöp Ferenc
 • Prof. Dr. Hermecz István
 • Prof. Dr. Schőn István

  1999. május 15-től az Alapítvány titkára: Dr. Zelkó Romána

2000. augusztus 1-től, Dr. Schőn István váratlan halálát követően, a Kuratórium tagjai sorába választotta Dr. Greiner Istvánt.

CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN:  

 • tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve hozzájárul a kutatók azokon való részvételének finanszírozásához,
 • lehetőségeihez mérten bekapcsolódik a posztgraduális képzésbe, annak támogatásába,
 • szakmai díjat adományoz Ph.D. fokozatot szerzett kutatók részére,
 • kutatási tevékenység elismeréséhez külön díjazás juttatásával is hozzájárul,
 • kutatásokat szervez és finanszíroz,
 • egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.
Pályázati felhívások →